dimecres, 11 de gener de 2012

Radiografia de la professió

A mitjan novembre es va publicar la versió final d’un estudi que Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) va portar a terme durant el 2011, i del qual ja vam comentar els primers avanços en aquest bloc: http://bib-doc.blogspot.com/2011/08/lestudi-de-fesabid.html

Ara s’ha fet pública la versió definitiva del treball:
La versió final de l’estudi informa detalladament de la metodologia seguida i presenta tots els resultats, com també les valoracions oportunes. Es fa una revisió bibliogràfica dels treballs fets a Espanya modernament sobre el perfil professional, la integració laboral dels titulats i les necessitats formatives dels futurs bibliotecaris.

S’intenta calcular –a partir de fonts oficials– la quantitat de professionals de la informació existents a Espanya. També a partir de fonts ja publicades per l’Administració, es donen dades sobre la importància econòmica d’aquest sector de la cultura en l’economia espanyola. I també de la quantitat de treballadors en aquest àmbit (per gènere, edat, dimensió del municipi on es treballa...).

Les fonts estadístiques oficials (INE, Ministeri de Cultura...) no recullen homogèniament les dades sobre biblioteques, arxius i museus. De manera que no es disposa d’una fotografia integral «ben enfocada» de tots els sectors.

Com ja vam dir en el seu moment, les dades per a l’estudi es recolliren entre març i abril de 2011, mitjançant una enquesta distribuïda per correu electrònic que van contestar 1.516 professionals. A més, es feren entrevistes a 24 experts. Els principals resultats ja es varen avançar durant les Jornadas Españolas de Documentación que van tenir lloc a Màlaga el maig de 2011, i la seva presentació ja va ser comentada en aquest bloc, com he dit abans.

En la versió completa actual es poden conèixer més detalls de la població que va contestar l’enquesta (p. 50-53), i una completa valoració de les dades (que en la versió preliminar només s’apuntaven). S’hi afegeix ara també, la bibliografia consultada (p. 99-102, 57 títols citats).

En conclusió: un treball força ambiciós, que cal tenir molt en compte, i que caldria anar actualitzant de manera periòdica.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada