dijous, 20 d’octubre de 2011

Un estudi sobre la demanda de catalogadors

Un dels centres d’interès d’aquest bloc és el mercat de treball dels bibliotecaris i, en conseqüència, ens fem ressò de qualsevol estudi o anàlisi que s’hi refereixi.

Fa pocs dies ha aparegut un nou número de la revista Anales de documentación, que editen a la Universitat de Múrcia, on hi ha un article que examina les ofertes de feina:
    Ríos Hilario, Ana Belén; Sánchez Santos, María. «El perfil actual del personal catalogador [en línia]: adecuación entre la formación universitaria y la demanda laboral». Anales de documentación, vol. 14, n.º 2 (2011), p. 1-17. <http;//revistas.um.es/analesdoc/article/download/131461/125051>. [Consulta: 18 oct. 2011].

L'article desenvolupa la seva investigació en tres etapes:
–anàlisi de les ofertes de feina;
–establiment de les competències per a l'àrea de la catalogació;
–avaluació de cadascuna de les competències.

Nosaltres centrarem el nostre comentari en la primera part.

La font d'informació que utilitzen les autores per obtenir les ofertes de feina és la llista de distribució Infodoc (http://listas.bcl.jcyl.es/infodoc/) a través de la qual es donen a conèixer tota mena d'oportunitats laborals dins del nostre àmbit laboral.

El període estudiat per l'article és de sis anys: de 2005 a 2010. El total d'ofertes identificades, de qualsevol lloc de treball dins de l'àmbit de la Informació i Documentció, és de 477 contractes i 133 beques (en total, 610). Com que l'article vol estudiar les demandes en l'àmbit de la catalogació, descarten qualsevol anunci que no tingui a veure amb aquesta funció. Es queden en 48 contractes i 7 beques (55 anuncis en total; i centren l'anàlisi exclusivament en els contractes laborals).

L'anàlisi que fan les autores de cada anunci té en compte:

• El nivell acadèmic requerit (només el 43,75 % dels anuncis demana haver acabat la diplomatura o la llicenciatura; al 16,67 % no hi ha dades al respecte)
• L'experiència exigida (en un 37,5 % no se'n demana cap)
• Els coneixements demanats (un 47,92 % dels anuncis no en demana cap, i un 25 % demana saber catalogar)
• Ubicació del lloc de treball (la majoria, a Madrid: 35 %; a Catalunya, el 27 %).
• Tipus d'empleador: públic o privat (el 91,49 % de les ofertes són fetes pel sector privat, per empreses com Baratz).

A mi m'han semblat poques, les ofertes identificades. Potser la font utilitzada no és gaire exhaustiva? No ho puc afirmar rotundament. Per mirar de comprovar les meves sospites he revisat una altra font, RecBib (http://www.recbib.es), que com Infodoc recull ofertes de feina exclusivament de l'àmbit de la Informació i Documentació.

Tot i que la comparació no es pot efectuar en base als mateixos anys, donat que RecBib només conserva les ofertes laborals des d'agost de 2008, en aquesta font s'han publicat, en poc més de 3 anys (d'agost de 2008 fins a octubre de 2011) 163 anuncis de feina exclusivament de catalogadors (enfront dels 55 detectats a Infodoc en el doble de temps, entre 2005 i 2010).

Segons RecBib, apareix una oferta de feina a la setmana (insisteixo, exclusivament per a catalogadors); mentre que segons Infodoc (seguint el que es diu a l'estudi publicat) tan sols es difon un anunci cada 6 setmanes. La diferència és massa gran...

No és la meva intenció carregar-me l'article, perquè l'objectiu de les autores és més qualitatiu que quantitatiu; però sí que m'ha semblat oportú aportar aquesta altra dada que, des del punt de vista del total d'ofertes existents, és bastant més optimista.

De totes maneres, l'evolució del mercat de treball evoluciona molt ràpidament, així que a la pràctica no serveix de gaire conèixer dades que poden ser més bones o més dolentes... si pertanyen al passat!

Molta sort a tothom que busca feina!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada