dimarts, 21 de maig de 2013

Qualitats del bon bibliotecari

Fa un parell de mesos, la principal associació professional britànica, CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals, creada el 2002 a partir de la fusió entre la clàssica Library Association i l’Institute of Information Scientists) va publicar a la seva revista CILIP update un breu article sobre les qualitats demanades pels empleadors en els nous bibliotecaris que acaben els estudis i s’incorporen al mercat laboral.

Hyams, Elspeth. «What to study?» CILIP update, February 2013, p. 23-25. Disponible també en línia a: http://www.cilip.org.uk/publications/update-magazine/Documents/What%20to%20study.pdf
L’autora de l’article, Elspeth Hyams, elabora el treball a partir d’entrevistar-se amb 13 professors d’Informació i Documentació pertanyents a les universitats britàniques següents: Aberystwyth, Brighton, Central London, Loughborough, Northumbria, Sheffield, Roberd Gordon i University College.

Particularment no m’han sorprès gaire les qualitats que es van esmentant al llarg del treball. Crec que els professors de la Facultat de Barcelona tenim ben assumit aquest conjunt de coneixements i habilitats, i intentem transmetre’l als alumnes. Tot seguit poso la llista, ordenada per àmbits.

Pot sorprendre la poca rellevància aparent que presenten els continguts clàssics de la carrera. Penso que aquests es donen «per suposats», mentre que es remarquen aquells punts que antigament no formaven part de la formació bàsica del bibliotecari.
 • Flexibilitat, adaptabilitat
 • Capacitat de gestionar el canvi (en les tecnologies, les xarxes socials, la legislació, en pràctiques catalogràfiques)
 • Habilitats comunicatives (ho mencionen tres persones)
 • Noves maneres de presentar i organitzar la informació
 • Estar al dia de les notícies generals
 • Amb entusiasme
 • Capaç de ser innovatiu i positiu
 • Capacitat de treball
 • Capacitat de treball en equip (ho diuen tres persones)
 • Capaç de treballar amb professionals d’altres àmbits
 • Capacitat de gestionar personal
 • Capacitat de gestionar ingressos
 • Capactitat de treballar amb voluntaris
 • Capacitat d’iniciativa i lideratge
 • Habilitats de negociació
 • Habilitats de gestió (esmentat per tres persones)
 • Capacitat de priorització
 • Habituat a l’entorn empresarial
 • Amb coneixement del marc legal
 • Capaç d’aprofitar les oportunitats
 • Habituat a tractar amb les tecnologies
 • Coneixements en seguretat i preservació digitals
 • Expertesa en sistemes d’informació
 • Capacitat de formació en alfabetització informacional
 • Gestió de dades
També calen les competències tradicionals: cal saber catalogar, classificar i la resta, però alhora amb capacitat de gestió. Les competències tradicionals continuen essent fonamentals, però el context en què s’apliquen ha canviat de manera important. El material sobre el qual es treballa ha augmentat en nombre i varietat.

Al web de CILIP hi ha una secció dedicada als coneixements i habilitats bàsiques de caire professional que tracten d’això mateix, potser d’una manera més sistematitzada:
http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/professional-knowledge-and-skills-base/

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada