dijous, 12 de gener de 2012

Canvis a la legislació (llei «òmnibus»)

Fotografia de Ian Britton
A final d’any, el 30 de desembre, es va publicar al DOGC una àmplia llei que reforma múltiples organismes de la Generalitat. Es tracta de l’evolució de l’anomenada «llei òmnibus» que va portar bastants moviments de protesta quan va ser anunciada. Hi ha diversos apartats d’aquesta llei que ens interessen des del punt de vista de la professió de bibliotecari.
    Catalunya. «Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa» [en línia]. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6035 (30/12/2011), p. 66.548-66.606. <http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6035/11362096.pdf>. [Consulta: 2 gener 2012].
Entre els aspectes que poden tenir relació amb els interessos laborals dels bibliotecaris, remarco els següents. L’ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals) queda bastant reformat. Passa a denominar-se ICEC: Institut Català de les Empreses Culturals i se’n reformulen els objectius i les funcions (article 53 i següents).

Per començar, la definició d'empresa cultural pot integrar una part dels bibliotecaris autònoms: «s'entén per empreses culturals les persones físiques o jurídiques dedicades a l'activitat econòmica dels continguts culturals en qualsevol mena de suport» (art. 54). I, entre les noves funcions d’aquesta entitat figuren: «Interactuar amb els sectors i agents vinculats a la creació cultural i a les empreses culturals establint i gestionant programes orientats a la prestació de suport tècnic i al foment de l'activitat econòmica i ocupacional en l'àmbit de la cultura. [...] Fomentar el desenvolupament de les empreses culturals i ajudar les noves a implantar-se.» (art. 55).

A partir d’aquestes funcions, l’ICEC pot (entre altres): «Participar en operacions de capital risc i en entitats d'aquesta naturalesa; Concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l'accés a línies especials de crèdit.» (art. 55).

Aquesta llei també modifica alguns aspectes de la Institució de les Lletres Catalanes. Entre els nous ojectius establerts n’hi ha un que ens afecta: «Promoure la literatura i fomentar la lectura en general.» (art. 68).

En un altre ordre de coses, la llei crea l’Agència de Suport a l'Empresa Catalana (art. 154 i següents), en les funcions de la qual consten: «La creació d'empreses, el foment de l'emprenedoria i la promoció empresarial en activitats tecnològiques i d'alt valor afegit. [...] L'impuls de la competitivitat empresarial per mitjà de la incorporació d'instruments de la societat de la informació i de millores organitzatives.» (art. 159).

Està clar que una cosa són les bones intencions del Govern i de la llei, i una altra les realitzacions concretes... però de moment tenim un marc legal que ens sembla propici per al desplegament de les iniciatives emprenedores en l’àmbit cultural.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada