dimecres, 19 d’octubre de 2011

Dades oficials sobre el sector TIC a Espanya

Tinc clar que un àmbit de treball possible per als bibliotecaris del present i del futur és el sector de les tecnologies de la informació: com a consultors per a empreses, com a creadors de continguts, com a gestors de sistemes, com a emprenedors que ofereixen serveis i productes a través de la xarxa...

Per aquest motiu presto atenció a les dades oficials i als estudis que entitats serioses porten a terme sobre aquest gran sector econòmic. En diverses entrades d'aquest bloc ja m'hi he referit: http://bib-doc.blogspot.com/search/label/tecnologies%20de%20la%20informaci%C3%B3 i aquest també és el cas que presento avui:
  Informe del sector de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los contenidos en España 2010 [en línia]. Coord., Luis Muñoz. Edición 2011. [Madrid]: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, set. 2011. 234 p. <http://www.red.es/media/registrados/2011-10/1317713303368.pdf>. [Consulta: 12 oct. 2011].

Aquest informe, que es publica anualment des de 2008, és elaborat per l'ONTSI: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (http://www.ontsi.red.es), entitat adscrita a l'empresa pública Red.es, que rep finançament del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Per fer aquest treball s'ha estudiat una mostra de 2.500 empreses espanyoles pertanyents a aquest gran sector, que inclou, en total, al voltant de 30.000 empreses. Per analitzar amb detall aquest conjunt de companyies, se segueix la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), que es troba reproduïda al principi de l'estudi (p. 14 i 16).

Així veiem que s'inclouen una sèrie d'especialitats que tenen poc a veure amb la nostra professió, per exemple les dedicades a la fabricació i al comerç de les tecnologies. Però en canvi n'hi ha d'altres en què ens podem trobar més còmodes; per exemple, activitats de consultaria informàtica, gestió de recursos informàtics, «proceso de datos, hosting y actividades relacionadas» i portals web. I en el sector dels continguts trobem també altres especialitats pròximes: edició de llibres, directoris, diaris i revistes i altres activitats editorials, i una de titulada «otros servicios de información».

En un annex del treball es detallen les activitats de cada subsector. Allí podem veure, per exemple, les activitats que pertanyen a la consultaria informàtica (p. 205):

 • Consultoría, planificación e implantación de sistemas informáticos (equipos y programas informáticos)
 • Diseño de soluciones globales en informática y comunicaciones
 • Desarrollo de soluciones y proyectos informáticos de comunicaciones y networking
 • Consultoría y auditoría en materia de protección de datos
 • Servicios de consultoría e ingeniería en telecomunicaciones
 • Asesoramiento e implantación de soluciones tecnológicas
 • Consultoría sobre seguridad informática
 • Consultoría informática basada en SAP y otros ERP´s

Una bona part d'aquests epígrafs els veim relacionats directament amb els continguts del nou màster que ha endegat aquest curs la Facultat, de Gestió Documental i Informació a les Empreses (http://bd.ub.es/MGDIE/).

El mateix es pot dir d'un altre dels subsectors: «Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas» (p. 207). En la seva llista d'activitats n'hi ha una bona colla (no totes, això està clar) que guarden bona relació amb les nostres capacitacions:

 • Gestión de hipotecas, estampación y personalización de tarjetas financieras
 • Venta de información de empresas online
 • Proceso de datos de extractos bancarios
 • Grabación y proceso de datos informáticos
 • Servicios de Gestión de Centros de Explotación Tecnológica
 • Desarrollo de bases de datos electrónicas
 • Servicios de telecomunicación
 • Digitalización, grabación de datos y custodia de datos
 • Registro dominios, alojamiento páginas web…
 • Servicios de Biblioteconomía y documentación
 • Desarrollo software sectorial y contenido
 • Análisis y programación software (asistencia help desk)
 • Desarrollo e implantación de soluciones avanzadas para enviar SMS
 • Digitalización de fondo histórico, creación de bibliotecas virtuales, desarrollo y mantenimiento de software propio, generación de metadatos
 • Servicios telemáticos e informáticos
 • Grabación de datos entidades financieras
 • Prestación de servicios de estudio y análisis de procesos de datos para su tratamiento por cuenta de terceros
 • Sistema Informático de valoración de daños a los automóviles

El total d'empreses era (el 2010) de 26.982 (a Catalunya, 6.382; a Madrid, 9.108). La gran majoria d'elles (15.500) tenen menys de 10 treballadors. El total d'empleats d'aquests sectors, el 2010, era de 381.326 persones (un 1,2 % menys que l'any anterior). En l'estudi es poden veure amb detall les dades econòmiques de cadascun dels subsectors.

Les conclusions (p. 177 i ss.) no són bones, però deixen entreveure l'optimisme: «El sector TIC y de los Contenidos en España alcanzó en 2010 una cifra de negocio superior a los 104.000 millones de euros, un 2,8 menos que en 2009. Estas cifras indican una ligera mejoría en la facturación respecto de 2009, año en que el sector sufrió una caída del 7,3 %».

Per acabar: aquí tenim un informe solvent que ens dóna pistes de l'evolució d'un sector industrial en el qual tenim un bon paper a jugar. I, a més, ens detalla una sèrie d'activitats que poden inspirar-nos a l'hora de trobar la nostra línia de negoci.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada