dijous, 25 d’agost de 2011

Espanya, no gaire ben posicionada a la societat de la informació

Segons la darrera edició de l’Informe eEspaña, estudi anual elaborat per la Fundación Orange sobre el desenvolupament de la societat de la informació, que es va presentar el passat 18 de juliol, Espanya se situa al lloc número 17 del rànquing europeu de desenvolupament de la societat de la informació (d’un total de 28 estats).

Aquesta és la referència de l’informe en qüestió:
    eEspaña [en línia]: informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España. 2011. Pozuelo de Alarcón: Fundación Orange, 2011. 248 p. Disponible també en paper <http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2011.pdf>. [Consulta: 13 des. 2014]. ISSN 2174-3908.
Hi ha una versió reduïda que presenta les dades principals en forma de gràfiques, amb comentaris breus:
Aquesta publicació apareix anualment des del 2001 (les primeres edicions foren publicades per Fundación Retevisión). Aquí podreu accedir al conjunt de les edicions:
http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisisprospectiva.html.

El contingut comença amb unes xifres d’àmbit internacional sobre Internet, comerç electrònic, serveis de telecomunicacions... Tot seguit tracta sobre el sector econòmic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, concretament, sobre els serveis de telecomunicació. El capítol quart és destinat a l’administració electrònica a escala estatal, autonòmica, i en els 20 ajuntaments més poblats de l’Estat. Als capítols següents tracta de la integració de les TIC a les empreses i a les llars espanyoles. Tot seguit analitza amb més detall aquestes dades (segons edat, gènere, nivell de renda...). Acaba amb una mica de prospectiva i amb una avaluació final

A què ve que parlem d’aquest informe en aquest bloc? Doncs perquè els bibliotecaris (o una part dels bibliotecaris) som especialistes en tecnologies de la informació: estem a l’última que salta en aplicacions i artefactes, i aprofitem tant com podem aquestes innovacions per a la nostra feina.

Informes com el que presentem segurament no ens ajudaran directament a trobar una feina, però ens proporcionen una informació global sobre la situació global (de Catalunya, Espanya i Europa) en l’àmbit de les tecnologies. I podem veure la importància del sector avui en dia.

De les dades que proporciona l’informe n’hi ha de positives i de no tant positives. Sempre podem veure el got mig ple o mig buit... És interessant, per exemple, veure el resum sobre la situació de Catalunya, que trobem al capítol final (p. 240):
    «Cataluña es la segunda CC AA con mayor desarrollo en términos de Sociedad de la Información de España [després de Madrid]. Se encuentra por encima de la media nacional en 21 indicadores ICSI [Índice de Convergencia de la Sociedad de la Información, compost de 28 indicadors]. A pesar de este alto grado de desarrollo relativo al resto de España y el largo espacio de tiempo que el gobierno regional cuenta con planes específicos TIC (el primer plan estratégico Cataluña en red se lanzó en 1999), la región todavía se encuentra por detrás de la media de Europa en la mitad de los indicadores ICSI. Con respecto al resto de España, Cataluña tiene unos bajos niveles de uso de eAdministración, especialmente por parte de los ciudadanos. De hecho, la tasa de uso de estos servicios entre los ciudadanos ha experimentado un fuerte retroceso en 2010. La otra cara de la moneda está representada por las empresas catalanas, que han experimentado un fuerte avance en el uso de las TIC en 2010, destacando, por ejemplo, el incremento en 10 puntos porcentuales del número de empresas que realiza la gestión electrónica completa de procesos administrativos o el incremento de más de seis puntos de empresas que utilizan CRM [Customer Relationship Management] o que disponen de página web».
En relació a aquesta darrera frase, m’ha vingut al cap el futur màster que la Facultat ofereix a partir del curs que ve, de Gestió Documental i Informació a les Empreses. Per a més informació: http://bd.ub.es/MGDIE/.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada