dijous, 26 de juliol de 2012

Anuario ThinkEPI, una publicació sempre esperada

Fa pocs dies s’ha posat a la venda la sisena aparició de l’Anuario ThinkEpi, al qual ja hem fet referència en aquest bloc en ocasions anteriors.

    Anuario ThinkEPI: análisis de tendencias en información y documentación. Vol. 6 (2012). Tomàs Baiget, Javier Guallar y Enrique Orduña-Malea (eds.). Barcelona: EPI: Editorial UOC, 2012. 340 p. ISSN 1886-6344. ISBN 978-84-97889858. 97 euros.
Com molts dels lectors deuen saber, aquesta publicació és una recopilació de treballs breus (54 en total, aquest any), escrits per experts, que sintetitzen el món de la informació i la documentació a Espanya i al món. El contingut es troba estructurat en aquestes seccions:

A. Formación
B. Profesión
C. Bibliotecas
D. Archivos
E. Gestión de información en la empresa
F. Comunicación científica
G. Medios
H. Web semántica y bibliotecas virtuales
I. Mercado, industria y sector informacion
J. Sistemas de informacion
K. Tecnologías

Aquí veureu els treballs que comformen cada capítol:
http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi/anuario-thinkepi-2012

El seu fundador i director és l’inesgotable Tomàs Baiget, que en aquesta edició ha comptat la col·laboració de Javier Guallar i d'Enrique Orduña-Malea.

De l’edició de 2012 m’agradaria destacar unes quantes contribucions que tenen una relació directa amb la temàtica d’aquest bloc, tot i que el conjunt de l'anuari és molt recomanable de fullejar!

Per començar, a l’apartat de formació, «Las cifras de la enseñanza universitaria en Documentaciónen España: 2010», de Mercedes de la Moneda-Corrochano. Es tracta d'un tema clau. Com ja he dit en altres ocasions en aquest bloc, a la Facultat fa anys que no ens sobren els alumnes, més aviat al contrari. Analitzar les dades ofertes per aquest treball ens hauria d'ajudar a prendre decisions al respecte. Malauradament, la recopilació de les estadístiques oficials porta el seu temps: per això les dades d'aquest treball fan referència al 2010, que són les darreres disponibles a hores d'ara.

En l’àmbit de la professió, destaquem «Profesión y profesionales de la información en 2011», per Carlos-Miguel Tejada-Artigas. Aquest professor de la Universidad Complutense de Madrid és el coordinador del grup de treball sobre perfils professionals del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, i per tant està molt qualificat per emetre les seves opinions al respecte.

Fa unes setmanes ja vàrem citar de passada una contribució d'aquest mateix apartat de l'anuari: «Community managers, content curators y otros perfiles profesionales para la web social», de Sandra Sanz-Martos. Ben documentada, explica les diferents funcions d'aquests nous perfils que Internet i les xarxes socials han posat al mercat.

A l’apartat C de l'Anuario, sobre les biblioteques, totes les contribucions són meritòries; però destaquem la de Lluís Anglada «Qué harán las bibliotecas dentro de 15 años» per la seva visió de futur. Els seus aguts comentaris els encadena a partir de les funcions principals que –segons ell– faran les biblioteques: ser un lloc on la gent s'hi estigui, pagar pels recursos informatius (impresos i electrònics) i guardar la informació que generem avui en dia (digital o en paper).

No cal oblidar l’àmbit dels arxius: «Archivos en España 2011», per Ramon Alberch-Fugueras, que resumeix els principals esdeveniments del 2011 d'aquest sector.

En l’apartat E, de Gestió d’informació a l'empresa, hi ha cinc treballs, tots ben recomanables. Per destacar-ne un, posarem el de Carlota Bustelo-Ruesta «Gestión y uso de la información en la empresa en 2011», que posa de relleu algunes tendències en aquest àmbit: la intel·ligència competitiva i l'ús de les xarxes socials, entre d'altres.

No vull deixar de mencionar a l'apartat I (Mercat, indústria i sector informació) el treball titulat «Reutilización de datos culturales», a càrrec d'Antonia Ferrer-Sapena i Fernanda Peset. És un tema del qual també ens hem fet ressò en més d'una ocasió en aquest bloc. Presenten la legislació relacionada, comenten les dificultats que impedeixen un desenvolupament òptim d'aquesta activitat, i desitgen que aquestes traves desapareguin perquè el motor econòmic que representa aquesta oportunitat es pugui desenvolupar totalment.

En resum, una publicació imprescindible per estar al dia del que passa en el conjunt dels àmbits relacionats amb les ciències de la informació: des de la formació dels professionals, fins a les biblioteques públiques i els arxius, amb una atenció especial a temes tecnològics.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada