dijous, 10 de novembre de 2011

Estudi sobre l'emprenedoria a Espanya

Muntar la teva pròpia empresa no és tan fàcil com jugar a la loteria. Però tens moltes més possibilitats d'èxit, moltíssimes més. I en aquest cas l'èxit no depèn (quasi mai) de l'atzar d'un bombo, com a la loteria, sinó de la idea de negoci que es tingui i de l'encert en la gestió del projecte.

No tothom està disposat ni il·lusionat a prendre decisions crítiques, a treballar sota pressió, a barallar-se amb l'administració, a arriscar un capital... Per tal que el projecte surti bé cal una predisposició a inciar el camí per aquesta via; però calen també una sèrie de coneixements específics de l'àmbit de la gestió empresarial. I cal també, en la majoria dels casos, disposar d'un finançament per tirar endavant.

Fa pocs dies s'ha donat a conèixer un informe elaborat per l'Institut d'Iniciativa Emprenedora d'ESADE per encàrrec de la Fundació Príncep de Girona:
N'existeix una versió reduïda:
Els objectius de l'estudi són clars: «Analizar la situación actual de la iniciativa emprendedora en España y, en especial, identificar los factores clave que permitirían fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes de nuestro país» (p. 11).

Per elaborar el treball es varen tenir en compte dades de diverses fonts oficials, es va realitzar una enquesta a 7.000 joves espanyols (mitjançant la xarxa social Tuenti) i es va comptar amb l'opinió de diversos experts.

Algunes dades que considero interessants: El percentatge d'emprenedors a Espanya és força baix: només ho és el 5,1 % de la població; tanmateix, la meitat d'ells són joves: tenen entre 18 i 34 anys (la dada és de 2007).

La preferència per treballar sota contracte d'un altre enfront del fet de ser empresari és majoritària i va en augment: d'un 34 % en 2001 es passa a un 52 % en 2009.

En comparació amb altres països, la mitjana dels joves espanyols tenen unes actituds menys favorables per a l'emprenedoria pel que es refereix a l'assumpció de riscos, a la por al fracàs, a la creativitat, al control intern, a la percepció d'oportunitats.

Però la cultura emprenedora es pot aprendre. L'estudi considera clau que es fomenti aquesta cultura, que es faciliti formació per a l'emprenedoria i que es promogui l'accés a finançament de les noves iniciatives.

En resum, un treball molt seriós que pot aportar idees clau per a un futur emprenedor.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada