divendres, 9 de desembre de 2011

Biblioteques de presons, marquem diferències

No fa gaires dies ens fèiem ressò en aquest blog de l'aparició d'una bibliotecària al diari Ara, l'Ana Pérez. Ens n'alegràvem perquè gràcies a aquestes esporàdiques presències als mitjans de comunicació, la nostra professió va essent a poc a poc més coneguda i familiar entre la societat en general. L'Ana treballa a la presó de Lledoners, al Bages.

Biblioteca del Centre Penitenciari de Lledoners, extreta del fulletó en pdf

Casualment ara acaba de publicar-se un estudi sobre l'estat de les biblioteques de presons al conjunt d'Espanya. Més precisament, el treball es refereix a les biblioteques que depenen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministeri de l'Interior (un total de 68 centres), entre els quals no hi ha la dotzena de presons catalanes, que depenen directament del Departament de Jústícia de la Generalitat de Catalunya des de 1984.

Aquesta és la referència de l'estudi:
Tot i que aquest treball recull les dades només dels centres peninenciaris de la resta de l'Estat, s'hi fan algunes referències a la situació de Catalunya. A diferència de la resta de l'Estat, les presons catalanes compten amb un bibliotecari professional pràcticament a cadascuna d'elles. Aquest paràgraf ho aclareix (p. 11):

«Por tanto, aunque la legislación penitenciaria es la misma en todo el territorio español, existen algunas diferencias en los recursos y la gestión de estos centros, en especial derivadas de la existencia, en todas las bibliotecas de las prisiones catalanas, de un bibliotecario profesional a su cargo; una situación que ha facilitado un mayor desarrollo de la política de lectura en los centros de dicha comunidad autónoma. En definitiva, las diferencias entre las bibliotecas de prisiones que dependen de la Administración Central y las que dependen de la Generalitat de Catalunya no responden tanto a una cuestión legal, puesto que existe un marco legal común a ambas, como a una cuestión de voluntad política y de concienciación por parte de las autoridades responsables en cuanto a la función de las bibliotecas de cumplir el derecho al acceso a la información que tienen los reclusos.»

Més avall, una altra diferència, quant a l'organització del servei (p. 14):

«Se crea en 1999 [a la resta d'Espanya] la figura del Coordinador de Formación que se encarga de las actividades culturales y de la gestión de la biblioteca, quedando la biblioteca desvinculada de la escuela de la prisión, y pasando a depender directamente de la Subdirección de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. En el caso de Cataluña la biblioteca también queda desvinculada de las unidades docentes y el director de la biblioteca se encuentra al mismo nivel jerárquico que los responsables de otras unidades administrativas, lo que le faculta para planificar y administrar el presupuesto de la biblioteca, atendiendo de esta forma a la recomendación realizada por la IFLA.»

La situació de les biblioteques a les presons catalanes ve determinada recentment per l'elaboració per part del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya d'unes directrius, encarregades pel Departament de Justícia. Aquest és el document:

Comalat Navarra, Maite; Sulé Duesa, Andreu. Directrius per a les biblioteques de presó de Catalunya [en línia]. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2007. 62 p. (Directrius). <http://www.cobdc.org/publica/directrius/directrius_preso.pdf>. [Consulta: 8 des. 2011]. ISBN 978-84-86972-23-X.

Aquest és l'objectiu de les directrius (p. 10):

«Amb la finalitat de garantir que tots els centres penitenciaris catalans disposin d’un servei bibliotecari de qualitat, hem elaborat aquestes directrius, que tenen com a objectiu servir de guiatge en la planificació de les noves biblioteques de presó i en l’avaluació i la millora de les que ja hi ha.»

«Estas directrices –es diu a la p. 15 de l'estudi que comentem– han determinado importantes diferencias en la gestión y el desarrollo de las bibliotecas penitenciarias de Cataluña con respecto a las existentes en el resto del territorio nacional.»

Prèviament a les directrius, i a un altre nivell, val la pena recordar la tesi doctoral de l'Andreu Sulé Duesa, Les biblioteques de presó a Catalunya, del 2005, disponible en línia a partir d'aquí: http://tdx.cat/handle/10803/2901.

Sobre el tema, el mateix autor havia publicat un estat de la qüestió el 2004, a l'anuari Bibliodoc. Treball disponible a: http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/viewFile/16663/41460

Per acabar, farem un esment a la segona Jornada sobre les Biblioteques de les Institucions Penitenciàries, que tingué lloc a Barcelona el gener de 2010. A l'enllaç següent es poden veure els vídeos de diferents intervencions i els pdf de les presentacions que s'hi donaren: http://biblioteques.gencat.cat/ca/premsa-i-difusio/galeria-multimedia/videoteca/jornades/marc-legal-de-les-biblioteques-de-catalunya/les_biblioteques_de_les_institucions_penitenciaries_2aj/
1 comentari :

 1. Sobre aquest informe tenim pendent de posar-nos en contacte amb els seus redactors perquè es diu que no existeix regulació especifícia en el cas de Catalunya i no és del tot correcte. És a dir, la llei de biblioteques catalana sí que fa previsió que les biblioteques públiques han de prestar serveis a les presons el que passa és que la llei inclou les biblioteques de presons dins del Sistema de Lectura Pública. Per resoldre aquesta situació, i l'informe no ho diu tot i que és públic i s'ha explicat -fins i tot davant del mateix ex-director general del Libro y Bibliotecas del Ministeri de Cultura- el Departament de Cultura i el Departament de Justícia de la Generalitat tenen un conveni de col·laboració pel qual les biblioteques de presons reben suport del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura en diferents àmbits (catàleg -en breu-, accés a la CEPSE, lots fundacionals, recursos electrònics, formació, etc.). És un conveni del qual les dues parts estan molt satisfetes perquè funciona molt bé.

  No em puec deixar d'esmentar la dedicació, professionalitat i ganes de fer de l'equip dels bibliotecaris de presons. És una delícia treballar amb ells. I ja us podeu imaginar que no és un entorn fàcil.

  Teniu més informació sobre el conveni aquí:

  http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Segones%20Jornades%20PI/Serveis%20de%20suport%20a%20les%20biblioteques%20d%E2%80%99institucions%20penitenci%C3%A0ries.pdf

  Salutacions

  ResponElimina