divendres, 30 de desembre de 2011

Més sobre reutilització de dades públiques: Europa

Les administracions públiques recopilen, generen i elaboren una gran quantitat de dades de tot tipus (econòmiques, estadístiques, geogràfiques, meteorològiques, legislatives...). Una minoria d’aquestes dades és de caràcter reservat (la que compromet la defensa nacional i les que contenen dades personals). La resta, les administracions les ofereixen lliurement perquè siguin reutilitzades.D’aquest assumpte n’hem parlat anteriorment en dues ocasions en aquest mateix bloc: http://bib-doc.blogspot.com/search/label/reutilitzaci%C3%B3

I en aquesta ocasió tornem a treure el tema, perquè hi ha novetats a escala europea. La Comissió Europea ha publicat, fa pocs dies, uns documents en què anuncia que prendrà una sèrie d’iniciatives al respecte:
Segons es calcula, els beneficis totals d’aquesta reutilització podrien comportar 40.000 milions d’euros a l’any. El document fa un estat de la qüestió de la legislació europea al respecte i esmenta diferents estudis previs sobre l’interès que tenen les dades d’origen públic. Interès tant des del punt de vista econòmic com per a la millora de la societat en tots els sentits.

Fa referència a algunes bones pràctiques d’àmbit nacional, com el portal britànic de dades obertes: Data.gov.uk: Opening up government (http://data.gov.uk/) i... oh amics! esmenta el portal de Catalunya! Dades obertes Gencat: http://dadesobertes.gencat.cat/.

El paquet de mesures proposat per l'organisme europeu s’articula en tres línies:
  • Adaptar el marc jurídic per a la reutilització de la informació (cal introduir el principi que tota la informació pública que no es trobi en alguna de les excepcions és reutilizable per a finalitats comercials o no comercials, incloses les dades dels projectes d’investigació finançats amb fons públics i la informació generada per arxius, biblioteques i museus).
  • Finançar accions de desplegament com la creació de portals de dades i prioritzant les dades relacionades amb la R+D+i (recerca, desenvolupament i innovació). Entre d’altres mesures, al període 2011-2013, la Comissió destinarà uns 100 milions d'euros a activitats de recerca en tecnologies de tractament de la informació com, per exemple, l'extracció, l'anàlisi o la visualització de dades.
  • Facilitar la coordinació i l’intercanvi d’experiències
Es preveu que a la primavera de 2012 es crearà un portal que permeti l'accés a les dades de la Comissió i les dades d'altres institucions i agències de la UE. Per a l’any següent, és a dir, a la primavera de 2013, es preveu la posada en marxa d'un portal de dades paneuropeu que permeti l'accés a conjunts de dades de tota la UE.

Com podem veure, bones perspectives a mitjà termini en el camp de la reutilització de dades d’origen públic. Ara només cal posar-hi imaginació!

Vegeu una nota de premsa al respecte: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1524&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

A d’altres països també es mouen en la mateixa direcció, la de promoure el coneixement i l’ús (també amb finalitats comercials) de la informació generada per les administracions públiques. A tall d’exemple: un document publicat fa poques dates pel govern britànic:

HM Government. Information principles [en línia]. Version 1.0. December 2011. 30 p.
<http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/Information_Principles_UK_Public_Sector_final.pdf>. [Consulta: 27 des. 2011].

Anècdota: al final d’aquest document s’agraeix la col·laboració a una trentena de persones, d’organismes diversos, que han intervingut en l’elaboració del contingut. Esmento alguns dels seus càrrecs:

Agency Record Officer
CIO (Chief information officer)
Data Architect
Data Protection Officer
Departmental Records Officer
Digital Engagement Policy Lead
Head of Information Services
Head of KIRM (Knowledge, Information and Records Management)
Head of Knowledge and Information Management
Information Architect
Information Architecture Manager
Information Centre Manager
Information Compliance Manager
Information Management
KIM (Knowledge and Information Management) Policy Lead
Knowledge and Information Strategist
Manager of Records and Information Services
Standards Manager

No ens fa enveja? Quants organismes públics del nostre entorn disposen de figures com aquestes?

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada