dijous, 3 de novembre de 2011

Reutilització d'informació pública

En una entrada anterior ja vaig parlar de la reutilització d'informació pública. L'Estat, a través dels seus organismes especialitzats, genera una gran quantitat de continguts que poden ser reutilitzats per qualsevol persona o empresa, fins i tot amb finalitat de lucre. Hi fèiem referència arran d'un informe al respecte publicat per dos ministeris: http://bib-doc.blogspot.com/2011/07/reutilitzar-la-informacio-dorigen.html.


Doncs bé, ara fa pocs dies s'ha publicat un article de revista sobre el mateix assumpte:
    Arquero Avilés, Rosario; Valle Gastaminza, Félix del; Ramos Simón, L. Fernando [et al.]. «Reutilización de la información generada en el sector público español» [en línia]. Revista española de documentación científica, vol. 34, n.º 3 (jul.-sept, 2011), p. 427-446. <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/706/782>. [Consulta: 29 oct. 2011].
De fet, els autors que signen el treball formen part de Publidoc, el grup de recerca de la Universidad Complutense de Madrid que va col·laborar en l'informe publicat pels ministeris. En l'article d'ara ofereixen les dades d'un estudi fet sobre 101 organismes espanyols del sector públic, representatius dels àmbits principals d'informació reutilitzable.

En la introducció de l'article remarquen la importància que té la informació generada per l'Estat de cara a les empreses, les persones o altres administracions; el tipus d'informació de què es tracta (comercial i financera, jurídica i administrativa, geogràfica, sobre trànsit, turística, etc.) i la legislació que en promou la lliure disposició («Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público»: http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/17/pdfs/A47160-47165.pdf).

De l'article hi ha alguna dada que em sembla d'interès reproduir, donat que està en la línia dels interessos d'aquest bloc. Per exemple, la figura 4 (p. 437) «Profesionales que participan en el proceso de  generación de información reutilizable», segons la qual els bibliotecaris som el segon grup més nombrós de professionals que intervenen en organismes de l'administració en la generació d'informació que pot ser reutilitzada (representem el 38,24 % dels professionals involucrats). Ens guanyen els informàtics (són el 44,12 %) i ens segueixen els periodistes, els advocats i «altres».

Una de les conclusions de l'article és que existeix un «desconocimiento en profundidad [per part dels organismes enquestats] de la Ley 37/2007 de 16 de noviembre, sobre reutilización de información del sector público y de todas las potencialidades que se pueden derivar de la misma» (p. 439-440). En conseqüència, el que hi ha és una «ausencia de una política de difusión de la reutilización de la información» (p. 440). L'annex 6.1 de l'article (p. 442-446) dóna la llista dels 101 organismes analitzats.

Tal com deia en l'anterior missatge sobre el tema: cal posar-hi imaginació, ganes, i detectar necessitats informatives que puguin ser cobertes per informació generada pel sector públic. Tenim llibertat per fer-la servir i obtenir-ne benefici.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada