dilluns, 4 d’abril del 2016

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (25)

Una vegada més, em plau facilitar les dades bàsiques sobre les ofertes de pràctiques no curriculars per als estudiants del grau d'Informació i Documentació. Per si hi ha algun lector que no sàpiga de què estic parlant, diré breument que els estudiants universitaris, a partir que hagin aprovat el 50 % dels crèdits de la seva carrera, poden realitzar unes pràctiques remunerades en empreses i institucions.

Fotografia de Lewis Wickes Hine, de 1916,
propietat de la Biblioteca del Congrés de Washington
Aquesta activitat és molt interessant per complementar la formació teòrica de les aules, i se suma a les pràctiques obligatòries que tot estudiant ha de fer per acabar els estudis. Com més pràctiques porti a terme un estudiant, més coneixedor serà de la realitat del món laboral, i més oportunitats tindrà, des d'aquest punt de vista, per aconseguir un lloc de treball que el pugui satisfer.

Es dóna la circumstància que els estudiants del grau d'Informació i Documentació tenen moltes ofertes d'aquesta mena, possiblement moltes més que els d'altres ensenyaments. Així doncs, aquest és un al·licient més per escollir aquests estudis.

Les dades que incloc tot seguit corresponen als anuncis que hi havia exposats l'1 d'abril de 2016.

Nombre d'anuncis exposats: 19
Nombre d'estudiants demanats: 24

Entitats de l'àmbit públic: 4 (21,1 %)
Empreses de l'àmbit privat: 15 (78,9 %)

Preu mitjà de la remuneració que s'ofereix: 5 euros l'hora (amb una franja que va dels 2,5 als 10 euros l'hora). Cal fer constar que hi ha cinc anuncis en què no es concreta la remuneració; lògicament aquests no s'han tingut en compte per calcular la mitjana.

Es va consolidant el predomini del sector privat com a àmbit on efectuar aquestes pràctiques. Les activitats a què es dediquen les empreses o organitzacions que demanen estudiants de la Facultat són: seguretat informàtica, organització d'espectacles culturals, consultoria d'empreses, venda de productes naturals, ofertes de feina per Internet, enginyeria de l'aigua, gestió documental, serveis diversos a empreses, promoció d'art contemporani, comunicació, arquitectura, consultoria econòmica, venda de moda en línia.

En l'àmbit del sector públic, trobem ofertes provinents d'un ajuntament, una biblioteca universitària, una d'especialitzada i una entitat de recerca.

Pel que fa al preu mitjà de la remuneració, ha baixat una mica respecte de l'assolit el mes passat (6,09 euros per hora). Però considero que es manté en un nivell força acceptable.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.

divendres, 1 d’abril del 2016

Complement a la formació: passaport a la professió

Heus ací una iniciativa lloable que des de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, en col·laboració amb el SAE (Servei d'Atenció a l'Estudiant) de la UB, s’ha posat en marxa aquest curs, i que té com a objectiu complementar la formació dels estudiants del grau d'Informació i Documentació.

S'anomena Passaport a la professió, i es tracta d’un recull d’activitats variades, organitzades per entitats diverses, de dins i fora de l'àmbit acadèmic, que són proposades als estudiants per contribuir a la formació integral del seu futur professional.

No són pas activitats obligatòries, ni solen comportar cost econòmic per a l'estudiant. Les activitats recollides cauen en alguna d’aquestes sis categories:
  • Activitats per a la inserció laboral;
  • Experiència i formació professionals;
  • Activitats culturals generals;
  • Competències en idiomes;
  • Coneixements TIC;
  • Orientació universitària.
Cada mes es dóna a conèixer un conjunt d'activitats (per a l'actual mes d'abril de 2016, es compten un total de 47 propostes). Quan l'alumne decideix participar en alguna d'elles, n'obté el certificat d'assistència, que ha d'anar conservant en el seu expedient personal.

Entre les activitats ofertes hi trobem exposicions, conferències, activitats formatives... Són organitzades per tot tipus d’entitats (per la UB mateixa, per biblioteques, per entitats privades, museus, etcètera). En aquesta pàgina podreu veure un pdf amb la programació prevista per aquest mes.

La formació completa d'un bibliotecari representa una tasca ben feixuga i polièdrica. Per un cantó cal adquirir els coneixements tècnics específics de la professió, que hauran de poder ser aplicats en contextos ben variats, i que comprenen disciplines tan interessants com la representació de la informació, la cerca i avaluació d'informació, l'anàlisi de necessitats, la creació de sistemes d'informació...

Però a banda, s'espera d'un bibliotecari una àmplia cultura general (en tots els camps del saber), un cert domini d'idiomes, una predisposició per conèixer i utilitzar programes informàtics i tecnologies en general, una voluntat de servei públic i orientació al client, i una curiositat intel·lectual quasi malaltissa... Hi ha gent que de petita s'intueix predisposada a comptar amb aquests atributs; d'altres els van adquirint al llarg de la carrera.

No hi ha dubte que el Passaport a la professió pot ser una eina que ajudarà en aquest camí de perfecció professional, tan difícil i necessari per a la societat actual i futura.