dijous, 11 d’agost de 2011

Atenció a l’oferta pública

Una via d’ocupació per als bibliotecaris és l’execució de feines (d’una durada limitada) per a les administracions públiques (departaments de la Generalitat, ajuntaments, universitats...). Aquestes feines es realitzen per contracte, que s’adjudiquen per concurs o licitació. Els anuncis de licitacions es publiquen al DOGC (Diari oficial de la Generalitat de Catalunya).


Hi ha un lloc al web de la Generalitat on es recullen totes les licitacions vigents: Contractació pública, https://contractaciopublica.gencat.cat/.

A tall d’exemple, el passat 27 de juliol es va publicar al DOGC una resolució de la Universitat de Lleida de 21 de juliol de 2011, per la qual s’anuncia la licitació d’un contracte de serveis per al disseny, integració i implantació d’una eina de gestió documental per la Universitat de Lleida. La feina s’ha de fer en tres mesos, per un import màxim de 129.800 euros. (El termini per presentar les ofertes acaba el 9 de setembre.)

Aquí veureu la disposició: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5929/11206001.pdf.

Com veureu, el que es publica al DOGC és només un anunci breu. Per conèixer tots els detalls de la feina, cal acudir al lloc Contractació pública.

Els «detalls» els trobem en uns documents molts detallats, els plecs de condicions. En el cas de l’exemple, el plec de prescripcions tècniques ocupa 39 pàgines, i el plec de clàusules administratives, 32 pàgines.

Aquí hi podrem veure l’abast del projecte («El projecte consisteix en l’adquisició, integració i implantació d’una eina que permeti gestionar els documents electrònics generats o rebuts per la Universitat i els expedients en suport paper o arxiu físic») i tota mena d’especificacions necessàries per saber ben bé què i com s’ha de fer.

Lògicament, per optar a aquesta licitació (i a quasi totes) cal fer-ho des d’una empresa, i tenir els coneixements i la capacitat de tirar-ho endavant. Per a algú que acaba d’acabar la carrera pot semblar-li una muntanya, tot això; però és com tot, el secret és posar-s’hi. Quan altres vies de trobar feina escassegen, cal estar obert a totes les possibilitats.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada