dilluns, 7 de maig de 2012

Ser emprenedor s’aprèn de petit

Recentment s’ha fet públic un treball elaborat per la Comissió Europea sobre les polítiques educatives dels països europeus en relació a la formació en emprenedoria.

El treball consisteix en un estudi comparatiu de les estratègies que es porten a terme als diferents països de la Unió Europea per fomentar l’esperit emprenedor entre els escolars (fins a l’arribada a la universitat).

La gran majoria de països porten a terme algun programa al respecte. A l’educació primària, dos terços dels països europeus ja comencen a tocar el tema (no és el cas d’Espanya); mentre que a la secundària pràcticament tots els països integren aquests continguts als plans d’estudis, bé com una assignatura independent, bé integrats en altres assignatures obligatòries. De manera que la importància de l’educació de l’emprenedoria és un fet reconegut àmpliament.

La part principal de l’estudi (a partir de la p. 31) presenta l’estat de la qüestió país per país, amb referències i enllaços a directrius i materials docents quan estan disponibles, i informa de les iniciatives que estan en marxa actualment. Aquí podreu llegir-ne una nota de premsa àmplia.

Donada la situació econòmica actual, crec que les instàncies que poden tenir alguna influència en els futurs professionals faran bé de potenciar l’actitud emprenedora i facilitar l’adquisició de la competència per part dels estudiants i professionals.

Concretament a la Facultat, el grau d’Informació i Documentació ofereix una assignatura optativa titulada «Organització d'empreses de serveis documentals», impartida per Manel González Piñero, professor del Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola. Es tracta d’una assignatura de 3 crèdits (la meitat del que és més habitual) que té com a objectius:
  • Reflexionar sobre els motius per crear una empresa, les qualitats personals i la necessitat de disposar de coneixements multidisciplinaris bàsics.
  • Analitzar els aspectes reals principals que cal tenir en compte per assegurar la posada en marxa d’una empresa: el producte, el mercat, la localització, els actius, l’organització i el personal.
  • Dur a terme una anàlisi economicofinancera que permeti comprovar la coherència i viabilitat d’un projecte empresarial.
  • Conèixer els aspectes jurídics, fiscals i legals que cal tenir en compte en el moment de crear una empresa.
(Podeu veure la resta del pla docent a Internet)

Una assignatura així ja s’oferia en l’anterior diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, també com a optativa i, per cert, sense gaire èxit de matrícula. Fa uns anys l’alumnat no devia considerar l’emprenedoria una via gaire atractiva.

En relació a això de l’aprenentatge de l’emprenedoria, ve a tomb que em faci ressò d’un altre document extens, adreçat al públic en general però amb més incidència en la comunitat educativa, que si bé ja fa quatre anys que fou publicat, inclou un capítol relacionat amb l’aprenentatge de l’emprenedoria a la universitat:

Concretament a les p. 39-41 es fa una diagnosi de l’ensenyament de l’emprenedoria a les aules universitàries (la conclusió de la qual no és pas gaire bona), i a les p. 49-51 es descriuen breument vuit experiències i bones pràctiques de l’ensenyament de l’emprenedoria a la universitat. En resum: poca cosa...

Per acabar, només recordar que la Generalitat de Catalunya va anunciar fa uns mesos (al novembre de 2011), amb el bonic títol de «Catalunya, escola d’emprenedors», una sèrie d’accions per desenvolupar aquestes actituds, coneixements i habilitats emprenedores des de l’ESO:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=127751&idioma=0
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/11/08/15/11/afc62723-663f-4075-a876-2dbd7567d2c0.ppt#256,1,Catalunya escola d’emprenedors Mesures per fomentar  l’esperit emprenedor 

Entre tots ho farem tot...

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada