divendres, 2 d’agost de 2013

Els contractes públics, oportunitat de feina

En aquest blog vam parlar del tema fa dos anys. Les administracions públiques són uns proveïdors importants de feina de la societat actual, en molts àmbits: construcció, publicitat, hostaleria, material d’oficina... I lògicament, també proporciona feina per a bibliotecaris.

No parlo de llocs de treball permanents, com a funcionari. Tots sabem que actualment no hi ha diners per a aquesta mena d’oportunitats, i la mateixa administració ha promulgat una llei que limita molt –quasi congela– la convocatòria de noves places via oposicions.


No; les feines de les quals parlo avui, ofertes per l’Administració, són feines d'una durada determinada, per portar a terme determinats treballs. I aquestes ofertes no van adreçades a persones particulars, sinó a empreses (les quals contractaran el personal que necessitin). L’Administració publica les característiques de les feines que necessita que li facin, i les empreses s’hi presenten. El contracte s’adjudica a l’empresa que ofereix unes condicions millors. D’aquest sistema se’n diu licitacions.

Darrerament s’han fet públiques unes quantes d’aquestes ofertes que tenen a veure amb la feina dels bibliotecaris. Ens n’hem assabentat gràcies al Butlletí ITGD [Innovació Tecnològica i Gestió Documental], publicació mensual gratuïta en pdf que es distribueix a qui la demana. És elaborada per la Subdirecció General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Us recomanem que us hi subscriviu si us interessa estar al corrent de notícies relatives a l’administració electrònica, gestió documental, etc.).

Al DOGC núm. 6416 (de 12 de juliol de 2013) es publica l’anunci de licitació d’un contracte de serveis per a l’ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) per a digitalitzar, enregistrar i donar suport administratiu a la gestió de determinats expedients. El valor estimat del contracte és de 670.150 euros. El termini de presentació d’ofertes per a aquest anunci es va tancar el 27 de juliol. 

Al DOGC núm. 6421 (de 19 de juliol de 2013) es publica l’anunci per a la licitació d'un contracte de servei per digitalitzar documentació textual, sonora i audiovisual. La feina s’ha d’enllestir en tres mesos, amb un pressupost base de 132.400 euros. El termini de presentació d’ofertes per a aquest anunci es va tancar el 29 de juliol.

Al DOGC núm. 6428 (de 30 de juliol de 2013) es publica l’anunci de licitació d’un contracte de tractament i trasllat de documentació judicial i fons bibliogràfic dels partits judicials de Catalunya. El pressupost màxim de licitació és de 455.370,34 euros, per a set mesos de contracte. La presentació d’ofertes es tancarà el 23 d’agost de 2013.

Aquests anuncis publicats al DOGC no contenen totes les especificacions tècniques que es demanen. Aquests detalls es troben als «plecs de prescripcions tècniques», que es poden consultar en línia, a partir d’aquesta base de dades:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES

Per exemple, per a la darrera de les feines que hem esmentat, al plec tècnic –de 19 pàgines– s’especifiquen les tasques tècniques que caldrà fer a la documentació objecte del contracte, i que posteriorment s’haurà de traslladar. Són 49.263 capses de mida foli i 2.728 capses contenidores. A més del detall de la feina a fer, s’especifica que el personal que haurà de contractar l’empresa adjudicatària cal que «tingui formació específica en arxivística i que comptin amb les titulacions adients que les facultin o habilitin per actuar com a especialistes en aquestes matèries.»

En molts anuncis de licitació s’especifica quin tipus d’empresa s’hi pot presentar, segons l’àrea d’activitat de la feina a fer. Existeix un registre oficial d'empreses classificades on cal estar inscrit per participar en la majoria d’aquests concursos. Aquest registre és públic: http://www10.gencat.cat/pls/ecofin_jcca/p06.cercador_emp?xidi=1

La classificació de les empreses s’estructura en dos grans grups: obres i serveis. Dins dels serveis, hi ha classes ben clares, com per exemple «R - Serveis de transports». Però d’altres que, per a mi particularment, em resulten una mica confuses, la primera vegada que les llegeixo: «M - Serveis especialitzats», «N - Serveis qualificats», «T - Serveis de contingut». Hi ha un altre grup en què m’identifico clarament: «V - Serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions».

Cada grup està subdividit en subgrups. Així, el Grup V disposa de vuit subgrups. Per exemple: «1. Serveis de captació d’informació per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics». I finalment, per a cada subgrup, quatre categories: A, B, C i D (les quals no estan explicades, però corresponen al volum econòmic previst en el contracte: A, per a imports anuals inferior als 150.000 euros; D, per a imports iguals o superiors als 600.000 euros). En aquest subgrup, a la categoria A hi consten 10 empreses, i a la categoria D, nou empreses. Una mateixa empresa pot aparèixer en diferents grups i subgrups, segons les activitats a què es dediqui.

Penso que un jove graduat que estigui buscant feina, faria bé d’enviar el seu currículum a les empreses que consten en aquest registre (òbviament, a les que estiguin registrades per fer activitats relacionades amb informació i documentació).

Hi ha diversos grups i subgrups d’aquesta classificació d’empreses que podem tenir en compte. Especialment: Grup M - Serveis especialitzats; Subgrup 5, Serveis de biblioteca, arxius i museus. Entre les quatre categories hi figuren nou empreses.

Si algú se sentís atret per aquest món dels contractes públics, podria introduir-s’hi llegint un Manual divulgatiu que trobarà en línia al web del Departament d’Economia i Coneixement, apartat «Contractació pública».

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada