dilluns, 20 d’octubre de 2014

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (9). Comparació amb altres facultats

Com bé saben els lectors habituals d'aquest blog, des de fa una temporada proporciono les dades relatives a les ofertes de pràctiques extracurriculars que ens arriben a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació per part d'empreses o institucions, adreçades a l'alumnat del grau d'Informació i Documentació. En aquesta entrada d'avui facilito unes dades comparatives d'ofertes d'aquesta mena per a estudiants d'altres graus de la UB.
 
Fotografia de la Library of Congress

Hi ha centres de la UB en què els anuncis que arriben de les empreses es donen a conèixer per mitjà del web, de manera que és relativament fàcil obtenir les dades. Així, podem veure l'oferta disponible a les facultats de Dret, Filologia, i Economia i Empresa. Altres, en canvi, no ofereixen aquest servei en línia (com tampoc fem nosaltres mateixos), tot i que hi pugui haver informació genèrica al respecte. Per exemple, Geografia i Història, Matemàtiques, Geologia o Psicologia.

A la Facultat de Dret aquestes ofertes es troben disponibles en línia, a la seva intranet, accessible prèvia identificació als membres de la comunitat universitària de la UB:
http://www.ub.edu/dret/intranet/borsa_practiques.html

Aquest és un resum de les ofertes de pràctiques per als estudiants del grau de Dret divulgades durant el mes de setembre de 2014:
 
Total d'anuncis: 27
Total de places demanades: 28
Entitats de l'àmbit privat: 27 (25 bufets d'advocats, de procuradors o serveis jurídics d'empreses, una consultoria i un productor de base de dades)
Remuneració mitjana: 2,2 euros / hora. Només s'esmenta la remuneració en sis dels anuncis. D'aquests, en tres casos són 0 euros; en dos, 4 euros l'hora, i en un, 5 euros l'hora.

Segons les estadístiques de la UB, el nombre d'estudiants de grau de la Facultat de Dret el curs 2013-14 (el darrer disponible) van ser: 5.463. Això fa una taxa de 0,005 places ofertes per estudiant.

A la Facultat de Filologia, les ofertes disponibles per als seus estudiants es troba disponible a la web: http://www.ub.edu/filologia/practiques/oferta_pnc.htm. Aquestes són les dades disponibles en el moment de consultar aquesta pàgina, amb informació d'anuncis publicats durant un mes: entre el 3.9.2014 i el 2.10.2014:

Total d'anuncis: 5 (tots provinents de l'àmbit privat)
Total de places demanades: 12
Els anuncis van destinats a estudiants de graus diversos (cal tenir en compte que en aquesta facultat s'ofereixen 10 graus diferents).
Remuneració mitjana: 3,74 euros l'hora (amb una franja que va de 3 a 5 euros l'hora).
El total d'alumnes de grau de la Facultat Filologia segons les estadístiques citades abans era de 2.923 alumnes. Això fa una taxa de 0,004 places ofertes per estudiant.

Tota una altra cosa passa a la Facultat d'Economia i Empresa. Disposen d'una pàgina web (llarga, però ben correcta i clara) amb informació adreçada als estudiants sobre la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars. Des d'aquesta pàgina hi una una opció a consultar un «Tauler en línia». Si cliquem a «Ofertes grau» arribem a les dades que ens interessen: http://ub-eco.cvtools.com/persona/Ofertas.consulta.inner.php?. Analitzo les ofertes publicades durant el mes de setembre de 2014.

Total d'anuncis: 65 (tots provinents de l'àmbit privat excepte dos: una fundació i un departament de la Generalitat)
Total de places demanades: només les he comptabilitzades en els 10 anuncis més moderns. En total es demanen 12 places. Si extrapolem aquesta proporció, les places que s'oferirien en total serien 78.
Remuneració mitjana: 4,99 euros l'hora (només s'han analitzat els 10 anuncis més moderns, dels quals només en dos figurava la remuneració).
El total d'alumnes de grau de la Facultat d'Economia i Empresa va ser el curs 2013-14 de 7.097. La taxa de places ofertes per estudiant seria de 0,011.

Repetiré aquí les dades de la nostra Facultat, de Biblioteconomia i Documentació, obtingudes el passat 1 d'octubre (i que ja vaig donar en aquest blog en el seu moment):
http://bib-doc.blogspot.com.es/2014/10/seguiment-dels-convenis-de-cooperacio.html

Total d'anuncis: 6 (4 del sector públic, 2 del privat)
Total de places demanades: 7
Remuneració mitjana: 6,75 euros l'hora.
Els estudiants de grau de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, segons la mateixa font, eren 580. La taxa de places ofertes per estudiant seria de 0,012.

Aquesta simple anàlisi no es pot prendre molt seriosament, ja que el període estudiat és curt. Però ve a confirmar una percepció que tenim: l'oferta de pràctiques externes de la nostra Facultat és de les més altes de la UB (tenint en compte el nombre d'estudiants a la qual s'adreça) i de les més ben remunerades.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada