dilluns, 28 de juliol de 2014

Pobres resultats de la preinscripció per al curs 2014-15

Malauradament, les dades de la preinscripció d'enguany per al grau d'Informació i Documentació de la UB segueixen la tònica a la baixa dels darrers anys. De l'Oficina de Preinscripció han enviat la llista dels estudiants que han triat el nostre grau en primera opció: 29 persones. L'any passat en foren 56. En dies futurs arribaran les llistes dels admesos provinents de reassignacions: aquells estudiants que no han pogut entrar a les seves opcions preferents (per manca de nota) i que es podran matricular al nostre grau perquè l'havien demanat com a opció secundària.


Les dades dels que desitgen cursar el grau a la UOC no es coneixen. Per accedir a aquesta universitat privada no cal fer preinscripció: tothom qui vol s'hi pot matricular (i en diversos períodes de l'any).

Les raons possibles d'aquesta manca d'èxit les hem apuntades en altres ocasions:
  • Gran quantitat d'oferta on triar: l'estudiant que ha fet la preinscripció enguany ha pogut optar entre 441 possibilitats (si comptem tots els ensenyaments que s'ofereixen en totes les universitats; l'any passat eren 421). Això provoca que (amb els estudiants de primera opció) 197 estudis no hagin omplenat les places que s'oferien, cosa que representa quasi la meitat dels ensenyaments (46,79 %, el mateix percentatge que l'any passat). Tanmateix, això cobreix el 70,14 % de les primeres preferències dels estudiants.
  • Manca d'identificació del nom del grau amb la professió a què dóna lloc. Aquest punt no és de fàcil solució. Si «Biblioteconomia i Documentació» semblava per a molts paraules difícils de pronunciar o que evocaven excessivament les biblioteques com a lloc de treball, «Informació i Documentació» poden resultar conceptes massa ambigus.
  • Imatge desfigurada o imprecisa de la professió. Si bé la figura professional del bibliotecari està ben consolidada, el grau actual dóna peu a un ventall molt gran d'activitats relacionades amb la gestió de la informació i documentació de difícil percepció per part dels estudiants de batxillerat.
A tot això s'hi afegeixen unes dades generals que cal tenir en compte: enguany s'han preinscrit (en la convocatòria de juny) 45.226 estudiants (1.812 menys que l'any passat). Mentre que el nombre de places a cobrir ha augmentat lleugerament: 39.884 (105 més que l'any passat).

No serveix de consol, però no està de més saber que altres graus han tingut també una demanda comparable amb la nostra (de baixa). Mentre d'altres han rebut moltes preinscripcions. Per exemple, la tercera opció amb més demanda de tot Catalunya ha estat Psicologia de la UB, amb 954 preinscrits (per a 480 places disponibles), o els Estudis d'Arquitectura de la UPC, que ha tingut 453 preinscripcions (per a 380 places disponibles); el grau de Periodisme de la UAB el volien estudiar en primera opció 363 estudiants (s'hi ofereixen 280 places), i Comunicació Audiovisual a la UPF ha estat la primera preferència de 319 persones (només n'hi caben 80).

Com es pot comprovar, la tria dels estudiants no té molt en compte les possibilitats reals de trobar feina. Potser prima més la moda, el prestigi social de la professió...

Les accions de difusió que es porten a terme des de la Facultat i el Col·legi sembla que no han tingut l'èxit desitjat. Ni el vídeo promocional, ni el Premi de Recerca ni els mitjans de difusió habituals (pàgines web institucionals, blogs com aquest, presència a les xarxes socials, etc.) tampoc no han servit de gaire.

Caldrà trobar noves aliances i determinar noves estratègies per obtenir uns millors resultats en el futur.

dimecres, 9 de juliol de 2014

Premi de bibliografia de la Biblioteca Nacional d'Espanya

Ara que pràcticament s'ha acabat el curs i que una bona part dels lectors d'aquest blog deuen tenir més temps lliure, pot ser oportú que em faci ressò d'una convocatòria que podria ser aprofitada algú.


Es tracta d'un concurs que anualment convoca la Biblioteca Nacional d'Espanya: el Premi de Bibliografia. De l'edició de l'any passat se'n va parlar a l'Observatori professional del Col·legi, i remeto allí el lector que desitgi conèixer una mica d'història d'aquest certamen.

Per ser breu, resumeixo les condicions vigents en la convocatòria actual. La dotació econòmica és de 6.000 euros, que es concedirà al millor treball «en el campo de la bibliografía hispánica en cualquiera de sus aspectos y bajo todo tipo de objetivos». Els originals s'han de presentar abans del 15 de setembre de 2014. Vegeu tots els detalls en la notícia publicada al web de la Biblioteca i al BOE.

Aquesta convocatòria se suma a la que ja vaig comentar fa uns mesos (el 7 de maig de 2014): la Borsa d’Estudi Ramon d’Alòs-Moner, dotada amb 3.000 euros, i que concedeix anualment l'Institut d'Estudis Catalans «per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català». En aquest cas el termini per presentar els projectes (no cal haver enllestit encara el treball) és el 2 de desembre de 2014.

Un graduat en Informació i Documentació (i fins i tot un estudiant dels darrers cursos) disposa de les competències suficients per emprendre un projecte com el que plantegen la Biblioteca Nacional i l'Institut. Al llarg de la carrera ha adquirit coneixements de fonts d'informació primària i secundària, ha elaborat més d'una bibliografia per a diferents treballs dins del grau, domina les tècniques del treball científic, és persistent, rigorós, intuïtiu...

A veure si algú s'hi anima, i ens ho fa saber!

ACTUALITZACIÓ. La guanyadora de l'edició de 2014 del premi de bibliografia de la Biblioteca Nacional d'Espanya (BNE) ha estat Rosario Consuelo Gonzalo García, pel seu treball El legado bibliográfico de Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de T’Serclaes de Tilly: aportaciones a un catálogo descriptivo de relaciones de sucesos (1501-1625). Vegeu la notícia al blog de la BNE.

dimecres, 2 de juliol de 2014

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (5)

Continuem amb aquesta sèrie d'entrades en què analitzo sumàriament l'oferta dels  «convenis de cooperació educativa», que és com es coneix sinecdòquicament la possibilitat que els estudiants del grau d'Informació i Documentació (igual com qualsevol altre estudiant universitari) portin a terme pràctiques remunerades en institucions o empreses, a banda del pla d'estudis.
Young cigarmakers in Englahardt & Co., Tampa, Fla.
Fotografia de 1910 de la Library of Congress

El mecanisme és senzill: les entitats interessades a disposar de futurs bibliotecaris fan arribar a la Facultat un anunci, que pengem en uns vitrines dedicades a aquest efecte. Els estudiants interessats es posen en contacte directament amb els que ofereixen la feina.

Segons l'observació realitzada sobre el terreny ahir dimarts, 1 de juliol de 2014, la quantitat total d'anuncis penjats era de 8, que, en conjunt, demanaven 12 estudiants. En comparació al mes anterior, les xifres són molt similars (al juny foren 9 anuncis, i la quantitat d'estudiants demanats, 14).

Les ofertes que vénen d'entitats del sector públic són 5 (dos ajuntaments, dos centres docents i una biblioteca especialitzada) i demanen en total 9 persones.

Les ofertes del sector privat són 3, i cadascuna demana un estudiant (una editorial, un bufet d'advocats i un gabinet de comunicació).

El preu mitjà de la remuneració per als estudiants és de  5,51 euros per hora (amb una franja que va des d'1,9 fins a 10 euros l'hora). El mes passat va ser lleugerament inferior: 4,90 euros l'hora.

Crec que no és imprudent recordar que aquests dies són els darrers en què està obert el període de preinscripció per accedir a la universitat, i que segur que hi ha estudiants dels que acaben de superar les proves de selectivitat que encara estan dubtant sobre quins estudis escollir.

Amic lector, goso invocar la teva participació activa aquests dies perquè aconsellis algun d'aquests estudiants indecisos respecte de la carrera a triar. La teva intercessió com a persona coneixedora d'aquesta professió que tantes alegries ens procura és important.

Un argument més per influir en els possibles candidats és aquesta possibilitat certa que tenim a la nostra Facultat, de realitzar pràctiques remunerades en empreses i institucions. Aquest és un mecanisme freqüent per trobar posteriorment una feina «de veritat». T'ho agraeixo per endavant.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.