dilluns, 9 de gener de 2012

Més sobre biblioteques universitàries

Fa uns dies em referia a un enraonat document d’anàlisi i prospectiva sobre les biblioteques universitàries elaborat per tres bibliotecaris de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya): http://bib-doc.blogspot.com/2011/12/biblioteques-universitaries-propostes.html


Avui torno sobre el tema arran de la recent publicació als Estats Units d’un informe, del qual he tingut notícia gràcies a Current cites, la bibliografia selectiva dirigida per Roy Tennant: http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/les-formigues-treballen-les-cigales-canten-current-cites
En aquest cas ens trobem davant d’un document elaborat per una entitat de recerca i consultoria sobre qüestions universitàries de la qual formen part més de 200 de les principals universitats d’Estats Units. En aquest estudi hi han participat, concretament, un centenar de persones (responsables de biblioteques universitàries i càrrecs de gestió d’universitats).

El preàmbul justifica l’estudi: «Tot i que les prediccions de canvis radicals a les biblioteques no són pas noves, actualment coincideixen una sèrie de canvis que obligaran a les biblioteques universitàries a adaptar-s’hi bé o a caure en l'obsolescència. Els canvis es donen tant en la tecnologia, en les demandes dels usuaris com en l'augment dels retalls pressupostaris. El paper tradicional de la biblioteca com a dipòsit de llibres i revistes impresos està desapareixent ràpidament, i això comporta unes implicacions importants en la utilització de l'espai, l'adquisició de recursos i el personal.» (p. viii).

Les conclusions principals es concreten en 30 recomanacions que s’avancen ja a les primeres pàgines de l’estudi, i que s’agrupen en cinc capítols:
 • Els canvis actuals transformen el paisatge de la informació
 • Cal treure profit de les col·leccions digitals
 • Cal repensar el model de publicació acadèmica
 • Cal reorientar la utilització de l’espai de la biblioteca
 • Cal reorientar les funcions del personal de la biblioteca
Em centraré en aquest darrer capítol, ja que és el que té més relació amb aquest bloc, donades les possibles implicacions tant per a la formació professional del futur bibliotecari, com per a la reorientació del bibliotecari en exercici.

Hi ha una declaració inicial:

«Donat que la biblioteca està deixant de centrar-se en l’adquisició, la conservació i la distribució de volums físics, el paper dels bibliotecaris també ha de canviar. Moltes biblioteques, però, són reticents a la suspensió de les activitats i serveis tradicionals, i condueixen el personal per direccions erràtiques. Els responsables de les biblioteques han d'identificar les àrees d'activitat que poden ser reduïdes o eliminades i han de començar a donar al personal responsabilitats de major vàlua.» (p. xii)

I tot seguit nou especificacions (de les quals només tradueixo el titular):
 • La catalogació ja no serà una activitat local.
 • Els serveis de referència centralitzats fan que els bibliotecaris disposin de més temps.
 • Els serveis de referència cooperatius fan que en disminueixi la demanda local.
 • L’èxit de la integració entre els serveis informàtics i les biblioteques es basa en l’experiència dels reponsables i en una coincidència en la missió de les unitats.
 • Els estudiants necessiten alfabetització informacional d’una certa profunditat.
 • Els bibliotecaris s’integren amb els usuaris i s’ofereixen serveis sota demanda i en línia, tant a estudiants com a professors.
 • Les normes sobre la gestió de dades de recerca requereixen d'una nova infraestructura de la informació.
 • El personal especialitzat pot aportar experiència i flexibilitat.
 • Els acords amb editorials poden donar una nova vida a les col·leccions especials.
L’informe està redactat d’una manera molt esquemàtica i entenedora, i està farcit de bones pràctiques d’universitats concretes.

Com es pot veure, els canvis són imminents o ja han començat. El personal cal que estigui ben predisposat per assumir-ho i ser flexible per adaptar-s’hi sense daltabaixos. Pensant en els estudiants, crec que fóra bo d’introduir una certa cultura de la provisionalitat: «avui hi som... i demà no...».

ACTUALITZACIÓ (4 d'abril de 2012): Vegeu una nova ressenya d'aquest estudi, a càrrec de Ramón Abad, publicada a Blok de BiD (29.03.2012): http://www.ub.edu/blokdebid/ca/node/215.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada