dilluns, 5 de maig de 2014

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (3)

Per als que no estiguin familiaritzats amb la vida universitària, diré que els estudiants poden portar a terme pràctiques en empreses o institucions, a part de les que s'han de fer obligatòriament dins de la carrera. Hi ha un marc legal que permet que les empreses disposin d'aquests estudiants sense contractar-los. Per regular aquestes estades se signen uns convenis anomenats «de cooperació educativa».

Les empreses que desitgen rebre estudiants en aquestes condicions, envien un anunci, que pengem en una vitrina. En aquesta sèrie d'entrades, vaig fent un seguiment mensual de les ofertes penjades, amb una intenció doble: comprovar la varietat d'institucions i empreses que s'interessen pels nostres estudiants (anàlisi qualitativa), i detectar l'evolució del nombre d'ofertes (anàlisi quantitativa).

Aquestes són les dades corresponents al dia 2 de maig de 2014:

Nombre total d'anuncis penjats: 9 (un menys que el mes passat).
D'entitats del sector públic: 5 (quatre biblioteques públiques i un centre cultural).
D'empreses de l'àmbit privat: 4 (del sector químic, de serveis a les biblioteques, de seguretat informàtica i de tecnologies energètiques).
Preu mitjà de la remuneració: 5,33 euros l'hora (amb una variació que va dels 0 fins als 8 euros). És una xifra una mica inferior a la del mes passat, que va ser de 6,19 euros.

I ja que parlem de pràctiques extracurriculars, cal esmentar un altre marc legal diferent dels convenis de cooperació educativa, que permeten que els estudiants també adquireixin aquesta experiència. Es tracta de beques que la mateixa Universitat de Barcelona ofereix als seus alumnes per treballar en unitats, serveis o per a projectes de la mateixa universitat o amb grups de recerca.

Tot i que no faré un seguiment d'aquestes beques de col·laboració, ho esmento perquè actualment hi ha vigents diverses convocatòries en què ser estudiant de la Facultat és un mèrit. I això podrà influir en el fet que quedi algun conveni per cobrir (no hi ha alumnes per a totes les ofertes).

Com la resta d'entrades d'aquest blog, la finalitat última d'aquesta informació és divulgar les característiques de la carrera de bibliotecari i de les oportunitats que porta associades, per tal de captar més alumnat.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada