divendres, 26 d’agost de 2011

L’horitzó professional...

Tot i que el document que comento avui no és pas nou (es va publicar el maig de 2009) no ha perdut gens de vigència. És el fruit de la reflexió d’un grup d’experts convocats pel Col·legi per trobar els elements bàsics que caracteritzen la nostra professió en els temps actuals. El text resultant va ser assumit per la Junta i es troba publicat al web del Col·legi:
    L’horitzó professional dels bibliotecaris-documentalistes [en línia]: bases per a l’actualització del perfil professional: document final (complet). [Barcelona]: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, maig 2009. 40 p. Accés restringit als membres del Col·legi, a partir de la intranet: http://www.cobdc.org/intranet/index.php. [Consulta: 16 agost 2011].
N’hi ha una versió reduïda, d’accés públic:
El document complet conté uns preliminars que justifiquen la feina, estableixen els objectius i expliquen la metodologia seguida. Tot seguit hi ha una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats) de la situació actual, que descriu molt bé la realitat.

El capítol 5 potser és el més important de tot el treball, «El nou horitzó professional dels B-D [bibliotecaris-documentalistes]». Atenció amb la declaració de la missió: «La missió del B-D és gestionar recursos d’informació per satisfer els interessos generals d’una comunitat o els particulars d’una organització pública o privada» (p. 12).

Reclamo l’«atenció» perquè a partir d’aquesta declaració podem especular si hi ha diferències o no amb els arxivers... (Aquest tema pot donar de si per a més d’una entrada...)

Tot seguit es dóna una descripció del mapa de les funcions professionals, a tres nivells o àrees funcionals:

–Operatives
–Tècniques
–Directives

En cada nivell s’especifiquen les funcions bàsiques (deu en total), i per a cada funció bàsica s’especifiquen diverses tasques operatives.

Per exemple, a l’àrea funcional «operativa» hi ha quatre funcions bàsiques:

–Organització dels recursos d’informació
–Atenció a demandes
–Organització d’activitats
–Gestió de projectes

Si ens fixem en el darrer apartat («Gestió de projectes») veiem dues tasques operatives:

–Projectes corporatius
–Projectes de gestió documental

Hi ha un altre apartat dedicat a un tema no resolt: la denominació de la professió. El treball considera opcions diverses i analitza els avantatges i inconvenients d’una i d’una altra... La conclusió a què s’arriba ens agrada força:

«Atenent tots els factors valorats, proposem la denominació “bibliotecari” com a reflex d’un imaginari col·lectiu, afegint-hi, quan s’escaigui, la subdenominació “gestor de recursos d’informació”» (p. 20).

El que cal ara, com també diu molt encertadament el treball (p. 19) és «transformar el significat del nom arrelat socialment, és a dir, assignar un nou significat social a la paraula “bibliotecari”».

Penso que un dels valors d’aquest treball és haver sistematitzat el panorama professional. Estic segur que aquest mapa pot servir per a molts (joves) professionals a trobar la nomenclatura escaient a l’hora de descriure les funcions i tasques que duen a terme (o que voldrien dur a terme) en els seus currículums, en les entrevistes de selecció...

Felicitats al Col·legi... i a continuar treballant!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada