dimecres, 4 de novembre de 2015

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (20)

Com en mesos anteriors, a continuació oferim un repàs dels anuncis de pràctiques extracurriculars que ens fan arribar les empreses o institucions per a l'alumnat de la nostra Facultat. Tot i que els estudiants de tots els ensenyaments poden acollir-se a aquesta possibilitat de pràctiques, el cert és que la gran majoria d'anuncis demanen alumnes del grau d'Informació i Documentació. Per exemple, en aquesta ocasió, al costat dels 23 anuncis per als estudiants del nostre grau, n'hi havia 2 per als estudiants del grau de Comunicació Audiovisual.
Fotografia de Lewis Wickes Hine (1910),
propietat de la Library of Congress
Les dades que incloem tot seguit corresponen als anuncis que hi havia exposats el 2 de novembre de 2015.

Nombre d'anuncis exposats: 23
Nombre d'estudiants demanats: 27

Pel que fa al nombre d'estudiants, en aquesta ocasió hi ha un parell d'anuncis que demanen «estudiants» (en plural, sense concretar). Els hem comptabilitzat com si en demanessin dos.

És de destacar l'increment que s'observa en el nombre de convenis en els darrers temps. Tenint en compte que en la darrera ocasió hi va haver un total de 14 anuncis, s'ha donat un 64 % d'increment respecte el mes anterior.

Entitats de l'àmbit públic: 7 (30,4 %)
Empreses de l'àmbit privat: 16 (69,6 %)

Com més va, més pes té l'oferta provinent del sector privat, que aquest mes inclou: quatre centres de formació superior, una entitat privada de l'àmbit sanitari, un bufet d'advocats, un club esportiu, una fundació del tercer sector, una associació per a la cooperació, una consultoria d'empreses, una agència de màrqueting en línia, una fàbrica d'automòbils i empreses diverses: de distribució industrial, de distribució de continguts per Internet, de seguretat informàtica i de fabricació de mobiliari.

Pel que fa a l'àmbit públic, aquest mes trobem tres centres de formació superior, una escola de secundària i batxillerat, una agència de l'àmbit sanitari, un organisme del sector audiovisual i un ajuntament.

Preu mitjà de la remuneració que s'ofereix: 4,66 euros per hora.

Cal fer notar que la franja de remuneracions va dels 0 euros l'hora (en quatre ocasions), fins als 9,25 euros l'hora (en un anunci). En diverses convocatòries no s'esmenta la remuneració que rebran els estudiants o es diu que es pactarà amb els escollits. Lògicament, aquests casos no s'han tingut en compte per calcular la mitjana. En algun cas s'afegeix alguna remuneració en espècie: transport públic, dinar.

Tot i que no disposem de dades acreditables, ens han arribat veus que diversos dels anuncis penjats no es cobreixen: queden vacants. I això té una explicació senzilla: el nombre d'estudiants que reuneixen les condicions per optar a alguna d'aquestes pràctiques és limitat. Recordem que no és fins que l'estudiant de grau supera el 50 % dels crèdits de la carrera que pot ser seleccionat en una d'aquestes pràctiques.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada