dimecres, 28 de desembre de 2011

Informador juvenil, nou ensenyament regulat

Fa un temps vam informar de la regularització de la formació per a auxiliars de biblioteca, en un decret publicat al BOE a l’agost de 2011: http://bib-doc.blogspot.com/2011/09/formacio-per-auxiliars-de-bibliotecari.html

Avui complementem aquella notícia amb l’aparició d’un altre decret que regula la formació d’una altra especialitat en l’òrbita dels bibliotecaris, els informadors juvenils:
    Espanya. «Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.» Boletín oficial del Estado, n.º 297 (10 dic. 2011), p. 132.064-132.129. <http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19358.pdf>. [Consulta: 25 des. 2011].
El mateix decret regula dos certificats de professionalitat. El que ens interessa és el que s’anomena «Información juvenil», que es desenvolupa a l'annex 2 (p. 132.096 i següents).


La competència general que aquest certificat regula és «Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática.» (p. 132.096).

A tal efecte preveu una formació de 480 hores, distribuïdes en aquestes unitats:
  • Organització i gestió de serveis d'informació d'interès per a la joventut (140 hores)
  • Organització i gestió d'accions de dinamització de la informació per a joves (90 hores)
  • Foment i suport associatiu (50 hores)
  • Organització d'accions socioeducatives adreçades a joves en el marc de l'educació no formal (80 hores)
Cada unitat es troba força desenvolupada amb els continguts concrets que cal assolir. El text complet ocupa 33 pàgines... Tant aquest com l'anterior decret (que regulava les feines de l'auxiliar de biblioteca) formen part del sistema de qualificacions professionals. Per a entendre de què es tracta aquest sistema és molt il·lustratiu un article publicat recentment:
No hi ha dubte que aquesta regulació era necessària. D’uns 20 anys ençà s’han anat implantant per tot el país nombrosos punts d’informació juvenil, per als quals, segons que sembla, no existia una formació regulada. Això no significa que algunes administracions no portessin a terme uns plans formatius seriosos al respecte (com l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya).

Només a la província de Barcelona hi ha uns 200 equipaments que ofereixen informació i assessorament als joves: http://www.diba.es/agda/Pijs/Pijs.asp. I, per al conjunt de Catalunya,hi ha registrats 319 serveis d'informació juvenil (entre Oficines Joves, Punts d’Informació Juvenil i Infojoves), segons fonts del Registre de Serveis d’Informació Juvenil de Catalunya (http://www6.gencat.cat/joventut/scripts/pijs/index.asp).

La majoria es troben en ubicacions independents; altres en casals de joventut. També n’hi ha que guarden una relació estreta amb les biblioteques públiques locals (però crec que són una minoria): http://www.diba.es/biblioteques/guia/serveis/llistaserveis.asp?servei=8

Trobar un bon encaix entre les biblioteques públiques i els serveis d’informació per a sectors concrets de la població em sembla una necessitat important, en aquests moments de crisi, en què cal rendibilitzar els recursos de què es disposa.

Actualització: Segons notícia apareguda en diversos mitjans, l’Ajuntament d’Hostalric (la Selva) ha acordat amb l’institut d’ensenyament secundari de la vila l’obertura de la biblioteca del centre dues tardes a la setmana, i la integració del Punt d’Informació Juvenil en aquesta instal·lació. Una bon exemple d'acostament els serveis als usuaris i de rendibilitzar recursos en època de vaques magres...

http://www.laselvacomunica.cat/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1181&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=15
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/01/11/biblioteca-lies-dhostalric-punt-jove-obrira-dues-tardes/541230.html
1 comentari :

  1. No oblidem els animadors socioculturals... formats i preparats per dur a terme aquestes tasques...

    ResponElimina