divendres, 13 de gener de 2012

Pla de foment de la lectura al País Valencià?

Si fa pocs dies trèiem el tema del pla de foment de la lectura impulsat des de la Generalitat de Catalunya, avui faig referència a una iniciativa prevista del mateix caire, però per l’altra Generalitat, la Valenciana.


En qualsevol cas, l'augment dels índexs de lectura d'un país és una bona cosa, i de segur que les biblioteques en surten beneficiades -i, de retruc, els bibliotecaris-. En el cas del País Valencià, la recent llei de biblioteques (encara no té un anys) estableix que hi ha d’haver un Pla de foment de la lectura, vinculat precisament a les biblioteques. Però sembla que fins ara no s’ha desenvolupat res al respecte. Aquesta és la cita de la llei:
    País Valencià. «Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana» [en línia]. Diari oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6.488 (25.03.2011), p. 12.464-12.481. <http://bv.gva.es/documentos/ley4.pdf>. [Consulta: 5 gener 2012].
I aquí l’article 9 de la llei, que esmenta el Pla de foment de la lectura:

«Article 9. Pla de Foment de la Lectura de la Comunitat Valenciana
1. La conselleria competent en matèria de biblioteques ha d’elaborar el Pla de Foment de la Lectura de la Comunitat Valenciana, com a instrument de planificació de les actuacions sobre la lectura pública.
2. El Pla de Foment de la Lectura considerarà la lectura com una ferramenta bàsica per a l’exercici del dret a l’educació i a la cultura, en el marc de la societat del coneixement, i subratllarà l’interés general de la lectura en la vida quotidiana de la societat per mitjà del foment de l’hàbit lector. El Pla de Foment de la Lectura tindrà especial consideració amb la població infantil i juvenil i amb els sectors socials més desfavorits, amb particular atenció a les persones amb discapacitat, així com amb l’aprenentatge continu dels ciutadans de qualsevol edat, i impulsarà el suport a la lectura per part de les administracions públiques.
3. El pla de foment de lectura haurà de ser impulsat per la conselleria corresponent per al desenvolupament en l’àmbit local, amb la participació dels serveis i de les institucions locals competents en la matèria.» (p. 12.469).

Recentment (el 3 de gener de 2012) ha aparegut a la premsa la notícia que el Síndic de Greuges del País Valencià (José Cholbi) ha demanat oficialment a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport les actuacions que es porten a terme en relació a l’esmentat Pla, donat que –pel que sembla– no hi ha hagut cap moviment fins ara:
http://www.europapress.es/valencia/noticia-sindic-sinteressa-per-lelaboracio-implantacio-pla-foment-lectura-comunitat-valenciana-20120103141750.html

Bé és cert que, amb posterioritat a la Llei de biblioteques del País Valencià, la Conselleria d’Educació valenciana va tirar endavant una ordre que regulava els plans per al foment de la lectura als centres docents del País Valencià:
    País Valencià. Conselleria d’Educació. «Orde [sic] 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana» [en línia]. Diari oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6.544 (16.06.2011), p. 24.556-24.564. <http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6872.pdf>. [Consulta: 5 gener 2012].
Aquí veureu un esquema de l'organització:
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1JMLMHD2L-2915W0P-27WT/Pla%20de%20foment%20de%20la%20lectura.cmap

Un pla molt ben intencionat, però sense relació aparent amb el que planifica el de la Llei de biblioteques.Seguirem...

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada