divendres, 12 d’agost de 2011

L’estudi de Fesabid

A les darreres Jornadas Españolas de Documentación de Fesabid, celebrades a Màlaga el passat mes de maig de 2011, es van presentar els primers resultats d’un complet estudi sobre la professió bibliotecària a Espanya que, lògicament, interessa els objectius d’aquest bloc.
Es tracta d’un estudi realitzat per mitjà d’una enquesta distribuïda a través de la llista de distribució Iwetel (a la qual estan subscrites més de 5.000 persones). En total es van comptabilitzar 1.516 respostes de professionals espanyols, entre març i abril de 2011. Com un complement a les enquestes es portà a terme també un estudi tipus Delphi, amb entrevistes amb 24 experts.

L’enquesta consistia en 28 preguntes sobre la situació actual de la professió i 22 preguntes sobre el futur.

Les preguntes s’agrupaven en aquests àmbits:

Sobre el present:

• L’autoconcepte professional
• La valoració de la formació inicial i permanent
• La percepció de necessitats formatives
• La visió de la relació amb la tecnologia
• La visió de la situació professional en general
• La visió de la situació de l'organització en què es treballa

Sobre el futur:

• La visió de l’evolució del perfil professional
• La visió de l’evolució de les institucions documentals
• La visió de l’evolució dels serveis en relació amb les tecnologies

Al començament del treball es donen unes dades de caire econòmic sobre el sector de les biblioteques, arxius i museus: el personal que hi és ocupat, els centres existents...

La metodologia emprada no assegura uns resultats fiables al 100 per 100, donat que els que responen l’enquesta no són una mostra seleccionada amb criteris de representativitat i equilibri de l’univers que es vol investigar. Tanmateix, donat el nombre tan alt de respostes rebudes, es poden extreure unes conclusions d’interès.

En reprodueixo les conclusions. Respecte del present:

• Els professionals de la informació opinen que la formació universitària no s'adapta a la demanada pel mercat laboral
• La formació contínua i l'actualització constant de coneixements són necessitats àmpliament constatades per la gran majoria del col·lectiu
• Els professionals consideren que s'adapten amb facilitat a les tecnologies, en les quals veuen un motor de canvi i una clau d'eficiència
• El reconeixement social és escàs, però els professionals no canviarien de professió
• El col·lectiu no se sent representat pels col·legis i associacions professionals

Respecte del futur:

• Els professionals de la informació tindran un caràcter híbrid, no estrictament documental
• Els perfils es modificaran però el col·lectiu seguirà considerant-se com professionals de la informació
• Els espais, serveis i recursos presencials conviuran amb els telemàtics
• La inclusió d'elements de la web social com ara catàlegs participatius, la presència en xarxes, els serveis per a dispositius mòbils i la descàrrega de llibres electrònics són serveis amb ampli consens
• Els professionals de la informació seran formadors en informació

Per acabar, destacaré una dades interessant en relació a la temàtica d’aquest bloc (Bibliotecari: professió de present i de futur): el 94 % dels que han respost són professionals en actiu; el 5,1 % són a l’atur i el 0,9 % són estudiants.

Xifres esperançadores, no?

______________________

ACTUALITZACIÓ. L'estudi complet es va publicar al novembre. Vegeu aquí un comentari al respecte.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada