dimecres, 4 de gener de 2012

Estadístiques de biblioteques


Cada dos anys l’Instituto Nacional de Estadística (INE) recopila les estadístiques per al conjunt de les biblioteques de l’Estat (de tot tipus, excepte les escolars i les privades d’accés restringit). Són dades prou fiables, perquè són proporcionades per cadascuna de les biblioteques (i no per una mostra). Ara fa pocs dies s’ha donat a conèixer la darrera aparició, que es refereix a l’any 2010.
Aquí en podreu veure una nota de premsa, amb les dades més significatives: http://www.ine.es/prensa/np692.pdf

A Catalunya aquestes dades són recollides per l'Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) que ho fa amb un conveni amb l'INE.També l'Idescat fa públiques les dades al seu web:
    Estadística de biblioteques [en línia]. 2010. Barcelona: Idescat, 27.12.2011. <http://idescat.cat/n1112>. [Consulta: 2 gener 2012]
I aquí una nota de premsa explicativa: http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/premsa/NPebib2010.pdf

Les dades no coincideixen al cent per cent entre les dues fonts; tot i que les diferències no són pas substancials. Però les que publica l'Idescat són més detallades; per exemple, es pot saber el nombre de treballadors per tipus de biblioteca, i quantes biblioteques disposen de xarxa wi-fi.

Recullo ací les dades que em semblen més significatives, i prenc com a font l'Idescat. Pel que fa a Catalunya, el nombre de biblioteques (les unitats administratives; no els punts de servei) era, el 2010, de 811 (dos anys abans, 818), de les quals 417 eren públiques (el 2008, les públiques eren 400) i 58, universitàries (el 2008, 71).

Sempre amb referència a Catalunya, el nombre de visites que hi hagué durant l’any 2010 al conjunt de les biblioteques fou de 42.027.339, i el total de persones inscrites, 3.794.801. Pel que fa als mateixos conceptes, les xifres del 2008 foren: nombre de visites: 41.361.096 (un 1,6 % més el 2010 que el 2008); total d'inscrits: 3.667.052 (un 3,5 % més el 2010 que el 2008).

Pel que fa al personal que treballava el 2010 al conjunt de biblioteques de Catalunya, el total de persones incloses a la plantilla era de 3.911, de les quals, 1.571, bibliotecaris; 1.497, auxiliars; 324, personal especialitzat, i «altre personal», 519. Fora de plantilla es comptabilitzaven 534 becaris i 221 voluntaris.

Les xifres de personal del 2008 eren aquestes: Total de persones incloses a la plantilla: 3.828, de les quals, 1.501, bibliotecaris; 1.446, auxiliars; 384, personal especialitzat, i «altre personal», 497. A banda, 538 becaris i 155 voluntaris.

Comparant les dues sèries veiem que el nombre de bibliotecaris ha augmentat en dos anys de 70 persones (un 4,7 % d’increment), i el nombre d’auxiliars ha augmentat en 51 persones (un 3,5 % d’increment).

Per tipus de biblioteques, allà on ha crescut més el nombre de personal (i em referiré ara exclusivament a bibliotecaris professionals) entre 2008 i 2010 ha estat a la biblioteca nacional: la Biblioteca de Catalunya va passar de 74 a 84 persones (un 13,5 % d'increment); les universitàries van augmentar un 7,5 % (de 520 a 559 bibliotecaris); per últim, els bibliotecaris de les públiques van passar de ser 502 el 2008 a 526 el 2010 (un increment del 4,8 %).

Tant a la base de dades de l’INE com a la de l'Idescat es pot consultar la informació referida a edicions anteriors d’aquesta estadística, des del 2000 i del 1998, respectivament.

Comentari final: A partir d’aquestes xifres, prou fiables podem concloure que el volum de bibliotecaris empleats en el context de les biblioteques a Catalunya creix una mica per sobre de l’increment general de la població (l’1 de gener de 2008 la població de Catalunya s’estimava en 7.364.078 persones, i al cap de dos anys era de 7.512.381: un augment del 2 %, segons dades del mateix INE, amb dades del padró municipal).

Aquesta fotografia retrata solament una part de la professió (una part important, això sí!). No hi surten els companys empleats a les biblioteques escolars, tampoc els que treballen en el món dels arxius ni els que són empleats per empreses o que treballen com a autònoms.

Però el que veiem, ara per ara, ens agrada.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada