dilluns, 7 de novembre de 2011

Les biblioteques i els arxius als programes electorals

M'ha fet gràcia cercar què diuen sobre «biblioteques» i «arxius» els programes electorals de les principals formacions polítiques que es presenten a les pròximes eleccions generals d'Espanya del 20 de novembre.

Sé que la professió de bibliotecari va molt més enllà d'aquests termes que he cercat; només els he triat com una mostra significativa.

També és evident que el futur de la professió de bibliotecari depèn d'altres conceptes més generals, com la situació econòmica mundial, que escapa a l'àmbit d'actuació dels partits que es presenten a aquestes eleccions. No prengueu doncs aquests resultats com a res seriós, sinó més aviat anecdòtic.

Tampoc vull donar a entendre que els bibliotecaris hàgim de decidir el vot en funció de les propostes que els partits facin sobre les biblioteques en particular!

Aquest és el resultat de la cerca (he ordenat els partits per nombre decreixent de diputats del grup parlamentari al Congrés en la legislatura actual):

PSC: http://www.socialistes.cat/fitxers/download/cb01574bf68a2f59ae62cbc65cd8c4da931761db

Dins de l'apartat «La cultura: el cinquè pilar de l'Estat del benestar»:

«L'entorn digital, internet, és una gran oportunitat per aprofundir en la democratització de l'accés a la cultura, i també per posar a disposició de la xarxa una potent oferta de continguts que ajudi a desenvolupar les indústries culturals com a sector emergent de la nostra economia. Avui és possible que més usuaris coneguin els nostres museus, les nostres biblioteques o els arxius per la consulta virtual a la xarxa que per la visita als equipaments». (p. 53)

«Completar la xarxa de Biblioteques provincials (Barcelona, Tarragona i Girona) i arxius provincials (Girona)». (p. 54)

PP:  http://www.pp.es/actualidad-documentos-descarga.php?nomArchivo=5751-20111101123811.pdf

Apartat «3.8. Cultura: creación, libertad y herencia», mesura núm. 6:

«Haremos del acceso a las bibliotecas, los archivos y la lectura uno de los motores de la sociedad de la información y del conocimiento.» (p. 130).

CIU: http://ciu.cat/media/68631.pdf

En l'apartat «3.8 Cultura»:

«Instarem l’Estat perquè acompleixi els seus compromisos respecte a la construcció dels Arxius Històrics Provincials de Barcelona i Girona i de les Biblioteques Públiques de Barcelona i de Tarragona, fent un seguiment exhaustiu de l’execució de la nova seu de la Biblioteca de Girona. Totes les inversions estatals en béns i equipaments culturals a Catalunya es realitzaran previ acord amb la Generalitat, tal i com marca l’Estatut.

Completar el retorn dels fons documentals i altres efectes incautats pendents ubicats a l’arxiu de Salamanca, identificar els fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, tot reconeixent la titularitat i transferint la gestió a la Generalitat dels fons propis de Catalunya, i transferir l’Arxiu Reial de Barcelona i els fons històrics de les
biblioteques provincials.» (p. 73)

ERC: http://www.alfredbosch.cat/documents/e2011-programa.pdf

Dins de la proposta 2 «Suprimir el Ministerio de Cultura»:

«Treballar per activar els traspassos dels equipaments culturals de titularitat estatal, com el Museu de Tarragona, Arxius Provincials i Biblioteques provincials a la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern Balear.» (p. 115)

ICV: http://www.iniciativa.cat/protected_media/documents/3950/programa_definitiu3-11-11.pdf

Dins de l'«Eix de l’estratègia per a la sortida de la crisi»:

«Objectiu 9: Nou enfocament de la construcció que creï llocs de treball en el sector de la rehabilitació energètica d’edificis, la rehabilitació d’edificis destinats a la prestació de serveis públics (escoles, hospitals, biblioteques, etc.), i creació d’un parc d’habitatge públic que resolgui les necessitats dels propers anys, incloent els llocs de feina dels nous gestors i mantenidors d’aquest patrimoni immobiliari.» (p. 41)

Dins de l'«Eix de la transformació social des de la cultura»:

• Conversió de les biblioteques provincials en biblioteques centrals urbanes (canvi legislatiu)
• Traspàs de la titularitat del Museu Arqueològic de Tarragona
• Traspàs dels arxius Provincials
• Traspàs dels fons propis de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i fer operatiu el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, revitalitzant el centre i la seva projecció cultural i històrica
• Compliment immediat de la llei del retorn dels “Papers de Salamanca” i fer efectiu el retorn de tots els documents dels diferents territoris espoliats als seus legítims propietaris, inclosos els ajuntaments.

[...]

Desenvolupar i executar el mapa de lectura. Dotar pressupostàriament i fixar en quatre anys el desenvolupament íntegre digital i els estàndards de serveis mínims fixats per l’IFLA, biblioteques escolars a tots els centres, garantir biblioteques a tots els municipis de més de 3.000 habitants i caps de comarca i serveis bibliotecaris en les poblacions inferiors, adaptació del servei a tot tipus de discapacitat.» (p. 131).

Dins de l'«Eix de llibertats personals (LGTB)»:

«Programa d'educació en la diversitat afectivosexual a través del MEC i la Conferència de Consellers d'Educació: [...] Edició de materials i dotació de biblioteques.» (p. 171).

Fins aquí, les citacions literals dels diferents programes... Les valoracions i comentaris, a càrrec de cadascú!

5 comentaris :

 1. Molt bon treball de recerca, i molt interessant. En l'àmbit local havia pensat sempre que l'esquerra és més propensa a defensar la necessitat de conservar i millorar les biblioteques públiques. Sembla que en l'àmbit autonòmic la cosa no canvia. M'equivoco?

  Per altra banda, jo sóc jove i no hi entenc gaire sobre tot això, per no dir gens. La meva pregunta és: històricament, quins són els partits polítics que més han protegit el sector cultural, sobretot pel que fa a les biblioteques públiques, a casa nostra?

  De totes maneres, efectivament, amb el context actual de crisi a tot Occident, és difícil que cap partit pugui protegir amb massa solvència aquesta àrea que, fins els darrers anys, havia anat creixent sense parar.

  ResponElimina
 2. Hola,

  Fa ja temps BibCat feia un complet seguiment dels programes electorals i la veritat és que resultava molt útil per copsar el sentir dels partits en temes bibliotecaris. Que bé que ho hagis recuperat.

  En les eleccions generals, però, cal tenir en compte que l'Administració General de l'Estat té ja molt poques competències en matèria de biblioteques i per tant es normal que se'n parli poc, bàsicament temes de les biblioteques públiques dites provincials.

  Temes que em preocupen i que no veig:

  *Garantir la continuïtat dels plans de xoc per adquisició de col·leccions a biblioteques públiques.

  *Millorar el règim de propietat intel·lectual en allò que respecta a les biblioteques, tothom parla del cànon digital i ningú del cànon pel préstec o les excepcions en benefici de les biblioteques.

  *Fomentar la cooperació (que no coordinació) entre els diferents sistemes bibliotecaris espanyols.

  Salut

  Josep

  ResponElimina
 3. Gràcies pel comentari, Atrapat!

  Fas una pregunta realment interessant («històricament, quins són els partits polítics que més han protegit el sector cultural, sobretot pel que fa a les biblioteques públiques, a casa nostra?»)

  Jo conec una mica els fets, però exclusivament com a espectador o usuari; només tinc el mèrit de tenir l'edat que tinc i d'haver estat interessat pel tema des que tinc memòria. I em falta capacitat d'anàlisi per donar-hi una resposta consistent.

  Al país hi ha persones que ocupen, han ocupat i aviat deixaran d'ocupar càrrecs de gestió privilegiats (vinculats o no a partits polítics) que podrien descriure amb pèls i senyals les virtuts i les misèries de consellers, regidors i quadres intermedis pel que fa a les decisions que s'han pres (i les que no s'han pres).

  En Lluís Anglada, en el seu bloc Bdig: biblioteques digitals i cooperació (http://bdig.blogspot.com/), ha deixat entreveure en diferents entrades les claus per entendre la situació actual. La conjunció del «pensar» (saber què es vol fer) i del «voler» (decidir que s'hi vol invertir) no sempre s'ha donat, o s'ha donat tard...

  A escala nacional encara tenim mancances atribuïbles només a la manca d'alguna de les dues condicions necessàries (o de les dues, potser...). Vegeu en aquest sentit les entrades del 30 d'octubre de 2011 o la d'ahir mateix, 7 de novembre de 2011.

  ResponElimina
 4. Hola Josep,

  En el meu treballet m'he fixat només en l'ús de les paraules «biblioteca» i «arxiu», i això és bastant restrictiu per descriure la realitat del nostre àmbit.

  A partir de la meva anàlisi es podria dir que el PP «queda molt malament», ja que només dedica una frase de 24 paraules al tema (unes deu vegades menys que les 235 paraules que utilitza el partit antagònic, ICV). I això és una mica injust (ens agradi o no el PP)...

  El programa del partit de Rajoy inclou també altres frases interessants, tot i que no hi usi «biblioteca». Per exemple, la seva proposta núm. 10 dins de l'apartat 1.9, «Nuevas tecnologías para la modernización»:

  «Impulsaremos el acceso efectivo a internet por banda ancha en todo el territorio nacional como parte del servicio universal. Promoveremos un internet abierto, sostenible y competitivo, libre de prácticas que impidan el desarrollo de nuevos proyectos, servicios y contenidos de la sociedad de la información». (p. 53).

  (Més val veure el got mig ple...).

  ResponElimina
 5. Hooooooooola,

  Per completar el marc que comentes de "les claus per entendre la situació actual" no estaria malament afegir també "i que s'ha intentat bloquejar", ja posats... :-)

  ResponElimina