dimecres, 4 de febrer de 2015

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (12)

Tot seguit aportem les dades sobre les ofertes de pràctiques extracurriculars que les empreses o institucions fan arribar a la nostra Facultat per a alumnes del grau d'Informació i Documentació corresponents als anuncis que estaven publicats el 2 de febrer de 2015 a la cartellera corresponent.

Fotografia de la Library of Congress
Nombre d'anuncis exposats: 8
Nombre d'estudiants demanats: 8

Entitats de l'àmbit públic: 3 (una biblioteca escolar, una d'universitària i una entitat de transport)
Empreses de l'àmbit privat: 5 (un bufet d'advocats, una productora de continguts per a televisió [amb dos anuncis], un laboratori farmacèutic i una empresa de seguretat informàtica)

Preu mitjà de la remuneració que s'ofereix: 6,14 euros l'hora (amb una gamma que va dels 4,5 fins fins als 8,4 euros l'hora).

Les dades d'aquest mes reflecteixen prou bé el que crec que és el mercat laboral dels graduats en Informació i Documentació que surten al mercat avui en dia. Majoritàriament troben feina en el sector privat, i amb una varietat gran d'entorns de treball, tots ells marcats per la importància de la gestió de la informació i la documentació.

Tot i que les dades que anem facilitant mes a mes són reals i significatives, cal tenir en compte que aquests petits resums no reflecteixen exactament totes les possibilitats que tenen els nostres estudiants de portar a terme pràctiques en empreses i institucions.

Pot donar-se el cas que una entitat i un estudiant contactin directament (per iniciativa de qualsevol de les dues parts) i acordin que es portin a terme les pràctiques emparades en aquests convenis de cooperació educativa. En aquest cas no es faria públic cap anunci. Igualment, si arriba una oferta per a un col•lectiu d'estudiants molt específic, se'ls fa arribar directament aquesta oferta i no es penja a la cartellera pública.

Hi ha una altra circumstància que dóna peu que se signin convenis de cooperació educativa sense passar pels canals de costum: el programa de Beques Santander. Aquest banc finança anualment una quantitat important de beques per a pràctiques d'estudiants universitaris. A cada facultat se n'assignen un nombre determinat: per a la nostra, deu beques. En el cas d'aquest programa, les ofertes de les empreses es canalitzen mitjançant una aplicació informàtica, de manera que no hi ha anuncis per penjar.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada