dimarts, 30 d’agost de 2011

La nostra Facultat, una de les més antigues del món?

Sembla un contrasentit que en un bloc dedicat al present i al futur de la professió de bibliotecari hi hagi una entrada que parli del passat... El motiu és que d’aquí a uns anys, en la futura data de 2015, celebrarem (si encara som vius) el primer centenari de la creació de la Facultat.

Imatge obtinguda de l'article d'Assumpció Estivill publicat a BiD, núm. 16 (juny 2006)


Tot i que, estrictament parlant, la Facultat tal com es diu ara es va crear l’agost de 1999. Però tots sabem que aquesta creació no sorgeix del no res: consisteix en la transformació d’una escola universitària que ja existia, que al seu torn era la successora d’una altra, i una altra... Si ens remuntem a l’origen de la història arribem al 1915, any en què la Mancomunitat de Catalunya creà l’Escola Superior de Bibliotecàries. Així doncs, falten quatre anys pel centenari.

Els primers temps de la nostra institució (de 1915 a 1939) han estat perfectament estudiats per Assumpció Estivill, en la seva tesi doctoral, que es publicà ja fa uns anys:
  Estivill i Rius, Assumpció. L'Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1992. 508 p. (Quaderns de treball; 12). ISBN 84-7794-176-9. Exemplars a les biblioteques universitàries.
De sempre s’ha dit que la nostra Escola és una de les més antigues que existeixen en actiu al món. He volgut comprovar si realment ocupem un lloc d’honor en aquest rànquing d’antiguitat, en què el número 1 correspon a l’escola fundada per Melvil Dewey el 1886 als Estats Units. Us avanço el resultat: no som pas al podi.

Donat que la primera escola de bibliotecaris és d’Estats Units, he començat per identificar les escoles que s’anaren fundant en aquell país fins al 1915 (data en què comencem nosaltres). Ho he fet a partir de l’article d’una enciclopèdia especialitzada:
Extrec les notícies que ens interessen d’un apèndix que hi ha al final de l’article i afegeixo, entre claudàtors, comentaris sobre la seva existència actual.

1886, July: Dewey announces his school will open in October at Columbia College. 1887, 5 January: First class in library economy offered at Columbia College. [El 1889 aquesta escola va ser traslladada a la New York State Library in Albany; després tornà a Columbia, però tancà les portes el 1993].

1890, June: Pratt Institute, Brooklyn offers its first class in cataloging followed by library economy courses. [Aquest centre continua: http://www.pratt.edu/academics/information_and_library_sciences/about_sils/]

1891: Drexel Institute started offering library economy courses. [També continua: http://drexel.edu/cci/disciplines/library-and-information-science/ La mateixa universitat cita el 1892 com a data de creació dels estudis: http://drexel.edu/cci/programs/graduate-programs/ms-in-library-and-information-science/]

1893, September: Armour Institute Library Class first term under direction of Katharine L. Sharp in Chicago. 1897: Transfer of the Armour Institute to University of Illinois, Urbana. [Encara continua: http://www.lis.illinois.edu/ concretament: https://ischool.illinois.edu/our-school/history].

1896: Syracuse University establishes Library School. [També continua: http://ischool.syr.edu/ http://ischool.syr.edu/ilife/about/vision.aspx] El treball de Richardson citat més amunt, apunta (p. 3.445) que aquest centre es fundà el 1905; però les fonts de la universitat mateixa citen l'any de 1896 en diversos llocs (amb una refundació posterior el 1974).

1898, August: New York State Library’s Library School offers specialized instruction for law, medical, education, and engineering librarians. [Sembla que no continua]

1901: Carnegie Library of Pittsburgh establishes Training School for Children’s Librarians [Sembla que no continua].

1902, August: Four year library training class announced by Simmons College, Boston. [Continua: http://www.simmons.edu/gslis/ http://www.simmons.edu/academics/schools/school-of-library-and-information-science/careers]

1903: New York Public Library establishes training class; Western Reserve receives endowment for library school from Andrew Carnegie. [Sembla que no continua]

1905: University of Washington offers their first annual summer school for library training. [Continua: http://ischool.uw.edu/ https://ischool.uw.edu/about/history]

A banda dels Estats Units, hi ha altres països que també compten amb una llarga tradició de formació bibliotecària. En dono uns quants exemples, sempre de centres fundats abans del 1915.

Portugal, 1887

«Em 1887 criou-se a Inspecção-Geral das Bibliotecas e Arquivos Públicos e o Curso Superior de Bibliotecário-Arquivista, pelo que Portugal foi dos primeiros países a dar uma educação científica aos profissionais desses estabelecimentos. As matérias estavam repartidas em dois grupos: as disciplinas gerais professadas no Curso Superior de Letras de Lisboa, enquanto as disciplinas técnicas eram ministradas na Biblioteca Nacional de Lisboa e no Arquivo da Torre de Tombo. Em 24 de Dezembro de 1901 surgiu nova reforma que alargou o curso para três anos, com novas disciplinas gerais, enquanto nas técnicas se incluiu apenas a Paleografia, sendo necessário para a nova matrícula, o Curso complementar dos liceus. [...] A disciplina de Paleografia que havia sido criada no ensino em 24 de Dezembro de 1901 por Decreto de 21 de Dezembro de 1932 vai ser transferida para o Curso Superior de Bibliotecário-Arquivista ministrado na Faculdade de Letras de Lisboa».
  Gonçalves, Carlos César Correia; Abdul Satar, Edna. «Evolução da Documentação em Portugal e a formação dos seus profissionais». Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación (1r: 2000: Madrid). Teoría, historia y metodología de las ciencias de la documentación (1975-2000), p. 239-242. http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/cccorreia.pdf. [Consulta: 26 agost 2011].
Brasil, 1911

«O Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) foi o primeiro a ser fundado na América Latina e o terceiro no mundo [sic], sob a égide da Biblioteca Nacional brasileira em 1911, originalmente para atender demanda interna de funcionários. [...] Em 1944, os Cursos foram reformulados, objetivando a formação de bibliotecários para quaisquer tipos de bibliotecas. Na década de 1960, atendendo s exigências da Documentação Científica, o Curso ampliou seu currculo e foi reconhecido como formação em nível superior conforme o Decreto n. 550, de 1 de fevereiro de 1962.»
  Projeto pedagógico do curso de bacharelado em biblioteconomia [en línia]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Biblioteconomia, 2010. 86 p. <www2.unirio.br/unirio/cchs/eb/copy_of__Projeto. [Consulta: 21 març 2015].

Rússia, 1913

«Commemorating an 80th anniversary of library training courses foundation in Russia describes the events which lead to an opening of a librarianship department at the Moscow University in April 1913.»
  Abramov, K.I. «U istokov bibliotechnogo obrazovaniya v Rosii». [At the cradle of library education in Russia]. Nauchnye i Tekhnicheskie Biblioteki, 5 (1993), p. 56-59.
Filipines, 1914

El 1914 la Universitat de Filipines (dins del College of Liberal Arts) va oferir els primers cursos de Biblioteconomia al seu país. El 1917 la formació va prendre cos (amb un pla d’estudis de quatre anys), i de manera continuada anà fent aquesta formació (amb el lapse d’interrupció obligat per la segona Guerra Mundial, entre 1942 i 1946). Finalment, el març de 1961 es va crear un centre independent, l’Institute of Library Science, que canvià de nom el 2002 pel d’Institute of Library and Information Science, i finalment el 2007 tornà a canviar la denominació per l’actual: School of Library and Information Studies.
  «About the UPSLIS» [en línia]. En: UPSLIS: UP School of Library and Information Studies. Quezon City: UP School of Library and Information Studies. http://upslis.info/?page_id=35. [Consulta: 25 agost 2011].
  «History of the Association» [en línia]. En: UP Library Science Alumni Association. Quezon City, University of the Philippines, School of Library and Information Studies. http://sites.google.com/site/uplsaa60/about. [Consulta: 25 agost 2011].
Pakistan, 1915

«[...] in 1915, the first training class for librarians was started by Asa Don Dickinson (1876-1960), an American librarian at the University of the Panjab. In fact, this was the first formal course conducted within the walls of any University in Asia. It was a certificate course of four months duration and open to all who wished to adopt librarianship as a career. Asa Don Dickinson wrote about the students, enrolled in the first batch, that there were thirty men who were mainly the librarians of colleges of the University.»
  «Pakistan [en línia]: library education in Pakistan». International library review, vol. 3 (1971), p. 83-88.

UN CAPÍTOL ESPECIAL MEREIX LA FORMACIÓ EN ARXIVÍSTICA

Itàlia, Nàpols, 1811

«La Scuola dell'Archivio di Stato di Napoli fondata nel 1811 con lo scopo di curare la preparazione del personale dei Regi Archivi, pur conservando il suo compito originario di preparare alla professione il personale scientifico dell'Amministrazione archivistica, è oggi aperta agli allievi esterni.»
França, Ecole nationale des Chartes, 1821
«La fondation de l’École des chartes correspond à la redécouverte de la civilisation médiévale par la première vague romantique. Envisagée par Napoléon Ier, elle fut créée par une ordonnance de Louis XVIII du 22 février 1821. Le but de la nouvelle institution était alors de former des jeunes gens capables d’organiser les dépôts de documents issus des confiscations révolutionnaires et de renouveler l’histoire nationale».
http://www.enc.sorbonne.fr/presentation-ecole-nationale-des-chartes
Itàlia, Torí, 1826

«La scuola, erede di una lunga tradizione, fondata nel 1826 con lo scopo di curare la preparazione del personale scientifico dei Regi Archivi, è oggi frequentata prevalentemente da allievi esterni.»
Itàlia, Palerm, 1843

«Le carte del Grande archivio, fissava il decreto del 1843, avrebbero dovuto essere suddivise nelle seguenti classi principali: diplomatiche, giudiziarie, amministrative. In parallelo alle norme napoletane, anche l’istituto archivistico palermitano avrebbe ospitato una cattedra di paleografia».
http://www.archiviodistatodipalermo.it/files/pubblicazioni/file/studi7.pdf.

Itàlia, Venècia, 1854

«La Scuola, fondata nel 1854 e avviatasi nell'aprile del 1855, è tra le più antiche scuole d'archivio d'Italia.»
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=25 
Itàlia, Florència, 1856

«Nel caso fiorentino, la Scuola, tralasciando i suoi significativi ma più lontani precedenti settecenteschi, fu organizzata nel neo istituito Archivio centrale di Stato nel 1856 dal suo fondatore, Francesco Bonaini, per offrire agli "apprendisti" dell'Archivio la preparazione scientifica di alto profilo necessaria allo svolgimento del loro lavoro.»
Itàlia, Càller, 1877

«Il primo corso fu inaugurato il 13 novembre 1877 in una sala del palazzo regio, allora sede dell'Archivio, ma nel corso degli anni l'attività didattica subì varie interruzioni.»
http://www.archiviostatocagliari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=36
Itàlia, Bolonya, 1890

«La Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna, istituita nel 1890, è una delle 17 scuole attualmente attive presso altrettanti Archivi di Stato.».
http://www.archiviodistatobologna.it/it/scuola

Antecedents anteriors a 1915, però sense continuïtat

Alemanya, 1571


«La institución docente que seguramente constituye el paradigma más cumplido de los de una tradición recurrente en las enseñanzas académicas de la Archivística fue la Escuela de Marburg, con sus tres estadios históricos diferentes. Se la documenta en el año 1571, luego fue recreada con el mismo nombre de Archivschule Marburg como escuela prusiana de Archivística, aunque sólo duró hasta 1904, y finalmente vuelve a abrirse en 1947 como escuela para toda Alemania Occidental con el nombre de Archivschule Marburg-Institut für Archivwissenschaft».
  Martín Fuertes, José Antonio. «La evolución de la Archivística como disciplina en España (años 1975-2000)». Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación (1r: 2000: Madrid). Teoría, historia y metodología de las ciencias de la documentación (1975-2000), p. 698. Disponible també en línia a: https://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/68901
Alemanya, 1782

«[...] la creación de centros oficiales de enseñanza de la archivística y la introducción de ésta en algunas universidades europeas. Pionera fue la alemana de Maguncia en el año 1782. [...] » [Actualment no n’hem trobat rastre].
  Idem, p. 697.
Alemanya, 1821

« [...] En 1821 el rey Maximiliano I creará una Escuela de Archivística en Munich dependiente de la Dirección General de los Archivos de Baviera.» [Tampoc sembla que existeixi pas, avui en dia]
  Idem, p. 697.
Espanya, 1856

«En España la institución académica equivalente surgida a favor de estos impulsos favorables fue la Escuela Superior de Diplomática, nacida en 1856 al amparo de la Real Academia de la Historia, con la finalidad de formar archiveros-bibliotecarios.» [Va tancar-se el 1900].
  Idem, p. 698.
  Pasamar Alzuria, Gonzalo; Periró Martín, Ignacio. La Escuela Superior de Diplomática: los archiveros en la historiografía española contemporánea. Madrid: ANABAD, 1996. ISBN 84-88716-20-6.
Alemanya, 1886

«A l'Université Georg-August de Göttingen a été créée en 1886 une chaire de bibliothéconomie pour le directeur de la bibliothèque universitaire, Karl Dziatzko (1842-1903). Son successeur à la bibliothèque, Richard Pietschmann (1851-1923) fut nommé de 1903 à 1923 à cette chaire. A son décès, la chaire fut transférée à l'Université Friedrich Wilhelm de Berlin où elle fut supprimée en 1924 pour des raisons économiques. [...] En 1974, à la Faculté des lettres de l'Université de Cologne, une chaire fut créée pour la bibliothéconomie ; les cours commencèrent le semestre d'été de 1975.»
  Kaegbein, Paul. «L'enseignement de la bibliotheconomie [en línia]: le programme de l'Universite de Cologne». Bulletin des Bibliotheques de France, tom 26, no. 9-10 (October 1981). http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1981-09-0535-002. [Consulta: 24 agost 2011].
Canadà, 1904, 1911

«One hundred years ago, in the summer of 1904, the first formal library education program in Canada began at McGill University.» [Sembla que no tingué continuïtat].
https://www.exlibris.ca/lib/exe/fetch.php?media=wiki:newsletters:elan_special_summer_2004.pdf
«1911. Toronto Public Library offers the first library training course in Ontario (però sembla com si no tingués continuïtat)

1928. The University of Toronto establishes Ontario's first formal library school with a full-year academic program in Library Science».
https://ischool.utoronto.ca/about-us/legacy-of-excellence/

CENTRES QUE EXISTEIXEN ACTUALMENT, PERÒ FUNDATS DESPRÉS DE 1915

Dinamarca, 1918

«The first training of persons in charge of public libraries was established in 1918 by the Government Public Library Committee (Statens Bogsamlingskomitt), and the course was of three months duration.»
  Kirkegaard, Preben. «Denmark: the Royal School of Librarianship, Copenhagen». International Library Review, vol. 3 (1971), p. 77-81.
Regne Unit, 1919

Al Regne Unit, el centre més antic que donà formació professional de nivell superior va ser fundat el 1919, l’actual School of Library, Archive and Information Studies (SLAIS) de la University College London (UCL).
Xina, 1920

A Wucghang es va fundar el 1920 la Books Division de la Universitat de Boone. El 1929 va passar a denominar-se la Boone Library School. El 1953 s'integrà a la Universitat de Wuhan i va esdevenir el Departament d'Informació i Documentació d'aquesta Universitat. El 1984 se li va tornar a canviar el nom: School of Library and Information Science of Wuhan University. I el 2001, el seu nom canvià definitivament pel que encara té: School of Information Management of Wuhan University.
School of Information Management (Wuhan University). School of Information Management [en línia]. Hubei: School of Information Management, cop. 2015. <http://sim.whu.edu.cn/English/About_Us.htm>. [Consulta: 6 feb. 2019].

Índia, 1937

«Ranganathan established the first full-time, academic extension course in 1937, in Madras University».
  Mortezaie, Lila; Naghshineh, Nader. «A comparative case study of graduate courses in library and information studies in the UK, USA, India and Iran: lessons for Iranian LIS professionals». Library review, vol. 51, no. 1 (2002), p. 14-23. Disponible en línia (prèvia subscripció) a: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=859670&show=html.
Indonèsia, 1952

On October 15, 1952 the Ministry of Education and Culture established a course called Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (KPPP) or Training Course for Library Staff».
Iran, ca. 1970

«Modern librarianship in Iran is about 30 years old.»
  Idem.
Sud-àfrica, 1933

«Between 1933 and 1965 the S.A.L.A. conducted correspondence courses and examinations in librarianship.»
  Immelman, R.F.M. «South Africa: professional education of librarians in South Africa». International Library Review, vol. 3 (1971), p. 89-95.
Finlàndia, 1971

«The oldest LIS research institutions [of the Nordic countries]: the University of Tampere (UTA) department, established in 1971».
Marroc, 1974

«[...] formal education for professional library and information work in Morocco since the foundation in 1974 of the Ecole des Sciences et de l'Information (ESI), Rabat.»
  Loughridge, Brendan. «Library and information science education in Morocco: notes on a recent visit». Journal of education for Library and Information Science, vol. 28, no. 1 (July 1987).

Aquesta recopilació de dades no és ni de bon tros exhaustiva. Exposo els casos que he anat trobant una mica per atzar, sense una metodologia molt rigorosa.

El que volia comprovar era si el nostre centre es podia considerar un dels pioners en el món, i està clar que no: com a mínim hi ha uns 10 centres que ens guanyen... (sense comptar els especialitzats en arxivística).

Tanmateix, també ha estat una oportunitat per visitar els llocs web d'alguns centres, per agafar idees...

Fins la propera!
1 comentari :