divendres, 2 de gener de 2015

Com buscar feina a les empreses

Un dels reptes amb què s'enfronta l'estudiant del grau d'Informació i Documentació quan està a punt d'acabar la carrera és trobar feina. Una bona feina, si és possible. Durant la carrera ha tingut ocasió de fer pràctiques (remunerades i sense remunerar) que li han permès inaugurar el seu currículum professional. Un cop tingui el títol a la mà podrà col·legiar-se i beneficiar-se dels avantatges que el nostre Col·legi ofereix als seus membres i contribuir, amb la seva quota, a l'enfortiment de l'òrgan que representa la professió i la potencia davant de l'Administració i la societat. Així mateix, podran rebre els serveis del SIOF de la Facultat, amb les ofertes de feina que va apareixent.

Fa pocs dies (el 23 de desembre de 2014), l'Observatori professional del Col·legi va publicar una entrada sobre les empreses espanyoles del nostre sector, amb referència a un article d'anàlisi publicat anteriorment a la revista El profesional de la información (EPI). També informava de diversos directoris especialitzats. Segons quina font considerem, el nombre d'aquestes empreses radicades a Catalunya varia: no coincideixen entre elles. Podríem estimar que el nombre total deu rondar al voltant d'un centenar.

Pensant en l'estudiant que aviat començarà a buscar feina (i potser també amb altres col·legues que es troben a l'atur), voldria posar de relleu alguna idea pràctica, aprofitable, d'aquella entrada.

Segons l'article d'EPI, la majoria d'empreses (el 57,4 %) per seleccionar personal nou, té en compte prioritàriament l’experiència dels candidats «seguit de la formació rebuda (24,8 %) i, a més distància, altres [factors] com ara les aptituds, la discreció, les habilitats informàtiques i els idiomes».

Pel que fa a les vies per les quals les empreses busquen el personal que els manca, «el 54 % de les empreses fan servir els portals de feina i les xarxes socials; el 50 %, la pròpia web de l’empresa; el 32 %, beques i convenis amb universitats, i un 16 %, els serveis públics d’ocupació».

De manera que penso que algú que busqui feina en el sector privat faria bé d'aprofitar tota la informació i els mitjans que són al seu abast. Crec que estaria bé tenir cura de la seva visibilitat a la xarxa. Si no ho ha fet ja, seria interessant que obrís un compte a LinkedIn i que l'omplís d'una manera atractiva amb aquell contingut que –sense dir cap mentida– projectés els punts forts que es creguin més interessants. A més, aquesta xarxa ens permet anar construint la nostra colla de contactes professionals.

La presència (i l'activitat) a Twitter, seguint les persones significatives que creiem que ens aportin una informació més valuosa, sembla també un consell interessant.

Per descomptat que les empreses que considerem interessants per al nostre futur laboral –i els seus dirigents– han de ser seguides a les xarxes socials. I no hem de perdre de vista l'opció de l'autopostulació: no esperar que sorgeixi una oferta de feina, sinó que siguem nosaltres mateixos, per iniciativa personal, els que ens oferim per aportar algun benefici a l'empresa dels nostres somnis...

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada