dilluns, 10 d’octubre de 2011

El futur vist des d'Austràlia

Fa poques setmanes es va publicar un article que analitza la formació professional del bibliotecari a Austràlia. Tot i que aquest país és molt allunyat de nosaltres (potser el més allunyat possible?) penso que la realitat australiana i la catalana poden compartir punts en comú, donat que totes dues societats pertanyem al «primer món».

    Combes, Barbara; Hanisch, Jo; Carroll, Mary [et al.]. «Student voices: re-conceptualising and re-positioning Australian library and information science education for the twenty-first century». The international information & library review, vol. 43, issue 3 (Sept. 2011), p. 137-143. Disponible també en línia –prèvia subscripció– a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057231711000403.

A Austràlia (com a Catalunya i, en general, a tot Europa) el nombre d'estudiants d'Informació i Documentació ha disminuït en els darrers anys. Si bé l'any 1997 es varen matricular en aquell país 1.745 estudiants de grau; el 2009 foren només 769 (la meitat). El balanç també és negatiu si es consideren els matriculats en nivells superiors i inferiors: en màsters i en cursos de formació per a auxiliars. Com s'explica aquesta evolució negativa? A l'article s'apunten dues raons (p. 138): la dificultat dels joves per entendre la naturalesa i les funcions tan diverses dels professionals de la informació avui en dia, i també per la natura tan difusa de la professió, que pot fer que els estudiants tinguin una idea equivocada sobre la utilitat dels estudis.

L'estudi que comentem s'ha realitzat a partir d'enquestes via Internet i reunions de grup amb 291 estudiants i 98 titulats australians d'Informació i Documentació, i s'emmarca en un projecte de més abast, que vol reflexionar sobre la formació professional del bibliotecari en aquell gran país.

El treball analitza les diferents vies que tenen els estudiants per adquirir la formació de bibliotecari, les característiques dels estudiants, les expectatives i motivacions que tenien quan van triar la carrera, les experiències durant els estudis i els resultats de la carrera.

La majoria d'estudiants (63 %) opinava que les matèries que formen part del pla d'estudis són les que esperava trobar a la carrera, i que n'estava molt satisfet (70,5 %). El 77 % dels estudiants (i el 76,5 % dels titulats) creia que el contingut de la carrera capacitava per al lloc de treball. A l'article hi ha força més dades, que podeu consultar directament si esteu interessats en el tema.

Les principals conclusions del treball són que els estudiants australians es mostren optimistes –en general– amb la professió i consideren que les tecnologies continuaran jugant un paper clau en el futur. Fan èmfasi en la importància de les pràctiques com a part del pla d'estudis.

A tall d'anècdota, esmentem que el gènere dels bibliotecaris australians segueix el patró general femení: el 84,5 % dels estudiants que van participar en aquest estudi eren noies, igual com el 88 % dels titulats (vegeu una altra entrada en aquest bloc sobre el tema del gènere: http://bib-doc.blogspot.com/search/label/g%C3%A8nere).

Ja ho veieu: un país molt allunyat, però una realitat bastant pròxima.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada