dimecres, 29 d’octubre de 2014

Keep calm and work as a librarian

Si bé és veritat que la feina de bibliotecari comporta moltes alegries i satisfaccions, també ho és que hem de relacionar-nos amb usuaris de tota mena i condició, i no sempre de tracte agradable. Potser on es nota més aquesta varietat de públics és a la biblioteca pública; però en qualsevol ambient en què es doni una interacció humana pot saltar la sorpresa...

Ho comentava amb gràcia Roz Warren, una bibliotecària de Filadèlfia, en una entrada al blog Metropolis, el 5 de desembre de 2012: «The #@%& joys of library work». Divertits també els comentaris que els lectors del blog van deixar-hi. Cristina Domínguez, periodista, se'n va fer ressò al seu blog Librópatas.com (el 5 de desembre de 2013), i la seva entrada també va rebre uns quants comentaris graciosos.

En el mateix estil de relats d'experiències viscudes, Gina Sheridan, una altra bibliotecària que ha treballat a Califòrnia i a Missouri, va publicar el passat juliol I work at a public library: a collection of crazy stories from the stacks (Avon, MA: Adams Media, 2014, ISBN 978-1-440576-24-9). Tot i que no he pogut veure el llibre, m'imagino com deu ser a la vista del material de primera mà publicat al seu blog I work at a public library, que és ben recomanable. L'autora mateixa parla una mica del seu llibre al blog de Huffingtonpost, «10 people the library can't live without» el passat 11 d'agost de 2014.

Estic segur que els caràcters pintats per aquestes col·legues nord-americanes també existeixen a Catalunya. De fet, tot i que escadusserament, també podem trobar alguns relats semblants a aquests, produïts per bibliotecaris d'aquí. Vegem-ne un parell.

Per un cantó, David Vivancos, bibliotecari a la biblioteca de la Facultat de Dret de la UB, consumat narrador, va guanyar fa poques setmanes el I Concurs de Relats Breus de la Facultat de Dret amb el relat «Yo, bibliotecario». Relat que podeu llegir al blog del David Grimas y leyendas. Us en recomano la lectura. Reprodueix interaccions amb usuaris de la seva biblioteca que no deixen indiferent.

Una altra col·lega bibliotecària que manté un blog personal on dóna sortida als seus pensaments i experiències és Gemma Medina. El seu blog, Portfolio de sastre. La majoria de les seves entrades tenen un caràcter intimista, no relacionat amb la feina. Però de tant en tant apareix l'anècdota o la reflexió basada en fets reals esdevinguts a peu de taulell. Com en l'entrada «Psicoanàlisi gratuït», del passat 8 de setembre, que us recomano de llegir.

Totes aquestes mostres de vivències professionals les he portades amb una finalitat ‒a part de passar l'estona‒ propedèutica ‒sempre pensant en els estudiants i els joves bibliotecaris. És un aforisme que no m'he pas inventat jo: Per ser un bon bibliotecari t'han d'agradar els llibres (enteneu-me: dic «els llibres», però estic parlant de la lectura, la informació, el coneixement, les novetats de tot tipus, les notícies del dia, les tendències musicals, la moda...), però també t'han d'agradar les persones. Si no sents que amb la teva feina portes a terme una missió de servei als altres, no sé si trobaràs un sentit al que estàs fent...

Amén...

dilluns, 27 d’octubre de 2014

Premis per a estudiants

La finalitat última d'aquest blog és divulgar la figura del bibliotecari ‒entesa en un sentit ben ampli de la paraula‒ per tal d'augmentar-ne la visibilitat social i, de retruc, propiciar que més alumnes vulguin cursar el grau d'Informació i Documentació.

A més de les particularitats de la professió (perfils nous, oportunitats de feina, etc.) de tant en tant em fixo en qüestions que afecten els estudiants (com el seguiment de l'oferta de les pràctiques extracurriculars) perquè es vegi que la nostra carrera té molts atractius.

L'entrada d'avui és d'aquest darrer tipus. Es tracta d'una oportunitat per als estudiants que acaben d'acabar el nostre grau o un dels nostres màsters. La SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información) i el Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universidad Complutense de Madrid han convocat la primera edició del Premio al Proyecto Universitario más Innovador en el Ámbito de la Gestión de la Información y de la Documentación.

Guanyaran els premis els treballs finals de màster o de grau «más innovadores que pudieran tener mayor aplicación práctica en el ámbito empresarial». S'hi poden presentar candidats que hagin estudiat en qualsevol universitat de l'Estat i que hagin presentat el treball en els dos últims anys acadèmics (2012-13 i 2013-14). Es concediran tres premis, de 700, 450 i 250 euros. Hi ha temps fins el 21 de novembre de 2014 per enviar les propostes. En aquest enllaç trobareu la convocatòria.

I, aprofitant l'entrada, aquí va una informació d'una altra convocatòria en la qual podeu guanyar una tauleta (iPad mini o Samsung Galaxy Tab 4, a elecció): la CILIP Blogger Challenge. En aquest cas hi pot participar qualsevol persona. El premi s'adjudicarà a la millor entrada de blog que tracti sobre la importància de les biblioteques, la informació o el coneixement. El text ha de ser en anglès, i un cop publicat, s'ha d'informar els organitzadors per correu electrònic: abans del 7 de novembre de 2014.

Aquest concurs és organitzat per la CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), l'associació bibliotecària més important del Regne Unit. Veureu més detalls sobre la participació en aquest enllaç. Si algun dels lectors vol participar-hi i no disposa d'un blog on publicar, li ofereixo graciosament aquestes pantalles; només cal que m'escrigui adjuntant el text a publicar.

Per acabar, no oblidem una altra convocatòria de la qual ja vaig parlar fa uns mesos (a l'entrada del 7 de maig de 2014): la Borsa d’Estudi Ramon d’Alòs-Moner, dotada amb 3.000 euros, que concedeix anualment l'Institut d'Estudis Catalans «per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català». Qualsevol persona s'hi pot presentar. En aquest cas el termini per fer arribar els projectes (no cal que el treball estigui enllestit encara) és el 2 de desembre de 2014.

A veure si algú s'hi anima!


dilluns, 20 d’octubre de 2014

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (9). Comparació amb altres facultats

Com bé saben els lectors habituals d'aquest blog, des de fa una temporada proporciono les dades relatives a les ofertes de pràctiques extracurriculars que ens arriben a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació per part d'empreses o institucions, adreçades a l'alumnat del grau d'Informació i Documentació. En aquesta entrada d'avui facilito unes dades comparatives d'ofertes d'aquesta mena per a estudiants d'altres graus de la UB.
 
Fotografia de la Library of Congress

Hi ha centres de la UB en què els anuncis que arriben de les empreses es donen a conèixer per mitjà del web, de manera que és relativament fàcil obtenir les dades. Així, podem veure l'oferta disponible a les facultats de Dret, Filologia, i Economia i Empresa. Altres, en canvi, no ofereixen aquest servei en línia (com tampoc fem nosaltres mateixos), tot i que hi pugui haver informació genèrica al respecte. Per exemple, Geografia i Història, Matemàtiques, Geologia o Psicologia.

A la Facultat de Dret aquestes ofertes es troben disponibles en línia, a la seva intranet, accessible prèvia identificació als membres de la comunitat universitària de la UB:
http://www.ub.edu/dret/intranet/borsa_practiques.html

Aquest és un resum de les ofertes de pràctiques per als estudiants del grau de Dret divulgades durant el mes de setembre de 2014:
 
Total d'anuncis: 27
Total de places demanades: 28
Entitats de l'àmbit privat: 27 (25 bufets d'advocats, de procuradors o serveis jurídics d'empreses, una consultoria i un productor de base de dades)
Remuneració mitjana: 2,2 euros / hora. Només s'esmenta la remuneració en sis dels anuncis. D'aquests, en tres casos són 0 euros; en dos, 4 euros l'hora, i en un, 5 euros l'hora.

Segons les estadístiques de la UB, el nombre d'estudiants de grau de la Facultat de Dret el curs 2013-14 (el darrer disponible) van ser: 5.463. Això fa una taxa de 0,005 places ofertes per estudiant.

A la Facultat de Filologia, les ofertes disponibles per als seus estudiants es troba disponible a la web: http://www.ub.edu/filologia/practiques/oferta_pnc.htm. Aquestes són les dades disponibles en el moment de consultar aquesta pàgina, amb informació d'anuncis publicats durant un mes: entre el 3.9.2014 i el 2.10.2014:

Total d'anuncis: 5 (tots provinents de l'àmbit privat)
Total de places demanades: 12
Els anuncis van destinats a estudiants de graus diversos (cal tenir en compte que en aquesta facultat s'ofereixen 10 graus diferents).
Remuneració mitjana: 3,74 euros l'hora (amb una franja que va de 3 a 5 euros l'hora).
El total d'alumnes de grau de la Facultat Filologia segons les estadístiques citades abans era de 2.923 alumnes. Això fa una taxa de 0,004 places ofertes per estudiant.

Tota una altra cosa passa a la Facultat d'Economia i Empresa. Disposen d'una pàgina web (llarga, però ben correcta i clara) amb informació adreçada als estudiants sobre la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars. Des d'aquesta pàgina hi una una opció a consultar un «Tauler en línia». Si cliquem a «Ofertes grau» arribem a les dades que ens interessen: http://ub-eco.cvtools.com/persona/Ofertas.consulta.inner.php?. Analitzo les ofertes publicades durant el mes de setembre de 2014.

Total d'anuncis: 65 (tots provinents de l'àmbit privat excepte dos: una fundació i un departament de la Generalitat)
Total de places demanades: només les he comptabilitzades en els 10 anuncis més moderns. En total es demanen 12 places. Si extrapolem aquesta proporció, les places que s'oferirien en total serien 78.
Remuneració mitjana: 4,99 euros l'hora (només s'han analitzat els 10 anuncis més moderns, dels quals només en dos figurava la remuneració).
El total d'alumnes de grau de la Facultat d'Economia i Empresa va ser el curs 2013-14 de 7.097. La taxa de places ofertes per estudiant seria de 0,011.

Repetiré aquí les dades de la nostra Facultat, de Biblioteconomia i Documentació, obtingudes el passat 1 d'octubre (i que ja vaig donar en aquest blog en el seu moment):
http://bib-doc.blogspot.com.es/2014/10/seguiment-dels-convenis-de-cooperacio.html

Total d'anuncis: 6 (4 del sector públic, 2 del privat)
Total de places demanades: 7
Remuneració mitjana: 6,75 euros l'hora.
Els estudiants de grau de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, segons la mateixa font, eren 580. La taxa de places ofertes per estudiant seria de 0,012.

Aquesta simple anàlisi no es pot prendre molt seriosament, ja que el període estudiat és curt. Però ve a confirmar una percepció que tenim: l'oferta de pràctiques externes de la nostra Facultat és de les més altes de la UB (tenint en compte el nombre d'estudiants a la qual s'adreça) i de les més ben remunerades.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.

dilluns, 6 d’octubre de 2014

Quarta «primera biblioteca sense llibres» que s'inaugura

La paraula «biblioteca» la utilitzem amb diferents significats. Sovint, amb el de l'equipament on podem anar a estudiar o agafar en préstec documents, entre d'altres coses. Però també amb el sentit d'institució («tenim accés a Aranzadi perquè la biblioteca paga la subscripció»). (Per no parlar d'altres sentits més allunyats, com quan s'utilitza per designar col·leccions de llibres: «Aquest encíclica està publicada a la Biblioteca de autores cristianos»).
Fotografia de la nova biblioteca sense llibres de la Florida Polytechnic University,
publicada en molts mitjans

A les biblioteques actuals hi trobem tant documents físics com virtuals. És un repte per als bibliotecaris saber posar de relleu tots els suports disponibles, ja que hi ha alguns usuaris que poden ignorar alguna de les modalitats.

Com és sabut, cada vegada hi ha més documents electrònics disponibles al mercat, i això fa que alguns tipus d'obres que fins ara es publicaven en paper deixin d'existir en aquest format. Les obres de consulta, que s'han d'actualitzar sovint i que no estan pensades per a una lectura lineal, són unes candidates ideals per ser publicades en línia. L'apartat de les revistes acadèmiques, amb un nombre de lectors potencials relativament reduït, guanyen en actualització i en sostenibilitat econòmica si es difonen en versió electrònica.

Arribarà un dia que hi hagi biblioteques sense llibres impresos? Sembla que ja ha arribat! Evidentment no és el model majoritari; però sí que se'n donen casos.

El passat 1 de setembre de 2014, el diari ABC publicava una notícia amb aquest titular: «La primera biblioteca sin libros, diseñada por Calatrava, abre sus puertas en Estados Unidos». La podreu llegir en aquest enllaç. Es tracta d'un equipament de la Florida Polytechnic University, on els estudiants poden accedir a més de 135.000 llibres en format digital, en una superficie de més de mil metres quadrats.

Però... curiosament, aquesta sembla que no és pas la primera biblioteca d'aquestes característiques. Com ja vaig comentar en una entrada anterior (del 20 de novembre de 2013), hi ha hagut anteriorment altres vegades en què s'ha documentat la inauguració de biblioteques sense llibres.

Al comtat de Bexar, a Texas (Estats Units) es va inaugurar una altra biblioteca així a la tardor de 2013. L'anomenen BiblioTech. El mateix diari ABC també la qualificava de «primera» (notícia del 15 de gener de 2013): «Bexar County, un condado del estado de Texas, se va a convertir en la primera localización de ese país en contar con una biblioteca 100 % digital». Una de les fonts de la notícia que cita és aquesta.

Una altra «primera biblioteca sense llibres», en aquest cas en l'àmbit espanyol, és la que es va obrir a la Universitat de Salamanca. Ho va publicar el diari El confidencial el 14 de febrer de 2013: «La Universidad de Salamanca (USAL) ha puesto en marcha la primera biblioteca con libros y sin papel en el conjunto del sistema universitario español.»

Però realment la primera de totes –si no em fallen les fonts– data de setembre de 2010, i també es troba emplaçada a l'estat de Texas, als Estats Units. En aquest cas, a la Universitat de Texas, a San Antonio (UTSA), per a una facultat dedicada a la tecnologia i l'enginyeria. En aquesta nota de premsa de la mateixa universitat podem llegir la notícia. «Instead of storing printed volumes, the library offers students a rapidly growing collection of electronic resources including 425,000 e-books and 18,000 e-journal subscriptions.» També se'n va fer ressò el blog Bauen en el seu moment.

Imatge obtinguda de: https://www.youvisit.com/tour/photos/northeastern/80086?id=50175
divendres, 3 d’octubre de 2014

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (7)

Continuo la presa mensual de dades sobre l'oferta de pràctiques no curriculars que arriben a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació perquè les aprofitin els seus estudiants. Si sou lectors habituals d'aquest blog, ja recordareu que cada primer de mes recullo aquestes dades per copsar una mica l'estat del mercat laboral.

Fotografia de la Library of Congress. Autor: Lewis Wickes (1874-1940)

Evidentment no es pot assimilar realment aquesta anàlisi amb el mercat laboral «de veritat», ja que aquí estem parlant de pràctiques remunerades per a estudiants; però penso que en una certa mesura sí que pot ser significatiu observar la quantitat, varietat i nivell de remuneració que s'ofereix.

Passem a les dades recollides l'1 d'octubre de 2014. (Cal dir que l'1 de setembre no vaig recollir dades, donat que durant el mes d'agost l'edifici de la Facultat va romandre tancat, així que no hi havia noves informacions.)

Nombre de convenis publicats: 6, amb 7 places en total. Entitats del sector públic: 4 (entitat de recerca, serveis funeraris, patronat de l'habitatge municipal, consorci de biblioteques). Entitats del sector privat: 2 (dues entitats dedicades a formació universitària).

Remuneració mitjana per hora de feina: 6,75 euros / hora (amb una forquilla que va dels 2 als 10 euros l'hora).

En comparació al mes anterior, es constata que hi ha el mateix nombre d'estudiants sol·licitats, i que la remuneració mitjana s'ha incrementat lleugerament (un 4,6 %).

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.


dimecres, 1 d’octubre de 2014

Oportunitats de feina a l'estranger

En diverses ocasions he parlat de la possibilitat de marxar a l'estranger a treballar una temporada (concretament, amb aquesta, són 15 ja les entrades dedicades al tema en aquest blog). Acostumo a fer-ho quan l'atzar fa que hi hagi diverses convocatòries de feina interessants. Penso que un professional de la informació hauria de viure aquesta experiència en algun moment de la seva vida. I no ho dic perquè ara corrin temps de crisi; sinó en general.


Heus ací unes quantes ofertes de feina del nostre sector ubicades a l'estranger que s'han convocat no fa gaire temps i encara són vigents.

El Tribunal Internacional de Justícia, de la Haia, busca un bibliotecari que sàpiga catalogar i que tingui cura del funcionament del sistema de gestió. Cal que sàpiga anglès i francès. El sou anual aproximat és de 38.000 euros. El termini per fer arribar les sol·licituds acaba el 29 d'octubre. Aquí veureu l'anunci.

LIBER, a més de ser el nom de la fira del llibre que se celebra a Madrid i a Barcelona i de la qual vaig parlar dilluns passat, designa també una associació de biblioteques: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche/Association of European Research Libraries, formada per més de 400 centres de més de 40 països. Té la seu també a la Haia, com el Tribunal de l'anunci anterior. Actualment estan buscant un director executiu. Com es pot pensar, les qualitats que ha de reunir aquesta persona són moltes i de responsabilitat. El sou, en consonància: entre 3.900 i 5.000 euros mensuals, aproximadament. Hi ha temps per presentar-s'hi fins el proper 7 d'octubre. En aquest enllaç hi ha més informació sobre la feina.

L'IFLA no cal que la presenti: és l'organització professional de més alt nivell del nostre camp. Aquesta federació internacional d'associacions de bibliotecaris i biblioteques té la seu central també a la Haia, com les anteriors dues entitats. I també està buscant una persona per ocupar un càrrec de responsabilitat: el de gerent. No cal dir que la quantitat de coneixements i habilitats requerides és molt alta. I el sou també és alt, de primera categoria: 51.000 euros anuals, aproximadament. En aquest cas no hi ha un termini concret per enviar les candidatures. Aquí podreu veure els detalls.

Caram amb la Haia... No hi ha més feina, per a la Haia? Doncs sí, afegim-n'hi una altra! Es tracta d'un lloc de treball que té com a responsabilitat la gestió dels fitxers electrònics d'un organisme dependent de l'ONU: el Mecanisme per a Tribunals Penals Internacionals. El termini per fer arribar les sol·licituds acaba el 10 d'octubre, i el salari, un mínim de 37.000 euros anuals, aproximadament. Mireu l'anunci de la feina.

Una altra feina ben diferent és la que es pot fer a la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i del Treball (Eurofound), amb seu a Dublín, Irlanda. La denominació del lloc de treball és «editor de visualització de dades». Lliga directament amb una de les especialitzacions del nostre àmbit professional. Concretament, aquesta persona haurà de «crear representacions gràfiques efectives, tant de dades com dels resultats d'investigacions realitzades». El termini acaba el 7 d'octubre de 2014. I el salari, al voltant dels 5.000 euros mensuals. Vegeu més detalls de la feina en aquest anunci.

Teniu ganes més aviat de viatjar al continent americà? Us esperen a Palm Beach! La biblioteca pública de Wellington, a l'estat de Florida, està buscant un bibliotecari per a la secció infantil: haurà de programar activitats, explicar contes, atendre el servei de referència, preocupar-se pel desenvolupament de la col·lecció, etc., etc. El sou, uns 33.000 euros anuals. Si us interessa, us heu d'afanyar: el termini per enviar la sol·licitud acaba el 3 d'octubre. A l'anunci ho expliquen.

Si no teniu molta experiència professional perquè fa poc que heu acabat la carrera, i l'heu feta a la UB, podeu participar en una convocatòria que us pot permetre treballar durant un any en una ciutat de somni: Florència. I encara és més idíl·lica la biblioteca i el centre de treball: l'Istituto Universitario Europeo. En aquest cas el salari no arriba a cotes tan altes com les que hem vist fins ara: uns 1.200 euros mensuals. Vegeu les condicions aquí.

Ja veieu... no falten oportunitats per a la gent decidida i amb una formació sòlida.