dilluns, 9 de juliol de 2012

Innovem i emprenem en informació!

El final de la crisi encara no s'albira. Les joves generacions de bibliotecaris que estan acaban el grau o que fa poc que han acabat la carrera troben dificultats per trobar una feina en bones condicions, a difrència d'allò que teníem per costum fins ara.

En aquestes circumstàncies és molt fàcil aconsellar «Sigueu emprenedors!», «Tingueu idees!», «Munteu una empresa pròpia!». Però no és tan fàcil portar a la pràctica aquestes benintencionades recomanacions. Tanmateix, sembla que hem de provar-ho, hem d'intentar acabar nosaltres amb la crisi... i no deixar que la crisi acabi amb nosalres!

Avui comento un llibre (en paper, oh!) relativament recent (aparegué el 2011) que postula la possibilitat (o la necessitat) d'aplicar la metodologia de la innovació i l'emprenedoria en l'àmbit de la informació i la documentació.

Fa unes setmanes ja havíem presentat un treball amb una orientació similar, aquell de Brian Mathews:
http://bib-doc.blogspot.com.es/2012/06/el-present-demana-actuar-com.html

I, més enllà de les biblioteques, si parlem d'innovació, no podem deixar d'esmentar Infonomia, com una inciativa impulsada des de casa nostra, plena d'idees inspiradores: http://www.infonomia.com/.

Sobre l'autora direm que és professora de la nostra àrea a la Manchester Metropotilan University, on ha tingut diversos càrrecs de gestió i on, actualment, és la coordinadora dels treballs finals de màster i porta endavant un grup de recerca. Aquí podeu veure'n una presentació completa: http://www2.hlss.mmu.ac.uk/information-communications/academic-staff/?profileID=163

Del llibre, aquí veureu el sumari sencer:
http://syndetics.com/index.php?isbn=9781856046718/toc.html&client=udbarc&type=rn12

Els cinc capítols principals són:
  • Innovation and entrepreneurship in information organizations,
  • Innovation (amb Anahita Baregheh),
  • Entrepreneurship (amb Siwan Mitchelmore),
  • Organizing for innovation
  • Innovation in practice.
L'objectiu del llibre (p. XI) és «encoratjar els professionals de la informació de qualsevol nivell dins de les organitzacions a comprendre i a implicar-se de manera creativa amb la innovació, i a portar a terme els beneficis d'una acció emprenedora. El llibre convida a tots els professionals de la informació a desenvolupar les seves capacitats per actuar de manera emprenedora i a explorar amb profunditat el gran potencial d'innovació tant per al seu propi desenvolupament professional com pels interessos d'èxit de les seves organitzacions». 

Realment, les tecnologies han facilitat que la informació estigui molt més a l'abast de la gent, tant en forma de textos digitalitzats, com en nous serveis, i han influït en el comportament dels nostres usuaris (amb l'extensió del web 2.0, per exemple).

Els bibliotecaris ens movem en un context en què la innovació és ben valorada per part de les organitzacions on treballem (Administració, universitats, empreses...). Així doncs, podem aprofitar aquests estímuls de l'entorn.

Cal estar atents a les tendències que observem al nostre voltant, cal identificar els problemes (petits o grans) que encara hi ha per resoldre, cal localitzar buits al mercat. Aquestes serien tres màximes que els emprenedors (també els emprenedors en informació i documenació) haurien de seguir per arribar a alguna meta.

El llibre aporta un cos teòric (amb definicions i altres explicacions sobre els conceptes «innovació», «emprenedoria», etc.) i esmenta alguns bons exemples (el que ara s'anomena «bones pràctiques») que il·lustren el que s'argumenta. No tots els exemples estan relacionats amb les tecnologies; també n'hi ha que desenvolupen serveis per a col·lectius amb necessitats especials o que exploren la col·laboració amb empreses privades. Són exemples desenvolupats tant per biblioteques individuals com per organitzacions bibliotecàries.

Cada capítol inclou, al final, un resum, unes conclusions, unes preguntes per comprovar que hem entès tot el que s'hi ha anat dient, una llista de reptes que el capítol pot suggerir, i uns suggeriments de temes perquè siguin debatuts en grup, a més de la bibliografia per ampliar la informació. Aquests complements fan d'aquesta obra una eina molt bona com a recurs per a l'aprenentatge.

Per aquest motiu, no m'estranya que formi part de la bibliografia recomanada de l'assignatura obligatòria del grau Mètodes i tècniques de planificació: http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2011&codiGiga=360050&idioma=CAT&recurs=publicacio

En conclusió, una obra que coincideix amb un dels punts claus d'aquest bloc: el foment de l'emprenedoria en l'àmbit de la informació i la documentació. Nosaltres més aviat pensem en el bibliotecari que actua per iniciativa pròpia –sol o en col·laboració amb altres col·legues–; la professora Rowley emmarca més aviat el seu discurs en el si d'una organització.

Si teniu ocasió de fullejar-lo, ja m'ho direu!

Aquí, unes altres ressenyes d'aquest llibre: http://informationr.net/ir/reviews/revs417.html, http://www.ariadne.ac.uk/issue68/paschoud-rvw

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada