dimecres, 10 d’agost de 2011

Se’ns gira feina

«Europa 2020» és un pla estratègic de la Unió Europea que té com a finalitat col·laborar en l’obtenció de beneficis econòmics i socials sostenibles gràcies a un mercat digital europeu únic basat en un accés a Internet i a unes aplicacions interoperables ràpides i ultraràpides. Es proposen els objectius i les fites següents:


2013: Accés a Internet amb banda ampla per a tothom.
2020: Accés per a tothom a Internet a una velocitat igual o superior a 30 Mbps
2020: Més del 50 % de llars europees connectades a Internet a velocitat igual o superior als 100 Mbps

Per complir amb aquestes fites, l'estratègia Europa 2020, va definir una sèrie de tasques a desenvolupar, agrupades al voltant de quatre grans àrees:
 • Internet d’alta velocitat
 • Mercat únic de continguts i serveis en línia
 • R + D + I (recerca, desenvolupament i innovació)
 • Desplegament i ús d'Internet
Com podem imaginar, els bibliotecaris tenim un important paper a jugar en aquest context, en tant que experts en tecnologies de la informació i en la seva aplicació a la societat actual. Concretament, l'estratègia Europa 2020 especifica aquestes accions en la darrera de les quatre àrees esmentades:
 • Promoure que tots els ciutadans europeus tinguin accés a Internet i l’utilitzin. Especialment mitjançant activitats que donin suport a l’alfabetització digital i l'accessibilitat.
 • Promoure el desplegament i ús de serveis en línia moderns (per exemple: l’Administració electrònica, salut en línia, llars intel·ligents, qualificacions digitals, seguretat).

El maig de 2010 la Comissió Europea va presentar l’«Agenda digital per a Europa», on hi ha un diagnòstic de la realitat i una formulació d’objectius i tasques a assolir.

En total es detallen un centenar d’accions planificades, agrupades en aquestes categories:
 • Mercat únic digital
 • Interoperabilitat i estàndards
 • La confiança i la seguretat
 • Internet d’alta velocitat
 • Recerca i innovació
 • Millora en les habilitats digitals
 • TIC per a reptes socials
 • Internacional
En destacaré un paràgraf –entre molts d’altres possibles–, per la relació que té amb la feina que fem els bibliotecaris:
  «Fomentar l'alfabetització, la capacitació i la inclusió digitals.
  L'ús d'Internet s'ha convertit en una part integrant de la vida quotidiana de molts europeus. No obstant això, 150 milions d'europeus –el 30 % aproximadament– no ha utilitzat mai encara Internet. Solen dir que no ho necessiten, o que resulta massa car. Aquest grup està compost principalment per persones de 65 a 74 anys, persones de rendes baixes, aturats i de nivell cultural baix. En molts casos, aquesta situació es deu a falta de capacitació de l'usuari. L'accessibilitat i la usabilitat també constitueixen problemes per a molts europeus.

  Per tot això, l'Agenda Digital proposa treballar en les següents línies d'actuació:

  1. Impulsar l'alfabetització i capacitació digitals.
  2. Desenvolupar serveis digitals incloents.»
Relacionat amb això de la implantació de les tecnologies a la societat, us proposo fullejar la darrera edició de La sociedad en red, un informe anual que prepara l’Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información i que publica el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Hi trobareu el seguiment sobre els usos d’Internet i les noves tecnologies a Europa i a Espanya: a les llars i a les empreses (amb dades referides a Europa, a l’Estat i també per comunitats autònomes). També dades sobre l’Administració electrònica (detallant els avenços en el camp de la salut, la justícia, l’educació...).


Documents relacionats:

Estratègia Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Digital agenda for Europe:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

La sociedad en red 2010 [en línia]: informe anual 2011. Coord., Alberto Urueña. [Madrid]: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), 2010. 252 p. <http://www.red.es/media/registrados/2011-07/1311937534349.pdf?aceptacion=77733178f757f876f36f7e6bf384a6e3>. [Consulta: 27 des. 2012]. ISSN 1989-7324.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada