dijous, 14 de juny de 2012

Caldran habilitats pedagògiques

Tot bibliotecari ha de ser solidari amb la missió de l’organització on treballa i ha de col·laborar amb el seu esforç a l’èxit de l’empresa. Si formem part de la plantilla d’una companyia no som uns professionals externs que hi presten un servei, sinó que pertanyem a l’organització i n’hem de conèixer i compartir valors i objectius.Els bibliotecaris que treballen en entorns educatius (des de l’escola de primària fins a la universitat) cal que disposin d’habilitats pedagògiques, perquè una de les seves funcions és col·laborar en l’aprenentatge de l’ús de les fonts d’informació.

Recentment m’han arribat diversos treballs relacionats amb aquesta temàtica.

Daniel Becerra ha publicat fa poc un article a la revista Mi biblioteca, «Maestro bibliotecario frente a bibliotecario escolar» (año 8, n.º 29, primavera 2012, p. 42-45) en què defensa l’existència d’un perfil híbrid entre professor i bibliotecari (ell situa el seu treball als cicles educatius de primària i de secundària), que tindria molt de sentit si realment es vol potenciar des de l’escola la competència de l’alumnat de l’aprenentatge autònom.

L’article es pot llegir aquí:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsYWNoaXN0ZXJhfGd4OjM0ZDRjMWRkM2NkNGNmMWQ&pli=1

Dos articles més aborden recentment la funció docent dels bibliotecaris, si bé centrats en el context universitari:

Amante, María João; Extremeño, Ana. «Bibliotecarios universitarios - profesores [en línia]: ¿caminos convergentes?» Revista española de documentación científica, vol. 35, n.º 2 (2012), p. 298-324. <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/738/819>. [Consulta: 8 juny 2012].

Analitzen l’evolució (des de la dècada dels 70 fins avui) de les tasques dels bibliotecaris a les biblioteques universitàries i la percepció que en té el professorat. Ho fan a partir d’una revisió bibliogràfica, bàsicament amb estudis procedents del món anglosaxó (36 treballs citats).

Així sintetitzen la situació actual:

«A partir del año 2000 la explosión de los recursos informativos electrónicos y la generalización del uso de Internet, causan un giro muy importante en estos asuntos. La autosuficiencia de los usuarios en cuanto a la adquisición de información plantea nuevos retos a los bibliotecarios que insisten en la desconexión de ambos grupos y en la necesidad de poner en práctica la tarea de alfabetización informacional, no siempre bien entendida por los profesores.» (p. 322).

Hernández-Pérez, Tony; Reyes Pacios, Ana; Vianello, Marina [et al.]. «La formación en alfabetización en información en las aulas universitarias [en línia]: el caso de la UC3M». Scire: representación y organización del conocimiento, vol. 17, n.º 2 (jul.-dic. 2011), p. 27-37. <http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/3927/3622>. [Consulta: 8 juny 2012].

Els autors d’aquest article, professors del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat Carlos III de Madrid, comenten una experiència de col·laboració que fa tres anys que dura amb els bibliotecaris del seu centre per impartir una assignatura de primer curs comuna a tots els graus: Técnicas de búsqueda y uso de la información, enfocada a adquirir la competència d’alfabetització informacional. Concretament, el personal de la biblioteca s’encarrega de tres de les 14 sessions del curs. Els resultats de rendiment acadèmic i de satisfacció dels estudiants són molt alts. Els estudiants acaben coneixent tots els serveis de la biblioteca, fan un millor ús de les fonts d’informació i no cauen en usos incorrectes de la informació trobada.

I per acabar, un treball també recent publicat a College & research libraries news (vol. 73, no. 6, June 2012, p. 311-320): «2012 top ten trends in academic libraries: a review of the trends and issues affecting academic libraries in higher education», senyala, pel que fa referència al personal de les biblioteques universitàries, la necessitat d’adaptació a les noves demandes dels usuaris i de l’entorn:

«Academic libraries must develop the staff needed to meet new challenges through creative approaches to hiring new personnel and deploying/retraining existing staff. […] Continuing education, professional development, strategic and creative approaches to hiring for vacant or new positions, retooling existing positions, and retraining the staff currently in those positions are some of the ways libraries can “grow” the staff they need. Data curation, digital resource management and preservation, assessment, scholarly communication, and support for faculty instruction and student learning are growth areas where new skill sets are needed.»

Ho podreu llegir sencer aquí: http://crln.acrl.org/content/73/6/311.full
i també el comentari que en fa Lluís Anglada al seu blog, fa uns dies: http://bdig.blogspot.com.es/2012/06/contra-el-orgullo-modestia-y-para-esta.html.

Conclusió: adaptar-se o morir.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada