dimecres, 7 de gener de 2015

De què podem treballar els bibliotecaris?

Sempre hem dit que les possibilitats laborals dels graduats en Informació i Documentació són molt diverses. Pràcticament en qualsevol entorn on la gestió de la informació i la documentació sigui important hi ha un lloc de treball reservat per a nosaltres. I això inclou, per descomptat, tota mena d'arxius i biblioteques, però també les empreses, els òrgans de l'administració i la resta d'organitzacions humanes. En aquest blog n'hem parlat a bastament. Només cal que mireu els apunts indexats per «perfils professionals».

Imatge del web del Dep. de Biblioteconomía y Documentación de la Univ. de Salamanca
Avui hi tornem, gràcies a una síntesi que al nostre parer està molt ben feta, realitzada pel Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca (gràcies J.G.).

Com podeu veure en la il·lustració que reproduïm, en l'horitzó laboral d'un bibliotecari-documentalista hi ha vuit àmbits o entorns laborals diversos, des d'«Ocio, cultura, alfabetización», fins a «Atención ciudadana e información», passant per «Conocimiento» o «Buen gobierno, democracia». Aquests àmbits es relacionen amb quatre branques disciplinars més o menys establertes: Biblioteca, Documentación, Información, i Tecnologías de la información y comunicación.

I dins d'aquest panorama, aquesta síntesi presenta –segurament que sense ànim d'exhaustivitat– molts llocs de treball diferents. Un total de 19 de caràcter més bàsic, com ara «Documentación jurídica», «Documentación hospitalaria», «Gestor de bases de datos», «Alfabetización digital» o «Biblioteca pública», i 17 de més especialitzats, com ara «Gestión de servicios digitales», «Sistemas integrados de información clínica», «Archivo virtual electrónico», «Preservador digital» o «Gestor de comunidades».

Sota el gràfic hi ha unes explicacions que amplien i detallen el que la il·lustració sintetitza.

Ens ha semblat que la visualització gràfica és una bona manera de donar a conèixer a possibles candidats a estudiar el nostre grau la diversitat de llocs de treballs possibles.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada