dilluns, 31 de març de 2014

Evolució dels salaris dels bibliotecaris: igual que el 2012

Ara ha fet dos anys (el 23 de març de 2012) vaig dedicar una entrada d'aquest blog a comentar un estudi de salaris fet per l'empresa de gestió de recursos humans Page Personnel. Entre els aproximadament 150 llocs de treball analitzats, la nostra professió hi era representada, cosa que de per si ja és digne d'elogi.Ara bé; tots sabem que un bibliotecari pot portar a terme moltes funcions diferents i en contextos molt diversos, de manera que quasi se'ns podria categoritzar com de professions diferents! Així doncs, quin o quins dels nostres perfils era estudiat en l'informe de Page Personnel?

Concretament, en l'edició de 2012, el perfil es denominava «Documentalista», i es trobava emmarcat en la categoria d'«Asistentes & Secretarias». A més d'indicar les tasques que duen a terme, s'indicava la franja de sous, que anaven d'un mínim de 18.000 euros anuals (en el cas de treballar per a una pime, i sense domini d'idiomes), fins a un màxim de 36.000 euros (si es treballa per a una gran empresa i amb domini d'idiomes).

Aquesta és l'entrada de fa dos anys: http://bib-doc.blogspot.com.es/2012/03/estudi-sobre-remuneracions.html

Ara, dos anys més tard, les coses no han variat pas gaire. Les tasques que porten a terme els documentalistes (segons l'edició de 2014 d'aquest informe) són les mateixes que llavors:

• Introducción de datos.
• Evaluación y análisis de la cadena documental.
• Gestión de documentación de diversa índole.
• Búsqueda de documentación legal y técnica.
• Elaboración de informes.
• Gestión del archivo.
• Funciones administrativas de soporte.

I els salaris, els mateixos: entre 18.000 i 36.000 euros anuals, segons l'empresa i les capacitats personals. Per arribar a aquesta conclusió s'han basat en les dades obtingudes de quasi 5.000 entrevistes de selecció de personal efectuades a Espanya durant el 2013.
Estudios de remuneración de Page Personnel [en línia]. [Madrid, etc]: Page Personnel, 2011-2014. <http://www.pagepersonnel.es/salary-research.html>. [Consulta: 30 març 2014].

La informació sobre els documentalistes es troba aquí: http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_assistants.pdf

Ara bé, hi ha altres perfils professionals estudiats en aquest mateix informe que també poden ser ocupats per bibliotecaris-documentalistes. En la categoria de «Digital & e-Commerce», trobem:
 • Consultor SEO
 • Responsable SEO
 • Consultor SEM
 • Responsable SEM
 • Content manager
 • Copy
 • Community manager
 • Global online community manager
 • Social media manager.
 • Traffic manager
 • Web master
 • Business analyst
I en la categoria de «Tecnología» trobem els perfils següents, relacionats amb la nostra formació:
 • Analista funcional
 • Arquitecto
 • Responsable web
 • Administrador de bases de datos
 • Consultor de ERP
En cadascun dels perfils s'indica la formació dels candidats. Únicament per al primer perfil de tots, «Documentalista», consta formació del nostre camp.


Aquí tenim un bon mapa de llocs de treball fet des del món de l'empresa, que ens pot anar bé per considerar el nostre entorn laboral més proper.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada