dimarts, 23 de juliol de 2013

Dades d'inserció laboral dels titulats valencians

Com és sabut, a la Universitat de València s'imparteix el grau d'Informació i Documentació, enquadrat dins de la Facultat de Geografia i Història.


Recentment s'han donat a conèixer dades d'inserció laboral dels graduats d'aquesta Universitat. Aquesta és una dada molt important per als gestor d'un ensenyament de grau, perquè la raó bàsica de l'existència dels graus és facilitar la integració laboral dels estudiants. La taxa d'inserció laboral d'una carrera es pot interpretar en part com un índex del seu èxit, tot i que hi ha factors ambientals que hi influeixen.

Tanmateix, en el cas del sector dels bibliotecaris, tot i que la crisi de la funció pública és un fet evident (a Catalunya, actualment, 15.000 treballadors públics menys que el 2011) està clar que el nostre índex d'ocupació es troba encara molt per sota del que podria estar, si acceptem la idea que a cada empresa o organització de dimensions mitjana o gran hi podria haver un dels notres professionals gestionant la informació i la documentació pròpia i l'aliena, i que hauria d'haver-hi moltes més empreses formades per bibliotecaris que oferissin consultoria i serveis documentals per donar resposta a les necessitats de les petites empreses en tots els àmbits de l'economia.

Vegem doncs les dades del País Valencià. El document que hem esmentat està disponible a la xarxa:
Evolución de los indicadores de inserción laboral de los titulados/as de la Universitat de València [en línia]: comparativa de los indicadores obtenidos en las tres ediciones del Estudio de inserción laboral. [Valencia]: Universitat de València, Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral, 2013. 33 p. <https://www.uv.es/uvocupacio/ca/estudis-analisis/estudis-insercio-laboral-titulats-doctors/evolucio-indicadors-insercio.html>. [Consulta: 23 març 2020].
Aquesta és la tercera edició de l'estudi. La població analitzada inclou tots els titulats de la Universitat entre 2006 i 2010, els quals han estat entrevistats entre dos i cinc anys després d'obtenir la titulació. Les edicions anteriors es referien als titulats entre 1999 i 2003 i als titulats entre 2002 i 2006. En cada cas es pregunten sobre uns mateixos indicadors: percentatge d'ocupats, característiques de la primera feina, satisfacció amb la feina actual, etc.

La metodologia utilitzada ofereix garanties de credibilitat: s'escollí una mostra de prop de 8.000 titulats (d'un total de poc més de 25.000), als quals es passà una entrevista telefònica. Per a la tercera edició del treball, les dades s'obtingueren entre juny de 2011 i gener de 2013.

El nombre total de diplomats en Biblioteconomia i Documentació en cada edició de l'estudi han estat: entre 1999 i 2003 es diplomaren 82 persones; entre 2002 i 2006, 121, i entre 2006 i 2010, 87.

El percentatge de titulats ocupats era el següent: dels diplomats entre 1999 i 2003, 71,6 % d'ocupació; dels diplomats entre 2002 i 2006, el 84 % ocupats, i dels diplomats entre 2006 i 2010, 64,2 % d'ocupats. Ens trobem bastant lluny de les titulacions amb una taxa d'ocupació més alta: els que més, els graduats en Criminologia i els enginyers en Informàtica i Telemàtica, amb un 100 % d'ocupació en tots dos casos...

Sobre l'experiència laboral: des de l'obtenció del títol, quin percentatge ha treballat? En aquest cas, el percentatge en els tres grups de diplomats és força alt: 84,1 %, 95 % i 94,3 %, respectivament.

També s'analitza la rapidesa a trobar la primera feina remunerada. Aquests són els percentatges dels diplomats en Biblioteconomia i Documentació que van trobar feina remunerada mentre estudiaven o abans dels sis mesos després d'haver acabat: 71 %, 63,4 % i 70,7 %, respectivament.

Tanmateix, l'adequació de la primera feina no era d'allò excel·lent: aquest és el percentatge en què la primera feina estava bastant o molt relacionada amb la titulació: 59,4 %, 66 %, 69,1 %.

Per no cansar amb xifres, traslladaré uns darrers indicadors: la valoració sobre la satisfacció amb la feina actual. En una escala de 0 a 10, la puntuació dels tres grups de diplomats és aquesta: 7,8 - 7,7 - 7,2. I la satisfacció amb el sou percebut: 6,3 - 6,4 - 6,3.

Vegeu el treball original per a la resta d'indicadors i, sobretot, per poder comparar amb altres titulacions de la mateixa Universitat.

Pel que fa a Catalunya, l'organisme encarregat de fer el seguiment de la inserció laboral dels titulats de totes les carreres és l'AQU (Agència de Qualitat Universitària), que cada tres anys porta a terme un estudi amb una metodologia també prou rigorosa.

El darrer informe publicat per l'AQU va aparèixer el 2011 i en aquet blog ja en vam fer la corresponent ressenya en el seu moment: http://bib-doc.blogspot.com.es/2011/08/insercio-laboral-dels-bibliotecaris.html. Les metodologies valenciana i catalana no són exactament iguals, i per tant, els seus resultats no són comparables automàticament.

Tanmateix, en cada cas s'observa una tendència negativa en els índexs estudiats del darrer grup de diplomats respecte de l'anterior (major nombre de desocupació, menys satisfacció a la feina, etc.).

Una altra xifra sobre l'ocupació dels bibliotecaris a Catalunya, que no desautoritza els informes de l'AQU, sinó que aporta una informació més actual, són les dades de l'atur registrat que cada mes publica el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya al seu Observatori professional.En la darrera aparició d'aquestes dades, publicada el proppassat 16 de juliol de 2013, que recull xifres fins al juny, es constata que l'atur dels bibliotecaris a Catalunya està baixant: ho fa des del març. En aquell mes hi havia uns 715 aturats, mentre que al mes de juny la xifra ha baixat fins als 645 aturats, aproximadament.

Esperem que la tendència es consolidi!


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada