dimecres, 3 de juny de 2015

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (16)

Seguint la tònica dels darrers mesos, em plau informar tot seguit de manera resumida de les ofertes de pràctiques que arriben a la nostra Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Són ofertes que ens fan arribar empreses o institucions destinades al nostre alumnat. Aquestes pràctiques no són les pràctiques obligatòries que cada estudiant ha de portar a terme en finalitzar els estudis, sinó que són de realització voluntària i normalment són remunerades. Els estudiants poden optar-hi a partir del moment que hagin superat el 50 % dels crèdits totals de la carrera.

Fotografia de Lewis Wickes Hine, de 1911,
propietat de la Biblioteca del Congrés de Washington


Les dades que resumeixo tot seguit corresponen als anuncis que hi havia exposats el 2 de juny de 2015 a la vitrina dedicada a aquest tema.

Nombre d'anuncis exposats: 9
Nombre d'estudiants demanats: 10

Tot i que l'estiu ja s'acosta i l'activitat acadèmica aviat s'aturarà, aquest mes no ha disminuït l'oferta de pràctiques. Potser precisament per aquesta circumstància, hi ha entitats que pensen que hi haurà més alumnes disponibles, o bé que a l'estiu els manca personal amb motiu de les vacances.

Entitats de l'àmbit públic: 3 (un hospital, un centre de relacions internacionals i un ajuntament).
Empreses de l'àmbit privat: 6 (un taller mecànic, una empresa de mineria, una gestoria, una consultoria i una biblioteca universitària amb dos anuncis).

Preu mitjà de la remuneració que s'ofereix: 4,56 euros per hora (amb una franja que va dels 0 euros per hora -en tres casos- fins als 10 euros per hora -en un cas-). Si eliminéssim les dues quantitats extremes, la mitjana seria una remuneració de 6,2 euros l'hora.


Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada