divendres, 19 d’agost de 2011

Més sobre Internet com a lloc de treball per als bibliotecaris

Fa pocs dies vàrem referir-nos a un treball elaborat per InfoJobs que analitzava les ofertes de feina a Espanya relacionades amb Internet.


Avui farem esment a una altra iniciativa relacionada, portada a terme a França. Es tracta d’un treball força complet portat a terme pel govern francès que descriu els nous tipus de feina generats per Internet. Pot ser un lloc interessant per trobar idees...
    Le portail des métiers de l’Internet [en línia]. [Paris]: Premier ministre, Secrétariat d’état chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique. http://www.metiers.internet.gouv.fr/. [Consulta: 14 agost 2011].
D’entrada ens presenten un cercle dividit en 12 grans famílies de feines relacionades amb Internet. Clicant sobre cadascuna hi trobem la definició succinta i les diferents feines específiques que inclou, i també el detall de la seva descripció. Per a cada feina específica s’indiquen quins organismes n’ofereixen formació i empreses o institucions on s’exerceixen aquestes feines.
La llista de les 12 famílies de feines és aquesta:

1. Gestió de projectes (moa) (feines funcionals)
2. Gestió de projectes (moe) (feines tècniques)
3. Programació i desenvolupament
4. Disseny web i grafisme
5. Administració
6. Gestió de la informació i del coneixement
7. Editorial
8. Animació
9. Expertesa en usabilitat
10. Seguiment del web
11. Màrqueting i comerç
12. Recerca, vigilància i innovació

Si obrim la número 6, per exemple (Gestió de la informació i del coneixement), veiem set perfils concrets:

• Arquitecte d'informació
• Documentalista
• Gestor de bases de dades
• Gestor d'audiovisuals
• Expert en legislació d'Internet
• Gestor del coneixement
• Vigilant estratègic

Si despleguem la fitxa, per exemple, del quart perfil (Gestor d’audiovisuals), veiem que comença amb una definició:

«L'administrador de documents audiovisuals assegura la cerca, la gestió i la difusió d'imatges fixes o animades, amb o sense so de fons (fotografies, dibuixos, pintures, vídeos...). Processa i proporciona als usuaris els documents, extractes de documents o còpies que satisfacin les seves necessitats. Manté i explota, normalment, un fons important de documents audiovisuals. És l’intermediari entre el sol·licitant i els fons documentals.»

I continua amb les seves missions, el context de la seva feina i les activitats i tasques més habituals. Tracta també de les competències que ha de tenir (de coneixements, d’habilitats i d’actituds).

Indica, tot seguit, institucions que ofereixen formació específica per a aquest perfil (tant públiques com privades) i empreses que compten amb llocs de treball d’aquestes característiques.

En definitiva, per a una persona que estigui en procés de formació o de reorientació professional, estem davant d’un lloc web força il·lustratiu, que li pot donar idees per a la seva especialització. I, per a les institucions que vetllen per la professió (Facultat, Col·legi) pot ser un lloc on trobin idees ben interessants.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada