dijous, 20 de juny de 2013

Encara més sobre lideratge

Aquesta és la tercera vegada en poc temps que parlem sobre lideratge en aquest blog. Sempre ho fem de resultes de la publicació d’algun treball especialitzat. En aquest cas, un article al darrer número de l’IFLA journal, citat més avall; i ho fem convençuts que aquesta competència (la capacitat de lideratge) va molt bé que la posseeixin els graduats que acaben ara la carrera i els bibliotecaris joves, que hauran d’espavilar-se per buscar feina en un entorn més complicat del que era habitual.

Düren, Petra. «Leadership in libraries in times of change». IFLA journal, vol. 39, no. 2 (June 2013), p. 134-139. Una versió prèvia de l’article es presentà al congrés de l‘IFLA, l’agost de 2012, a Helsinki, i està disponible en línia a: ‎http://conference.ifla.org/past/ifla78/162-duren-en.pdf
El treball posa de relleu la necessitat de lideratge entre el personal de les biblioteques (concretament, públiques i universitàries) en un temps de canvi com el que estem vivint. Els canvis importants que tenen lloc a les biblioteques passen per diferents etapes:
 • desbloqueig (unfreezing)
 • canvi, moviment
 • consolidació (refreezing)
En cada etapa cal posar en pràctica una sèrie d’habilitats o estratègies determinades. Primerament, cal molta comunicació, cal elaborar un pla estratègic i cal saber gestionar bé el projecte.

En l’etapa central, la del canvi pròpiament dita, cal matenir el bon nivell de comunicació, s’ha de saber motivar el personal, fomentar el treball en equip, s’ha de saber delegar i treballar per objectius...

En l’etapa de la consolidació cal saber controlar i avaluar els resultats obtinguts.

L’autora, que és professora d’Informació i Documentació en una universitat d’Hamburg (Alemanya), analitza les assignatures del seu grau que tenen a veure amb aquest procés de gestió del canvi. Déu n’hi do la llista de continguts que formen part del seu pla d’estudis; totes les assignatures següents són obligatòries:
 • Management of library and information services
 • Information controlling
 • Media and user research
 • Statistics and data analysis for business
 • Communication training
 • Human resource management 
 • Libraries in times of change – change management
Llàstima que no  es donin detalls del continguts, perquè hi ha algun títol que per mi queda confús (penso en «Information controlling»). Possiblement  al nostre grau (el de la Facultat de Biblioteeconomia i Documentació de la UB) també es donin aquests continguts, però potser sense tanta especificitat. Aquestes serien les nostres assignatures aparentment equivalents:
 • Teoria de les organitzacions
 • Mètodes i tècniques de planificació
 • Suport i formació d'usuaris
 • Estadística aplicada
 • Tècniques de comunicació
 • Avaluació i qualitat
El grau de paral·lelisme sembla alt; però com dèiem, sense poder comparar continguts concrets no podem emetre un judici definitiu.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada