dimecres, 4 de març de 2015

Seguiment dels convenis de cooperació educativa (13)

Tot seguit aportem unes dades de seguiment sobre les ofertes de pràctiques extracurriculars que les empreses o institucions fan arribar a la nostra Facultat per a alumnes del grau d'Informació i Documentació. La informació es pren de la vitrina on s'exposen els anuncis amb les condicions corresponents. Les dades que es donen a conèixer ara es van prendre el 2 de març de 2015.

Fotografia de la Library of Congress.
Autor: Lewis Wickes Hine (1913)

Nombre d'anuncis exposats: 6
Nombre d'estudiants demanats: 7

Entitats de l'àmbit públic: 1 (una biblioteca escolar)
Empreses de l'àmbit privat: 5 (tres de l'àmbit biomèdic, una de seguretat informàtica i una de seguiment de mitjans)

Preu mitjà de la remuneració que s'ofereix: 4,89 euros l'hora (amb una franja que va dels 3 als 6 euros l'hora).

Crida l'atenció, aquest mes, el fort pes d'entitats de l'àmbit cientificotècnic, un sector ben allunyat del que l'estereotip marca per al treball dels bibliotecaris.

Com a anècdota direm que aquest mes hi ha també una oferta per a un estudiant de l'altre grau que s'imparteix a la Facultat, de Comunicació Audiovisual (que no hem tingut en compte en la nostra anàlisi).

Com a complement d'aquestes dades, i continuació del comentari del mes passat, cal dir que no és estrany el cas d'alumnes que, un cop fet el Pràcticum obligatori en una empresa o institució, hi continuen, ara amb remuneració, sota el paraigua dels convenis de cooperació educativa. En aquests casos tampoc es fa públic cap anunci, de manera que escapen al seguiment que fem des d'aquestes pàgines.

Vegeu les entrades anteriors d'aquesta sèrie en aquest enllaç.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada