dimecres, 5 d’agost de 2015

Els bibliotecaris grecs, satisfets amb la seva feina

En aquest blog hem parlat en sis ocasions –inclosa aquesta– sobre la satisfacció laboral dels bibliotecaris. Més enllà de la percepció subjectiva, basada en les mostres d'agraïment que sovint rebem dels usuaris i en la possibilitat que tenim d'aprendre cada dia alguna cosa a la feina, hi ha aspectes que també cal tenir en compte, com ara la remuneració i les condicions laborals.

L'objectiu d'entrades com aquesta coincideix amb un dels objectius del blog: donar a conèixer les bondats de la professió de bibliotecari per convèncer els joves que estan indecisos sobre la carrera a triar. Si es demostra que una feina és motiu de satisfacció pels qui la practiquen, aquesta pot ser una bona raó perquè sigui escollida.

Existeixen estudis més o menys rigorosos que tracten aquest tema. Avui faig referència a un article publicat recentment, d'autoria grega:
Moniarou-Papaconstantinou, Valentini; Triantafyllou, Kalliopi. «Job satisfaction and work values [en línia]: investigating sources of job satisfaction with respect to information professionals». Library & information science research, vol. 37, issue 2 (April 2015), p. 164-170. Disponible –prèvia subscripció– a: http://www.sciencedirect.com.sire.ub.edu/science/article/pii/S074081881500033X.
Remarco la nacionalitat dels autors perquè, com sabem prou, la situació econòmica general de Grècia és a la ratlla de la fallida tècnica, i això sens dubte ha d'afectar la resta de situacions de la vida. Els autors basen el seu estudi en les opinions obtingudes d'un conjunt –no gaire nombrós– de bibliotecaris grecs, als quals els van passar una enquesta (entre juliol i octubre de 2011). El formulari s'envià a 350 persones i el van contestar 194 professionals, treballadors en tot tipus de centre (biblioteca nacional, arxius, biblioteques universitàries, escolars, públiques, etc.).

S'estudia la satisfacció en el lloc de treball a partir dels valors de la feina, tenint en compte aquests quatre paràmetres: valors intrínsecs (oportunitats d'aprenentatge, feina interessant, autonomia...), valors extrínsecs (salari, contracte permanent...), valors socials (ambient de treball, tracte amb els usuaris...) i prestigi (reconeixement, participació en la presa de decisions...).

Les dades mostren que els factors relacionats amb els valors intrínsecs són els que més col•laboren a la satisfacció al treball (amb un 39,9 %).

A banda de les preguntes centrals, destinades a obtenir els resultats de l'estudi, gràcies a aquesta enquesta podem saber unes dades bàsiques de caire demogràfic dels bibliotecaris grecs. Dels que han contestat l'enquesta, el 84,9 % són dones, el 64,5 % estan casats, i el grup d'edat més nombrós (44,6 %) té entre 31 i 40 anys.

Pel que fa a temes professionals, el 85,5 % té estudis universitaris de bibliotecari (de grau o màster). Pel que fa a l'experiència, el grup majoritari (42,5 %) compta amb una pràctica d'entre 11 i 20 anys. Quasi la meitat (47,8 %) té un contracte fix. Quant al salari, la majoria (71,4 %) cobren entre 1.001 i 1.400 euros mensuals.

Diria que la nostra realitat no es troba molt allunyada d'aquesta. L'article compta amb una bibliografia extensa, cita 54 treballs previs.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada