dilluns, 19 de desembre de 2011

Col·legia't!

Un dels signes d'identitat d'una professió és l'existència d'un organisme que aglutini el col·lectiu, que –entre d'altres coses– permeti fer-la més visible al si de la societat.

Hi ha col·lectius professionals de tipus diversos: els gremis, les associacions i els col·legis. Cadascun d'ells amb una història, unes característiques i uns objectius propis.