divendres, 8 de juny de 2012

L’emprenedoria s’aprendrà de petit!

Fa unes setmanes parlàvem en aquests bloc d’un estudi endegat per la Comissió Europea sobre les estratègies que els diferents països de la Unió porten a terme per inculcar l’esperit emprenedor entre els escolars: http://bib-doc.blogspot.com.es/2012/05/ser-emprenedor-sapren-de-petit.html
Fotografia: Innoxiuss
La Generalitat de Catalunya ha concretat fa pocs dies una idea que feia temps que havia anunciat: a partir del curs que ve s’introduirà una nova assignatura optativa sobre emprenedoria a tercer curs d’ESO (ensenyament secundari obligatori).

La finalitat d’aquesta nova matèria, segons la nota de premsa de la mateixa Generalitat, és aquesta: «desenvolupar capacitats, competències i actituds de l’alumnat respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior.»

I els seus objectius, interessants, des del nostre punt de vista:
  • Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional.
  • Ampliar el coneixement de professions diverses.
  • Cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzant-la de forma crítica.
  • Localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat.
Més endavant diu el text: «La matèria acabarà amb una activitat pràctica, que consistirà a crear un projecte empresarial. El projecte està pensat per implementar-se en equip, partint d’un pla d’empresa on s’especifiqui la idea de negoci, el personal i el material necessari i la planificació de tasques.»

Aquí podreu veure el comunicat sencer: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=149566&idioma=0

Valorem positivament aquesta iniciativa. La «cultura» de l'emprenedoria, amb l'assumpció de riscos, la gestió de la incertesa, la capacitat de convertir en realitat idees... hauria de ser més present a la societat catalana.

Com vèiem en un estudi ressenyat en aquest bloc fa mesos, http://bib-doc.blogspot.com.es/2011/11/estudi-sobre-lemprenedoria-espanya.html, el percentatge d'emprenedors entre la població espanyola és només del 5,1 % (amb dades de 2009), mentre que als Estats Units aquesta xifra s'acosta al 8 %. Si s'analitzen indicadors concrets, es pot veure que Espanya ocupa llocs no gens destacats. Per exemple, pel que fa a la por al fracàs, o a la creativitat, o a la percepció d'oportunitats per emprendre, etc.

Aquest esperit ens aniria molt bé en el nostre àmbit professional. Estic convençut que la gestió de la informació i la documentació és capaç de generar moltes iniciatives profitoses!


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada