dijous, 28 de juny de 2012

La Generalitat, implicada en la formació dels futurs bibliotecaris

Si sou bibliotecaris i vau acabar la carrera fa anys, potser no coneixereu el programa de pràctiques d'estiu a l'estranger que la Facultat ofereix als seus alumnes durant els mesos de juliol i agost. Amb la gestió impagable del professor Miquel Centelles, cada any escampem pel món entre 20 i 30 estudiants per tal que duguin a terme un o dos mesos de pràctiques professionals en arxius i biblioteques. No conec cap altra facultat de la Universitat de Barcelona que promogui una activitat semblant. Aquí en veureu els detalls: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/practiques-destiu-a-lestranger.html


Algunes de les biblioteques i arxius que reben els nostres estudiants els ajuden econòmicament; però d'altres, no. Enguany, dels 23 centres que s'oferien per portar-hi a terme un període de pràctiques, 14 no aportaven cap ajut, i nou sí que ho feien (en diners o en espècie). Aquí, els detalls: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/practiques-destiu-a-lestranger-2012-oferta-de-places.html

Per tal de subvenir les despeses ocasionades pel viatge, l'allotjament i la manutenció dels estudiants que no reben prou diners per part dels centres, la Facultat cerca patrocinadors entre empreses privades i institucions. I la mateixa Facultat aporta del seu pressupost una certa quantitat de diners.

Enguany, el conjunt dels centres han aportat uns 5.570 euros. Per part de les institucions i la Facultat s'aporta al programa 3.100 euros. El total d'alumnes que estan a punt de marxar són 22 (16 noies i 6 nois), els quals aniran a centres tan interessants com ara l'ACNUR (Ginebra), l'ETH (Zuric), el Bergen University College (Bergen), la Hispanic Society of America (Nova York) i diverses biblioteques de l'Instituto Cervantes (Rio de Janeiro, Chicago o Pekín, entre d'altres). Per a més detalls d'aquestes dades consulteu: http://www.ub.edu/biblio/docs/convenis/PEE-alumnes-2012V2.0.pdf


Entre els patrocinadors, l'entitat que ve aportant l'ajut econòmic més quantiós i des de fa més anys és la Fundació Banc Sabadell. D'aquí el nostre sincer reconeixement i la inserció del seu logotip.

Enguany, per primera vegada, també comptem amb un ajut del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Des d'aquí també, el nostre sincer agraïment!

La Generalitat (concretmanet, la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental) fa anys que ve prestant la seva col·laboració econòmica a entitats que procuren per la formació dels arxivers de Catalunya i per portar a terme projectes de cooperació. Comentaré unes dades publicades a la Memòria d'Arxius del 2010 (no hem sabut trobar la memòria corresponent al 2011):
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Arxius_i_Gestio_Documental/01_Sistema_Arxius_Catalunya/Organs_administracio/SGAiGD/Memories/static%20file/SGAGD_mem_28_11_deft.pdf.

A les pàgines 8 i 9 d'aquesta publicació es detallen els convenis de col·laboració establerts entre la Generalitat i diferents entitats, amb l'esment de la finalitat de l'acord, i, a la pàgina 10, es publiquen les quantitats i els destinataris.

Existeix un conveni vigent des del 2004 establert amb l'ESAGED (Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents) per al «Foment de la formació especialitzada per als professionals del sector». L'any 2010 el muntant d'aquest ajut va arribar a 47.500 euros. (El curs 2010-2011, aquest centre comptava, segons la seva pròpia memòria, amb 73 estudiants: 46 de primer curs i 27 de segon: http://www.esaged.com/index.php?md=documents&id=1134&lg=cat).

Un altre conveni –iniciat el 2005– és signat amb l'associació Arxivers sense Fronteres (AsF) «per a la col·laboració en projectes de cooperació i solidaritat arxivística». El 2010 se li assignaren 30.500 euros.

Encara, un altre conveni implica en part formació professional: el signat el 2008 amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya per donar «Suport a les línies de treball endegades pel col·lectiu professional: formació continuada per al sector, jornades i congressos, publicacions». El 2010 reberen 30.000 euros.

Tot plegat supera els 100.000 euros, per la qual cosa felicitem l'administració de la Generalitat. I felicitem també els destinataris d'aquestes subvencions, que no dubtem que hauran esmerçat fins el darrer cèntim de la millor manera possible.

Ai... Que feliços que seríem a la Facultat només amb una desena part d'aquestes quantitats! ¿Puc confessar que sento enveja? I mira que és un dels set pecats capitals! No; no està bé sentir enveja. Tal com diu The catholic encyclopedia (tradueixo): «La llei de l'amor ens obliga a alegrar-nos en lloc d'estar angoixats per la sort del proïsme. A més, aquesta actitud [la de tenir enveja] és una contradicció directa de l'esperit de solidaritat que ha de caracteritzar la raça humana i, sobretot, els membres de la comunitat cristiana.» (La negreta és meva.)

Bon viatge als futurs bibliotecaris que destinaran part de les seves vacances (i dels seus diners) a formar-se a l'estranger!


ACTUALITZACIÓ: Enllaç a la nota de premsa publicada al butlletí del Departament de Cultura.

1 comentari :