dimarts, 2 d’agost de 2011

El futur està en la innovació!

Fa uns dies es va anunciar que la Unió Europea invertiria 7.000 milions d'euros (que ja són euros!) per impulsar la innovació mitjançant la recerca. Aquesta acció s'emmarca en el setè Programa Marc de Recerca, que preveu crear 174.000 llocs de treball a curt termini, 450.000 llocs i quasi 80.000 milions d'euros de creixement del PIB al llarg de quinze anys.

Es diu que Europa cal que faci un esforç per millorar la seva competitivat en l'ordre tecnològic per no quedar-se enrere respecte dels Estats Units i la Xina.

Aquí podeu veure la nota de premsa original de la Comissió:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/900&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Segons s'hi afirma, el principal propòsit d'aquest pla d'ajuts és fer front als reptes socials i generar ocupació. Es tracta de promoure l'ús de les noves tecnologies des d'un vessant comercial, amb voluntat de negoci. Una bona part dels recursos es destinaran a projectes de recerca mèdica i de tecnologies de la informació que tractin de fer front al repte de l'envelliment de la població. Una altra part anirà cap a projectes sobre desenvolupament de serveis i xarxes, continguts digitals i tecnologies del llenguatge, entre d'altres.

El setè Programa Marc de finançament de la recerca té un pressupost total de 53.000 milions d'euros per al període 2007-2013.

I em direu... «I a mi, què?» I jo us diré: està clar que la participació en aquests projectes no es fa a títol individual. Qui s’hi presenta són grups formats per organismes de recerca, empreses o altres institucions de diversos països.

Hem de ser conscients que els bibliotecaris podem jugar un paper important en els projectes de recerca de qualsevol àmbit del coneixement. La nostra expertesa amb la informació (a identificar-la, avaluar-la i processar-la) ens converteix en elements clau dins d’un grup de treball, i podem compartir responsabilitats al mateix nivell que els experts de la matèria que sigui. No cal dir que tenir un bon nivell d’anglès és un requisit imprescidible.

I... de quina mena de projectes estem parlant? Feu una volta pel web del setè Programa Marc: http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html. Mireu l’apartat «Encuentre un proyecto»: http://cordis.europa.eu/fp7/projects_es.html. Si posem «libraries» com a terme de cerca en la primera casella, i seleccionem com a «Tema» FP7-ICT [Framework Programme 7 – Information and Communication Technologies]. Apareixen 51 projectes! Fent-hi una ullada pel damunt veiem que molts dels projectes tracten de coses prou familiars.
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_ES&QZ_WEBSRCH=libraries&QM_PJA=&QM_EP_PGA_A=FP7-ICT&QM_EN_OC_A=&USR_SORT=EN_QVD+CHAR+DESC

A casa nostra, les grans biblioteques (nacional, universitàries...) i els organismes de suport a les biblioteques (consorcis, organismes de l’administració) participen com a membres d’equips de projectes internacionals. Les grans organitzacions tenen unitats de projectes. Per exemple, el CRAI de la UB: http://www.bib.ub.edu/?id=246. I existeixen exemples de participació per part d’entitats catalanes en projectes internacionals. Per exemple, la Diputació de Barcelona (la Gerència de Serveis de Biblioteques) ha participat i participa en uns quants!: http://www.diba.cat/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/projectesiprogrames.asp.

Ben recentment s’ha donat a conèixer un altre projecte internacional amb participació de biblioteques catalanes. Es tracta del projecte «Art & culture in prison» on prenen part les biblioteques dels centres penitenciaris de Catalunya.
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/biblioteques/2011/07/22/les-biblioteques-de-centres-penitenciaris-de-catalunya-participen-en-un-projecte-europeu-anomenat-%E2%80%9Cart-culture-in-prison%E2%80%9D/

Hem d’aprofitar oportunitats com les de la Unió Europea (les del Programa Marc i altres) per portar a terme idees que repercuteixin en un benefici per a la nostra biblioteca i els seus usuaris. Per fer-ho, hem d’estar al corrent de les convocatòries, formar-nos en l’«art de la gestió de projectes» (identificar possibles socis, saber omplir els formularis, saber compilar la documentació...). Tot això és una inversió de temps i de persones necessària.

Conclusió: Estiguem oberts a participar en projectes de recerca d’abast internacional. Aquesta participació beneficiarà els nostres usuaris i ens donarà projecció. Aprendrem coses i les compartirem.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada