dilluns, 16 de juny de 2014

Un llibre per al bibliotecari «de qualitat»


Acabo de llegir un llibre que considero molt útil per a aquells bibliotecaris que vulguin millorar la qualitat dels serveis que presten al seu lloc de treball.Balagué, Núria; Saarti, Jarmo. Gestión de la calidad en la biblioteca: diseña un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001. Barcelona: UOC, 2014. 148 p. (El profesional de la información; 25). ISBN 978-84-9064-105-7. 13,50 €.

Es tracta d'un manual d'acompanyament per aplicar la norma ISO 9001 en el context d'una biblioteca, arxiu o similar. Com segurament deveu saber, la norma ISO 9001 determina els requeriments amb què ha de comptar un sistema de gestió de la qualitat en qualsevol tipus d'organització o empresa. Posa les bases perquè la qualitat sigui comprobable al llarg del temps, i així se'n puguin beneficiar els usuaris i la mateixa organització, perquè aprofita al màxim els recursos de què disposa.

En la seva primera part, el llibre presenta els beneficis generals que es poden obtenir de la normalització i de l'aplicació d'aquesta norma, per tal d'augmentar el nivell de qualitat i la valoració que els usuaris proporcionen d'un servei. Tota la resta del llibre consisteix a anar comentant la posada en marxa de la norma, amb exemples extrets del món de les biblioteques. En l'enllaç següent podreu veure el sumari.

Els apartats principals repassen els diferents capítols de la norma, que es basen en els fonaments mateixos de qualsevol organització: la responsabilitat de la direcció, la gestió dels recursos, la realització dels productes (serveis, en el cas de les biblioteques), l'avaluació dels processos, i el procés de certificació. El desenvolupament del contingut és homogeni al llarg del llibre: després de la presentació i comentari de cada punt de la norma, segueixen uns apunts pràctics d'aplicació: «Cómo ponerlo en práctica», a manera de llista de comprovació per tal de no deixar-nos res d'important.

Núria Balagué, la primera de les autores del llibre, és experta en aquest tema. Ella va liderar l'aplicació d'aquesta norma al seu lloc de treball, el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va ser la primera biblioteca universitària de l'Estat a aconseguir certificar el compliment d'un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma ISO. Això passava l'any 2000.

A partir d'aquesta fita, la Núria Balagué, sotsdirectora del Servei i professora associada de la nostra Facultat, ha escrit molt i ha pronunciat moltes conferències sobre el tema. De fet, el 2007 va dedicar-hi la seva tesi doctoral, disponible en línia, de manera que al domini pràctic del tema s'hi suma la vessant teòrica. Del mateix any 2007, és un article publicat a la revista BiD (al número 19, de desembre de 2007), «L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior» que pot servir per introduir-nos en el tema.

En conclusió, per a qualsevol que es trobi implicat en un procés d'implantació de qualitat o que prevegi que hi pugui estar implicat, aquest llibret, dins de la col·lecció amanosa d'El profesional de la información (publicada per l'Editorial UOC), és imprecindible per portar endavant el procés sense perdre's.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada