dimarts, 23 d’agost de 2011

Inserció laboral dels bibliotecaris: dades oficials

L’entrada d’avui es fa ressò d’un estudi sobre la integració dels titulats universitaris elaborat per l’AQU Catalunya (l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb la col·laboració de les universitats catalanes.

L’AQU (http://www.aqu.cat/) porta a terme aquest estudi cada tres anys, des del 2001. Ara fa un mes, aproximadament, s’ha donat a conèixer el que correspon a l’edició de 2011:
  Universitat i treball a Catalunya 2011 [en línia]: estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes. 2a ed. Barcelona: AQU Catalunya, jul. 2011. 101 p. http://www.aqu.cat/doc/doc_14368286_1.pdf. [Consulta: 15 agost 2011].
El que es vol saber amb aquesta enquesta és, entre d’altres qüestions, el temps que es triga a trobar feina, la qualitat de l’ocupació, la via com s’ha arribat a trobar feina, i també el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda. El total de titulats enquestats ha estat de 16.182 (d’un total de 28.616) corresponents a tots els ensenyaments de les universitats de Catalunya.

L’estudi es va dur a terme mitjançant trucades telefòniques entre el gener i el març de 2011. Les persones entrevistades varen ser les que van acabar la carrera l’any 2007.

Les dades publicades a l’informe es donen agregades pel conjunt de les carreres i per «subàrees». La informació relativa als nostres titulats es troba a la subàrea de Comunicació i Documentació, barrejada amb les dades referides als titulats de Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, i altres.

Però a la pàgina 73 hi ha una dada específica sobre els diplomats en Biblioteconomia i Documentació: el 80,33 % diuen que tornarien a triar aquests estudis si haguessin de començar una altra vegada. És una xifra alta segons la meva opinió, però no pas de les més altes en el conjunt: ocupa el número 25 del rànquing d’un total de 98 titulacions. La carrera més ben valorada en aquest sentit és la de Mestre (Educació Infantil), amb un 94,87 % de gent que diu que la tornaria a fer.

A les pàgines 81-83 trobem una altra dada específica per a la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. Es tracta de l’índex de qualitat ocupacional, que es calcula a partir de quatre elements: el tipus de contracte, la retribució, l’adequació de la feina als estudis universitaris i la satisfacció amb la feina. En el nostre cas és del 59,03 %, que ens situa en la franja baixa del rànquing: ens pertoca el número 79 d’un total de 98 titulacions. La carrera que ocupa la posició número 1 d’aquest rànquing és la d’Enginyeria en Organització Industrial, amb un 78,56 %.

Les dades referides a cadascuna de les titulacions (entre elles, les dels diplomats en Biblioteconomia i Documentació) es poden veure en una sèrie de documents publicats que complementen l’informe general, i que són accessibles a partir d’aquí: http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/informes_titulacio.html.

Si entrem a la branca de ciències socials, podrem accedir a les dades de la nostra diplomatura: http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/informes_titulacio/socials/Dipl_Biblioteconomia_i_Documentacio.pdf.

Aquí van unes quantes dades que m’han cridat l’atenció:

La diferència entre homes i dones va disminuint amb els anys. La promoció de 2001: 15,09 % - 84,91 %. La promoció de 2004: 23,19 % - 76,81 %. La promoció de 2007: 33,33 % - 66,67 %.

La taxa d’ocupació és del 88,33 % (tres anys abans havia estat encara una mica millor, del 91,30 %).

La primera feina la van aconseguir abans d’acabar els estudis un 46,67 % dels casos (el 36,66 % aconseguí la primera feina als tres mesos després d’acabar els estudis).

La via d’accés a la primera feina s’obté per diversos canals. Els més habituals: els contactes personals (23,33 %), en la mateixa proporció que les pràctiques fetes durant els estudis (23,33 %), i els serveis de la Universitat (21,67 %).

El tipus de contracte actual dels diplomats l’any 2007 és temporal en un 56,67 % i fix en un 38,33 %. Només és autònom l’1,67 %.

Pel que fa als sous anuals, el 33,33 % cobra entre 18.000 i 24.000 euros; el 18,52 % cobra entre 12.000 i 15.000 euros, i el 16,67 % cobra entre 15.000 i 18.000 euros.

Quant al tipus d’empresa, el 53,33 % de diplomats el 2007 treballa actualment en el sector públic; mentre que el 46,67 % ho fa en empreses privades.

Sobre les funcions a la feina: el 44,30 % fa feines de caràcter tècnic, el 22, 78 % treballa en funcions directives o de gestió, i el 13,92 % treballa en funcions de recerca i desenvolupament.

Sobre la satisfacció en la feina, es demanava una puntuació d’1 a 7 sobre diferents aspectes. Sobre el contingut de la feina la mitjana de respostes puntua un 5,63. Sobre la utilitat de la formació universitària, un 5. Sobre el nivell de retribució, un 4,44. La satisfacció general amb la feina, un 5,55 (13 dècimes més que en l’edició anterior).

En definitiva, estem davant d’un estudi seriós i prou detallat que ens proporciona una fotografia (potser sense gaires matisos) de la realitat del conjunt dels titulats universitaris catalans. Com que l’enquesta s’ha fet als titulats l’any 2007, encara no hi apareixen els graduats d’Informació i Documentació (tot just aquest any 2011 han acabat els primers). Per això ens hem de fixar en els diplomats en Biblioteconomia i Documentació i en els llicenciats en Documentació.

La meva impressió dels resultats per als nostres professionals és prou bona. No excel·lent. Opino que hem de millorar en la qualitat de les condicions laborals i en la satisfacció sobre els estudis rebuts. Per això encara ens queda força feina per fer...


3 comentaris :

 1. Hola Amadeu,

  La sensació que jo tinc és que la professió de bibliotecari té una dependència massa gran del sector públic. No sé com està la situació a la resta de Catalunya (imagino que similar), però a Lleida directament no es fan més contractes per treballar en biblioteques públiques.

  Una altra cosa que em preocupa són els sous. Molt baixos per a gent amb una diplomatura.

  ResponElimina
 2. Totalment d’acord, Jordi,

  Hauríem de potenciar l’autoocupació, l’emprenedoria i una presència més gran dels bibliotecaris a les empreses de qualsevol sector. Si som experts en manejar informació i «la informació és poder» crec que tenim un gran potencial entre les mans...

  En la situació de crisi actual, la Generalitat de Catalunya convoca només 1 de cada 10 places de funcionari que queden vacants (excepte en sanitat i educació).

  Per això aquest bloc vol apostar per aquesta línia. De moment hi ha unes entrades en aquest sentit (amb les matèries «licitacions», «oportunitats», «reutilització»).

  ResponElimina
 3. Doncs sí, estic amb tu!

  A propòsit, felicitats pel blog, és dels blogs sobre biblioteconomia més professionals que he vist! L'haurem de seguir :D

  ResponElimina