dimarts, 19 de febrer de 2013

Nova eina europea d’estudi del mercat laboral

Fa uns mesos la Comissió Europea va fer pública una nova eina d’informació sobre les professions que generaran més llocs de treball a escala europea a curt i a mitjà termini, i les competències més demanades. Les dades són proporcionades per cada estat i també per organismes comunitaris, i es poden consultar per professió, sector, país i competència.


EU skills panorama [en línia]. European Commission, last update 03/01/2013. <http://euskillspanorama.ec.europa.eu/>. [Consulta: 9 febrer 2013].

El problema dels bibliotecaris és que la nostra professió no apareix identificada en la llista principal de professions (que consta de 26 entrades), de manera que no podem comptar amb dades que es refereixin específicament a nosaltres. Ens podem imaginar que som dins del grup més general d’«Other professionals». Per a aquest grup de professionals, la tendència futura (previsió per a 2010-2020) en nombre de persones ocupades amb estudis superiors és d’un increment del 14,8 % a escala europea (un 8,9 % si ens centrem a Espanya). Però no són dades que es refereixin exclusivament a la professió de bibliotecari.

A la pàgina principal hi ha una sèrie d’anàlisis destacades sobre determinades professions. En aquest cas sí que ens trobem explícitament mencionats en un dels estudis, dins del grup anomentat PES: Public Employment Services. Concretament els «Archivists, librarians and related information professionals» formem part de les 10 professions amb una major quota de mercat en el període 2007-2010: ocupem la posició número 6, amb un 16 %, i una tendència a pujar: http://euskillspanorama.ec.europa.eu/docs/EVVR2012Factsheets/10-PES.pdf

D’altra banda, i a tall d’anècdota, esmentarem també que a Polònia som una de les professions amb manca de treballadors: http://euskillspanorama.ec.europa.eu/UsefulResources/Default.aspx?lookupid=25&

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada