dilluns, 4 de juliol del 2016

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (28)

Estem acabant el curs acadèmic, i això vol dir que una nova fornada d'estudiants del grau d'Informació i Documentació assolirà el 50 % dels crèdits totals de la carrera, i podrà així optar a realitzar pràctiques extracurriculars remunerades, mitjançant els convenis de cooperació educativa.

Fotografia de Lewis Wickes Hine, del 1912, propietat de la Library of Congress


Les empreses i institucions que estan al cas del calendari escolar, saben que ara és un bon moment per oferir aquestes beques. Per sort o per desgràcia, la quantitat d'estudiants del nostre grau disponibles per fer pràctiques extracurriculars és baix, per la demanda que en tenim: al llarg de l'any no paren d'arribar peticions d'estudiants per fer pràctiques emparades en el marc legal d'aquests convenis, de manera que els estudiants poden triar entre una oferta variada, i són diverses les empreses i institucions que es queden sense cobrir les seves ofertes, perquè no queden estudiants disponibles.

Com en mesos anteriors, aporto tot seguit una informació sintètica de les ofertes de pràctiques extracurriculars per a l'alumnat del nostre grau d'Informació i Documentació, a partir dels anuncis que es troben penjats a la cartellera corresponent, a la nostra Facultat. Les dades que incloc a continuació corresponen als anuncis que hi havia exposats l'1 de juliol de 2016.

Nombre d'anuncis exposats: 14 (el mes passat havien estat 16)
Nombre d'estudiants demanats: 19 (el mes passat foren 22)

Entitats de l'àmbit públic: 3 (21 %)
Empreses de l'àmbit privat: 11 (79 %)

La proporció d'empreses pertanyents al sector privat es manté des de fa mesos en una proporció semblant (el mes passat foren el 81 %). Les entitats de l'àmbit públic són una biblioteca especialitzada, un ajuntament i un consorci de biblioteques.

En el camp privat tenim dues entitats financeres, un bufet d'advocats, una fundació dedicada a la recerca, una escola de negocis, un col·legi professional i empreses diverses: de trasports, de comerç minorista, de programació i tecnologies, de gestió documental i una d'automòbils.

Preu mitjà de la remuneració que s'ofereix: 5,30 euros l'hora, amb una franja que va dels 2 euros per hora (en un cas) fins als 8 euros per hora (en dos casos). La mitjana és un pèl superior al mes anterior (5,20 euros), cosa de la qual ens alegrem. Aquest mes cal esmentar el cas de quatre anuncis en què no consta la remuneració que s'ofereix als estudiants.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.